fbpx

Bli skogsägare

Allt du behöver veta om att bli skogsägare

Så blir du en framgångsrik skogsägare

Det finns många som är intresserade av att köpa skog, men de allra flesta har ärvt sitt skogsinnehav. Att äga en stor skogsfastighet kan vara fantastiskt – men det kan också kännas nervöst och främmande om du är ovan.

Är du nyfiken på att bli skogsägare?

Hur funkar det egentligen att äga skog egentligen? Vad behöver göras? Är det inte väldigt dyrt att sköta skog innan den går att avverka? Frågorna är många – och det kan kännas knepigt att komma igång. Vi hjälper dig reda ut alla frågetecken så att du kan ta första steget mot att bli skogsägare!

Affärsplan

Att äga skog är enkelt när du har koll

Att ta hand om och utveckla en skog kan ge både stora inkomster och livskvalitet. Men som skogsägare har du även vissa skyldigheter och ett stort mått ansvar. Det är viktigt att sätta upp ett mål för skogsbruket – då skog har många olika värden som du kan värna om och utveckla.

Som skogsägare kan det skilja mycket i förutsättningarna beroende om du bor på din fastighet eller inte, eller om du driver verksamheten aktivt eller passivt. Oavsett vad så är det oftast både en lönsamhetsaspekt, ett intresse av skog och ett långsiktigt ägande som ligger i botten för att bli en framgångsrik skogsägare.

Att bli skogsägare är att vara företagare

Alla som vill köpa och förvalta skog blir per definition näringsidkare – vilket innebär att du som skogsägare automatiskt även kommer vara företagare. De flesta skogsägare driver sin verksamhet i en enskild firma där den privata ekonomin och näringsverksamheten är tätt sammankopplade.

Som enskild näringsidkare har du både möjligheter och skyldigheter, och det gäller att hålla koll på redovisningen för att verkligen få ut maximalt av din skog. Om du inte har koll på årsbokslut, räntefördelning eller skogsavdrag är det mycket värdefullt att ta hjälp av en expert! Vi kan hjälpa dig med allt från den löpande ekonomin till skatt och deklaration.

Bloggtips! 3 anledningar till varför du som skogsägare ska anlita hjälp med ekonomin

Att köpa skog – steg för steg

Budgivning eller anbudsförfarande

I de flesta fall sköter en fastighetsmäklare försäljningen av skogsfastigheten. Det är viktigt att känna till att det är säljaren som bestämmer vem han eller hon vill sälja till, oberoende av buden. Ofta vill man sälja till någon som som tänker flytta till gården, så om du inte är bekant med säljaren sedan innan kan det vara bra att förklara dina avsikter med köpet.

Köpekontrakt och köpebrev

När du och säljaren kommit överens om pris och övriga villkor är det dags att skriva kontrakt. Det vanligaste är att ni först skriver ett köpekontrakt med alla villkor och detaljer, och sedan följer ni upp det på tillträdesdagen med ett köpebrev, som kan liknas vid ett kvitto på betalning. Tillträdesdagen infaller ofta flera månader efter att man skrivit kontrakt.

Lagfart eller fastighetsreglering

Efter tillträdet har du tre månader på sig att söka lagfart hos inskrivningsmyndigheten. Om du redan äger en skogsfastighet i närheten kan du istället välja att ansöka om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten. Den nya fastigheten slås då ihop med den gamla. På det sättet betalar du en mindre avgift till lantmäteriet istället för stämpelskatt.

Skogsägarskolan – en utbildning för dig som är ny skogsägare

Vill du lära dig mer om hur det är att äga och sköta skog? Då ska du gå Skogsägarskolan! Skogsägare är en grundläggande utbildning för dig som redan är eller vill bli skogsägare, och som ger dig en perfekt bas till att kunna driva din skogsverksamhet på bästa sätt.

Utbildningen tar upp många olika aspekter kring skogsägandet – inom allt från ekonomi, juridik, skogsskötsel och skogsbruksplan till olika sätt att sälja virke och certifieringar. Syftet med utbildningen är att hjälpa dig undvika fallgropar med skogsbruket, och samtidigt maximera dina möjligheter som skogsägare.

Vi arrangerar utbildningen tillsammans med din aktuella skogsägarförening och en lokal bank. Skogsägarskolan genomförs kontinuerligt på många olika orter runt om i landet.

Läs mer om Skogsägarskolan

Skaffa en skogsbruksplan – ett viktigt verktyg för skogsägare

Grunden till lönsamhet i skogen

En skogsbruksplan är grunden till ett framgångsrikt och lönsamt skogsägande och fungerar som underlag för hela den ekonomiska planering kring din skog. Om du bestämmer dig för att sälja din skog är det oftast skogsbruksplanen som ligger till grund för hur mycket skogen är värd på fastigheten. Även vid eventuell skogsbrand är det mycket värdefullt att ha en skogsbruksplan som visar bland annat virkesvolym innan branden bröt ut.

