fbpx

Egenkontroll

Skräddarsytt kontrollprogram anpassat till din verksamhet

Egenkontroll är ett viktigt verktyg

För att undvika skador på människors hälsa och omgivande miljö finns krav i miljöbalken på att du som företagare ska upprätta och följa egenkontrollprogram. Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktigt ska du varje år genomföra en utökad egenkontroll. Kontrollen bidrar till att du vidtar åtgärder för att minimera onödig miljöpåverkan.

Upptäck brister i tid

Egenkontrollen möjliggör att du upptäcker fel på utrustning eller felaktig hantering innan en skada skett. Dessutom bidrar egenkontrollen till ökad kunskap om din verksamhets miljöpåverkan, samtidigt som det är ett bra sätt att följa lagstiftningen.

Skräddarsytt kontrollprogram anpassat till din verksamhet

Vi hjälper dig med upprättande av ett egenkontrollprogram och har kontinuerliga genomgångar. Det är ett pågående arbete som planeras, genomförs, följs upp och förbättras steg för steg.

Våra rådgivare hjälper dig

Kontakta en rådgivare på Ludvig & Co så hjälper vi dig att upprätta en anpassad egenkontroll till din verksamhet. Vår ambition är att göra den lätt att följa även med de avancerade regelverk som gäller. På detta sätt ser vi till att hålla en så hög kvalité att ni klarar en kontroll!

Kontakta oss

Breddad Miljö- & Energirådgivning