fbpx

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten vara inlämnad

Vem behöver genomföra miljörapportering?

Bedriver du ett tillståndspliktigt företag? Då behöver du årligen genomföra en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via SMP, Svenska miljö rapporteringsportalen senast den 31 mars varje år.

Samlad bild över gårdens miljöarbete

Syftet är att ge ett underlag för tillsyn av verksamheten, dessutom synliggörs det hur väl företaget upplever villkoren och kan stärka egenkontrollen. Rapporten kommer ge dig som företagare en samlad bild över miljöarbetet och säkerställa att tillståndet följs.

Bedriver ditt företag gris- eller fjäderfäbesättning behöver också företaget påvisa uppfyllelse av BAT-slutsatserna.

Vi hjälper dig med

  • Administrativa uppgifter
  • Rapportskrivande
  • Nödvändiga beräkningar
  • Kunskap om vad som krävs av dig och din personal
  • Uppföljning och uppdatering

Erfarenhet & Kunskap

Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi många företagare varje år med sin miljörapport. Självklart vill vi hjälpa fler att utföra en miljörapporteringen med högsta kvalité!

Kontakta oss

Breddad Miljö- & Energirådgivning