fbpx

Energikollen

Sänk dina energikostnader

Har du koll på hur du använder den energi som köps in till ditt lantbruksföretag? Att analysera din energianvändning är det första viktiga steget mot att sänka dina energikostnader samtidigt som du gör en insats för miljön.

I energikollen går man igenom alla energianvändare som finns på företaget och hittar ganska snart vilka delar som behöver analyseras vidare. Ofta är det frågan om att ändra rutiner i sitt arbete och därmed inte förknippat med några större investeringar.

Nu erbjuder Ludvig & Co, Energikollen där en energirådgivare besöker din gård och gör en genomgång av gårdens energianvändning och energikostnader. Genomgången mynnar ut i ett nyckeltal till exempel kWh per kg mjölk och liter diesel per hektar.

Effektivisering och besparingsåtgärder

Nästa steg kan vara att titta närmare på effektivisering, tänkbara besparingsåtgärder och att göra beräkningar gällande kostnader och lönsamhet. Det kan handla om åtgärder inom djurproduktion, växtodling, torkning av vallskörd, gödselhantering transporter m.m.

Våra rådgivare hjälper dig

Med en unik kompetens erbjuder vi en helhetssyn och ger konkreta tips kring hur du ska gå vidare med ditt energieffektiviseringsarbete som möjliggör besparingar av dina kostnader samtidigt som du gör miljön en tjänst!

 

Kontakta oss

Breddad Miljö- & Energirådgivning