fbpx

Online via Quickchannel

Hantering av risker och möjligheter i framtidens lantbruks- och trädgårdsföretag

Anmälan

Risknivåerna i lantbruk och trädgårdsföretag har under de senaste åren ökat dramatiskt. Ludvig & Co har samlat sin erfarenhet och tagit fram ett helt nytt verktyg och arbetssätt för att analysera och hantera risker i lantbruks- och trädgårdsföretag. Den 23 april kl 18.00 presenterar vi hur det går till och ger dig som lyssnar möjlighet att ställa frågor. 

Effekterna av klimatförändringar, krig och en osäker penningmarknad ger oss osäkra skördar, osäker marknad och volatila priser. 

Innehåll
Vi presenterar vår heltäckande riskanalys som identifierar ekonomiska risker, produktionsrisker och personliga risker. Visar hur vi arbetar för att bedöma hur allvarliga riskerna är i just ditt företag och ger exempel på hur vi jobbar med hantering av risker tillsammans med dig som företagare.

Så vill du veta hur du kan känna dig lugnare och säkrare i ditt företagande, är detta webinarie en bra början. 

Riskanalysen kan göras på två nivåer, en förenklad och en fullständig riskanalys:

En förenklad riskanalys ger dig en start på hur du kan tänka riskanalys och riskhantering i ditt företag. I den Förenklade Riskanalysen jobbar vi översiktligt igenom områden ekonomi, produktion och person och kommer fram till åtgärder. Det går utmärkt att börja med en förenklad riskanalys och vid behov fortsätta med en fullständig riskanalys.

 

 

 

Fler event

Din fastighet och dess gränser

Online via Quickchannel

Hur väl känner du din fastighet? Vet du var gränserna går? Har du juridisk rätt att köra på vägen in till din fastighet? Har någon annan rätt att använda områden på din fastighet? 

Läs mer