Affärsutveckling

Så får du ditt företag att matcha kundernas behov – både idag och i framtiden

Affärsutveckling som ger bättre resultat

Inom arbetet med affärsutveckling jobbar vi tätt tillsammans med dig för att identifiera fokusområden som kan hjälpa dig att utveckla din ekonomi, förbättra försäljningen, teckna bättre avtal och skapa en effektivare ledningsorganisation och personal. För att kunna utveckla ditt företag är det viktigt att löpande investera i verksamheten på olika sätt. Vi hjälper dig räkna på lönsamheten och hur kapitalet utvecklar sig (ROI), samt tar hänsyn till skatteeffekter och behov av juridisk hjälp längs vägen.

Vi är specialister på företagsutveckling

Som företagare kan du ibland behöva särskild kompetens kring frågor som ni saknar resurser kring internt. Vi har affärsutvecklare som är specialister på allt från marknadsföring, prissättning, försäkringar och investeringar och i vårt nätverk på runt 1200 rådgivare finns det alltid snabb tillgång till just den expert du har behov av – oavsett vilken situation det gäller. Vi finns över hela Sverige och kan därför hjälpa dig med relevant affärsutveckling nära just din marknad, dina kunder och ditt affärsnätverk. Vi har dessutom en unik databas som möjliggör att vi kan jämföra ditt resultat med andra, liknande verksamheter och särskilt se hur de bästa ligger till.

Tjänster inom affärsutveckling

Behåll din konkurrenskraft med kontinuerlig utveckling

För att ditt företag hela tiden ska kunna hålla takt med omvärlden är det viktigt att utveckla ditt erbjudande, dina varor och tjänster så de matchar behoven hos kunderna och förändringarna på marknaden. Affärsutveckling är ett stort område – och det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja för att fortsätta vara konkurrenskraftig. Våra affärsutvecklare hjälper dig att hitta rätt väg framåt för just ditt företag.

Affärsutvecklare för hjälp i särskilda situationer

När du satsar på produktutveckling

Det finns situationer i varje företag då man behöver hjälp med att utveckla sin affär på olika sätt. Funderar du kanske på produktutveckling, en ny verksamhetsgren eller gå in på en ny marknad – och behöver göra en konkret plan för hela händelsen. Våra rådgivare är specialiserade på att se över ditt erbjudande och ge stöd kring t.ex. marknadsföring och försäljning, eller hjälpa till med omvärlds- och konkurrensanalyser.

När du ska investera

Genom att göra en ekonomisk simulering av din framtida lönsamhet och se över hur marknaden kommer fungera i framtiden, kan vi hjälpa dig fatta beslut om kring dagens investeringar. Vi hjälper dig att finslipa hela din affär, planera dina investeringsprojekt och söka bidrag för satsningen. Genom våra affärsrådgivare kan det lilla företaget få tillgång till strategisk kompetens och stöd inför hela resan per timme – värdefullt inte minst när det gäller dina särskilt viktiga investeringar.

Läs mer om att investera

När du ska räkna på lönsamheten

Inför investeringar och utveckling av ditt erbjudande blir det särskilt viktigt att konkret börja räkna på företagets ekonomiska förutsättningar, och se över scenarion som påverkar. Hur ska du få ihop lönsamheten? Vi har rådgivare som hjälper dig att reda ut prismodeller, göra kalkyler för dina investeringar, och upprätta budgetar som hjälper dig förverkliga din strategi.

Läs mer om ekonomistyrning

När du behöver stöd i dialoger

I takt med att företaget växer kan du i många fall behöva stärka upp kring flera olika områden och komplettera dina interna resurser. Vi kan avlasta dig i ett flertal områden, inte bara genom strategisk rådgivning, utan även operativt – exempelvis i samband med förhandlingar med kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners. I dessa dialoger är det värdefullt med en extra, oberoende part som stöd.

Vi gör din affärsplan till ett aktivt verktyg i vardagen

Ett konkret stöd i arbetet

Affärsplanen är en strategi – men också en konkret plan för hur du ska ta företaget framåt. Vi hjälper dig att fånga upp helheten, att se hur omvärlden rör sig och hur du ska tillgodose kundernas och marknadens behov både idag och i framtiden.

En strategi för riskhantering

För att affärsplanen ska vara företagets ryggrad både idag och i framtiden krävs det att den innehåller en strategi för riskhantering. Vi hjälper dig definiera scenarion och ta fram handlingsplaner för att kunna hantera framtidens ovissheter.

En plan att hålla sig till

En affärsplan är någonting du gör, inte någonting du har. Vi hjälper dig formulera din strategi så den enkelt går att omvandla i handling när du stöter på utmaningar i din verksamhet. Affärsplanen är företagets långsiktiga färdplan, och med hjälp av oss får du lättare att hålla dig till den hela vägen.

Vi hjälper dig bli en bättre förhandlare

Koll på priser och ansvar

Att ha koll på alla rättigheter och skyldigheter och vilket pris som ska gälla är inte alltid så lätt. Ju större affär det är, och ju mer sällan du befinner dig i denna situation, desto mer har du att vinna på att ta hjälp i förhandlingen av någon som är mer van än du. Vi har alla de verktyg och metoder som krävs för att göra bra affärer.

Utveckla din förhandlingsförmåga

Vi strävar efter att stärka dig som förhandlare så att du utvecklar din förmåga att göra bra affärer och skapa win-win-lösningar tillsammans med dina partners. Våra förhandlingsexperter finns som ett bollplank och stöd i förberedelserna, hjälper till att analysera läget, och kan även vara med vid själva förhandlingen.

Lång praktisk erfarenhet

Våra förhandlingsrådgivare är utbildade inom förhandling, har bred praktisk erfarenhet av förhandlingar och samverkar i team med köp- och avtalsjurister och affärsrådgivare. Allt för att kunna ge dig det bästa stödet att teckna fördelaktiga avtal.

Förhandling i grupp

Ibland är du som företagare vara väldigt liten i jämförelse med sin förhandlingspart. Då kan det vara bra att gå samman med andra för att kunna förhandla om bra gemensamma villkor. Våra affärsrådgivare kan agera processledare och hjälpa gruppen samarbeta så allas intressen tas tillvara på bästa sätt.

Försäkringsrådgivare hjälper dig vid skador

Vi ger stöd och tar fram underlag

Våra försäkringsrådgivare ger dig råd och stöd och svarar på alla dina frågor i samband med en skada. Vi kan även ta fram beräkningar av ersättning vid driftavbrott, utredningar eller beslutsunderlag för skador på byggnader och övrig egendom.

Praktisk hjälp inför myndigheter

Vi kan biträda dig vid förhandlingar med försäkringsbolaget, och hjälpa till med ansökningar om ersättning från olika myndigheter.

Alternativ efter en skada

Hos oss kan du även få hjälp med administrationen efter att en skada inträffat. Vi hjälper dig undersöka alternativen som finns för att gå vidare på bästa sätt – exempelvis vad som behöver återuppbyggas eller ersättas efter en brand.

Kom i kontakt med oss

Skriv direkt till oss

Kontakta oss!