fbpx
Skogsmarkspriser 2020

Skatteplanering för skogsägare

Specialister på skatteregler för skog

Skogsbruket har en livscykel som skiljer sig från övriga branscher, med en lång produktionscykel om 70-100 år från plantering till avverkning. Den samlade inkomsten från verksamheten kommer alltså inte årligen, utan istället kanske en gång per generation. Likväl som oförutsedda händelser som storm, brand och insektsangrepp kan uppstå.

Dessa omständigheter har medfört särskilda regler för skatter som är unikt för skogsägare. Dessa kan vara både svåra och krångliga att förstå sig på – men med rätt metoder och experthjälp kan du som skogsägare luta dig tillbaka. Vi har specialister på skatteregler för skog. Skatteplanering handlar om att hitta de bästa förutsättningarna för just din skogsfastighet och därmed ditt företag, så att du inte ska behöva betala mer i skatt än vad lagen kräver.

Med hjälp av exempelvis betalplan, skogskonto och skogsavdrag har du möjlighet att fördela dina inkomster över tiden. Du har även möjlighet flytta delar av din inkomst i näringsverksamheten till inkomst av kapital och därmed betala lägre skatt genom räntefördelning. Om du har fått en skada på din skog och vill köpa ny mark finns det både ersättningsfond och skogsskadekonto att använda sig av. Möjligheterna är många bara man känner till dem!

 

Skogsägarens viktigaste verktyg för optimal skatteplanering

Betalplan

Möjligt att teckna hos den virkesköpande aktören vid en avverkningsrätt, för att fördela avverkningsintäkten över flera år. Tänk på att det är en risk att ha pengarna hos en virkesköpande aktör samt att pengarna ej får räknas med i räntefördelningsunderlaget.

Skogsavdrag

Skogsavdragsutrymme erhålls vid köp och motsvarar halva anskaffningsvärdet för skogen. Skogsavdraget skjuter upp beskattningen, den dag fastigheten avyttras ska medgivna skogsavdrag återföras.

Skogskonto

Skogskonto ger skogsägare möjlighet att dela upp skogsinkomster på flera år. Uttag från skogskonto beskattas vid uttag som ska ske senast efter 10 år. Maximal insättning styrs av årets skogsintäkter och minsta insättning är 5 000 kr. Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo, varje delägare i en samäga har alltså sina egna skogskonton.

Skogsskadekonto

Liknar skogskonto men möjlighet att sätta av större belopp, endast vid skogsskador som har medfört att du blivit tvungen att avverka motsvarande två års tillväxt på totala skogsarealen för tidigt. Intyg om skogsskadorna bör bifogas.

Ersättningsfond

En ersättningsfond får användas vid plötsliga intäkter, som intrångsersättning eller skadeintäkter. För att utan beskattning kunna återanskaffa liknande egendom. Gäller tre år som regel, om den ej nyttjats återförs inkomsten plus ett procentuellt påslag.

Skogslikvidkonto

Skogslikvidkontot är ett konto för dig som får intäkter från skogen. Kontot gör det möjligt att skilja skogslikvider från privata konton och brukar ha en lite högre ränta.

Räntefördelning

Genom att räkna fram ett räntefördelningsunderlag finns möjligheten att skatta fram en del inkomster från näringsverksamheten till inkomstslaget kapital och därmed betala 30 procent skatt.

Periodiseringsfond

Avsättning i deklarationen om 30 procent av resultatet, får sättas av i max sex år.

Expansionsfond

Avsättning i deklarationen för möjlighet att expandera verksamheten med lågbeskattade medel. Samma skattesats som bolagsskatten.

 

Låter det krångligt?

Kontakta oss om du behöver hjälp med din skatteplanering och skogsdeklaration!

Kontakta oss!

Kontakta oss!