 

 

Skogsbruksplan

Ditt verktyg för ett aktivt skogsbruk

En skogsbruksplan innefattar allt från skogsinventeringen till arbete med själva utformningen av planen. Utifrån skogsbruksplanen kan du göra en mer konkret årsplanering för ditt eget arbete och vad du ska beställa för arbeten från olika entreprenörer. Planen ger dig även förslag på hur du ska sköta din fastighet på bästa sätt med hänsyn till det skogliga, ekonomin och naturvården under de närmaste tio åren.

 

 

Ekskog

Samlad information om din skog

En skogsbruksplan innehåller information om allt du kan tänkas behöva veta kring din skog. Den består av en detaljerad karta över skogsfastigheten och en tydlig beskrivning av skogen, både i ord och siffror. Skogsbruksplanen hjälper dig få koll på hur många kubikmeter skog du har, hur gammal den är, hur snabbt det växer, vilka behov dina träd har, vilka åtgärder som behövs och vilka avverkningsmöjligheter som finns.

Visar behovet av åtgärder i skogen

En skogsbruksplan är ett utmärkt stöd för att planera skötseln av din skog. Skogen är uppdelad i avdelningar, så kallade bestånd, med information om respektive del och förslag på åtgärder för varje bestånd. Om du formar skogsbruksplanen med dina mål som utgångspunkt så blir den ett värdefullt verktyg som hjälper dig planera konkreta åtgärder på ett effektivt sätt för att kunna nå dina målsättningar på sikt.

Vi hjälper dig med skatter och deklaration

Få näringsgrenar arbetar under så turbulenta förhållanden som skogsbruket – med snabba kast i konjunkturen och påverkan av yttre omständigheter som stormar, bränder och insektsangrepp. Skogsbruket har dessutom en livscykel som skiljer sig från övriga branscher, med en tidsperiod om 80-100 år från plantering till avverkning. Den samlade inkomsten från verksamheten kommer alltså inte årligen, utan istället kanske en gång per generation.

Dessa omständigheter har medfört särskilda regler för skatter som kan vara svåra att förstå sig på – men med rätt metoder och experthjälp kan du som skogsägare få bra ekonomiska resultat av din skog. Med hjälp av exempelvis skogskonto och skogsavdrag har du möjlighet att fördela dina inkomster över tiden och få ut mesta möjliga av ditt skogsägande, redan från början. Vi har specialister på skatteregler för skog och hjälper gärna till med att sätta ihop en optimal lösning för just dig.

Ta hjälp från våra skatterådgivare

Den senaste statistiken för skogsmarkspriser

Två gånger per år tar vi fram rapporter med statistik på hur priserna på skogsfastigheter utvecklas. Detta är intressant framför allt för dig som vill köpa en ny skogsfastighet, eller är intresserad av hur värdet utvecklar sig på din skog. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via våra egna fastighetsmäklare. Statistiken redovisas per hektar och skogskubikmeter (m3sk) på riksnivå, uppdelat i tre regioner.

Se den senaste statistiken för skogsmarkspriser

Skogsmarkspriser

Skogsägarens Företagsbok

Är du skogsägare eller funderar du på att bli? Att vara skogsägare är att vara företagare – och det finns många regler som präglar ens tillvaro. Med Skogsägarens Företagsbok i bokhyllan har du alltid både ett uppslagsverk och en konkret handbok till hjälp i din vardag!

Beställ boken

Vi har 100 års erfarenhet av att hjälpa skogsägare i hela landet

Vår lokala närvaro och spetskompetens gör oss till den mest anlitade rådgivaren för Sveriges skogsägare. Vi har haft förmånen att på nära håll följa utvecklingen av det svenska skogsbruket, och vet att förutsättningarna är väldigt olika för landets 350 000 skogsägare. Det innebär att vi alltid anpassar vår rådgivning efter dina behov. Vi kan värdera din skog och ge råd om skogsbruksplaner och hur du ska planera avverkning för bästa avkastning. Vi har också goda kontakter med lokala banker, försäkringsbolag och virkesaktörer som kan hjälpa dig att driva din skogsverksamhet på bästa sätt.

Oavsett om skogen är din huvudverksamhet, om du driver både lantbruk och skogsbruk, eller om skogen kompletterar ett annat företagande, ser vi till helheten – allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig att vara skogsägare.

Vill du bli skogsägare?

Prata med oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!