fbpx

Malmö

Erfarenhetsgrupp: Rekrytera, leda och behålla medarbetare

Anmälan

En av de allra största utmaningarna för de större lantbruks- och trädgårdsföretagen är att hitta rätt medarbetare. Den här erfarenhetsgruppen träffas fyra gånger. Målen är att deltagarna ska få lättare att rekrytera och behålla medarbetare, känna större säkerhet när det gäller lagar och regler omkring anställningar och skapa ett varaktigt nätverk för erfarenhetsutbyte.

Olika specialister leder de olika träffarna och ger input och kunskap under en del av tiden och leder därefter diskussion och kunskapsutbyte..

Träff 1: Arbetsrätt: 

 • Olika anställningsformer och hur de kan användas 
 • Möjliga grunder för uppsägning och hur en uppsägning ska gå till rent formellt
 • Anställningsskyddet vid verksamhetsöverlåtelse
 • Några andra vanligt förekommande arbetsrättsliga frågeställningar av betydelse

Leder träffen: Magnus Hallenborg, Affärschef och Senior jurist

Träff 2: Arbetsmiljö och trivsel: 

 • Lagar och regler
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk- och social arbetsmiljö
 • Att skapa trivsel, erfarenhetsutbyte

Leder träffen: Petra Eklund, Affärschef och Nicolai Holst Henriksen, Specialistrådgivare och inspektor på Barsebäcks gods. 

 Träff 3: Att leda olika kulturer:

 • Språkförbistringar i tal och i skrift, hur löser man detta?
 • Vikten av introduktion: Hur kan den utformas? Vad är viktigt att få med?
 • Hur tänker jag omkring att sätta samman arbetslag i förhållande till kultur och språk?
 • Hur kan jag jobba med problem- och konfliktlösning?
 • Ledarstruktur, beslutsgång, organisation som alla förstår och som fungerar

Leder träffen: Caroline Göransson, Specialistrådgivare

Träff 4: Rekrytering:

 • Sammanställa kompetensbehov och önskad profil
 • Kanaler att rekrytera i
 • Rekrytera säsongspersonal
 • Anställa eller hyra personal

Leder träffen: Caroline Göransson, Specialistrådgivare + gäst

Datum och tid
Tid och plats för de följande träffarna beslutas gemensamt inom gruppen. 

Avgift
Deltagaravgift 1 000 kr för samtliga träffar. Subventionerad med ca 10 000 kr per deltagare av EU via Länsstyrelsen Skåne. 

Plats
Första träffen hålls i Ludvig & Co:s lokaler på Dockplatsen 1 i Malmö. Plats för övriga träffar beslutas gemensamt.

 


 

Fler event