fbpx

Miljöansökan / MKB

Funderar du på byggnation och utveckling?

Tillståndsprövning och handläggning av anmälningar enligt miljöbalken är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter som bedöms vara de som påverkar omgivningen mest. Dessutom ger tillstånden dig rätt att bedriva verksamheten och ger ditt företag information kring vilka krav som ställs.

Vem behöver genomföra tillståndsansökningar?

Inom lantbruksföretag gäller tillstånds- eller anmälningsplikt framförallt verksamheter med större djurproduktion, biogasproduktion eller vindkraft.

Viktiga ämnen i fokus är bland annat:

  • Etableringsplatsen
  • Samrådsprocessen
  • Gödselhantering
  • Miljökonsekvensbeskrivning med Kultur- och naturmiljöer
  • Teknik tex. för att minska ammoniakavgång och energiåtgång
  • Miljökvalitetsnormer för vatten

Förenkla processen

En miljöprövning kan ta lång tid och vara komplicerad.  Ett stort fokus för oss i vårt arbete är att hålla en hög kvalité samtidigt som vi vill förenkla processen. Vi på Ludvig & Co har flera styrkor bland annat genom;

  • Kunskap
  • Erfarenhet
  • Etablerad dialog med myndigheter

Inom företaget finns även en bred kompetens inom kompletterande områden; till exempel miljöjurister och affärsrådgivare inriktade mot djurproduktion och vindkraft.

Kontakta oss!

Kontakta en rådgivare på Ludvig & Co från start i dina funderar om byggnation och utveckling. Vi vill vara med dig i hela din process från start till mål!

Kontakta oss

Kontakta oss!

Breddad Miljö- & Energirådgivning