fbpx

Hållbarhet

Hur möter ni som företag framtiden?

Hållbarhetsprofilering av ditt företag

Att driva ett hållbart företag innebär att du har kontroll, är transparant och använder dina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom samhällsutvecklingen erbjuds du som företagare också att se din verksamhet utifrån nya perspektiv och på så sätt synliggörs möjligheter till nya affärer.

Du når framgång i ditt hållbarhetsarbete genom ansvar och transparens

Genom att ta ansvar, påvisa kunskap och handlingskraft kan du marknadsföra och förbättra relationer till kunder, leverantörer och anställda. Att stärka konkurrenskraften görs effektivast genom ökad lönsamhet, prioritet på kund- och leverantörsrelationer samt genom att skapa en trivsam arbetsplats för dina anställda.

Medverka till vinst och besparingar

Genom att integrera hållbarhetsperspektivet genom hela din verksamhet ser vi en möjlighet att du som företagare kan genera en vinst och hitta in i besparingar både för samhälle och anställda.

Syftet är att hållbarhetsmötet och kartläggningen av din verksamhet ska genera värdefulla verktyg som kan användas i vardagen framåt.

Delar vi kan hjälpa dig med

  • Nulägesanalys och kartläggning samt aktuella beräkningar för din verksamhet (ekonomiska, sociala och klimat/miljömässiga)
  • Att identifiera dina resurser och drivkrafter för att på så sätt ta fram en unik plan framåt
  • Handlingsplan för att genera maximal vinst
  • Att upprätta en strategi framåt vad gäller ekonomi, marknad, produktion, personal och miljö
  • Mål & Nyckeltal som du kan följa upp och som kan påvisa förbättringar
  • Jämförelse med andra inom samma bransch
  • Uppföljning & Utbildning

Kontakta oss!

Genom lång erfarenhet och stor kunskap vill vi på Ludvig & Co jobba för att ge dig praktiska råd och konkret material att arbeta med. Detta för att nå den utveckling som är mest hållbar både för dig, ditt företag och vår gemensamma miljön!

Kontakta oss

Kontakta oss!

Breddad Miljö- & Energirådgivning