fbpx

Gårdsråd

Få stöd i ledningsarbetet med ett gårdsråd

När företaget växer kan det ofta vara svårt att hålla koll på alla detaljer rörande ekonomi, produktion, personal, marknaden och omvärlden, samtidigt som du ska jobba med affärsutveckling och styra verksamheten åt rätt håll. Vi kan hjälpa dig att sätta upp ett gårdsråd – ett optimalt ledningsstöd som hjälper dig hålla fokus på målbilden och ta företaget ännu längre.

Vad gör ett gårdsråd?

Småföretagare har inte samma resurser som det stora företaget när det gäller t.ex. styrelsearbete. Ett gårdsråd har ingen formell makt, men kan ofta fungera som en ledningsgrupp eller styrelse för att hjälpa företaget framåt. Gårdsrådet består ofta av personer som kan stötta dig i såväl den operativa som strategiska ledningen, med kompetenser som kompletterar och stärker hela verksamheten.

Vilka ingår i gårdsrådet?

Gårdsrådet består som minst av dig och din affärsrådgivare på Ludvig & Co. Det kan också innefatta andra nyckelpersoner i företaget (t.ex. familjemedlemmar, medarbetare eller experter. I sin mest avancerade form kan Gårdsrådet bestå av dig och externt invalda personer som jobbar likt en skuggstyrelse för företaget.

Vad krävs för att starta ett gårdsråd?

Innan du startar gårdsrådet är det viktigt att tänka igenom vad du vill få ut av det, vilken beslutanderätt rådet ska ha och vilka kompetenser du behöver just nu. Din rådgivare bidrar med beprövade checklistor och mallar som ger en tydlig struktur redan från början – där alla har samsyn kring mål, syfte, rättigheter och skyldigheter samt övrigt struktur för rådet.

Hur hjälper gårdsrådet mig?

Gårdsrådets uppgift är att stötta dig mot ett ännu bättre och lönsammare företagande där du har lättare att nå dina mål. Din rådgivare bidrar med bred erfarenhet av företagsledningsfrågor, och våra redovisningskonsulter ser till att ni har korrekta ekonomirapporter vid varje möte. Genom gårdsrådet får du ett kvalificerat bollplank och en tydlig struktur för beslutsunderlag, beslut och uppföljning. Allt för att du ska kunna driva ett ännu bättre ledningsarbete

Kontakta oss

Kontakta oss!

Specialistrådgivning för lantbrukare