fbpx

Generationsväxla

Överlåt ditt företag genom arv, gåva eller testamente

Så skiljer sig generationsväxling mellan företag

En generationsväxling innebär att du överlåter ditt företag till någon annan vanligen genom gåva, arv eller testamente. Detta kallas för benefik överlåtelse. Vid ett generationsväxling behöver båda parterna ha en tydlig roll i verksamheten, och villkoren skiljer sig en aning beroende på hur generationsväxlingen sker, och om du driver ett aktiebolag eller enskild näringsverksamhet.

Tips och råd vid generationsväxling

  • Involvera hela familjen tidigt i generationsväxlingen så att alla får säga sitt.
  • Låt gärna nästa generation lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet. En mentor, som inte tillhör familjen, kan också vara till stor hjälp.
  • Om du stannar kvar i företaget efter generationsskiftet är det viktigt att du på ett konstruktivt sätt kan samspela med dina barn i deras nya roller.
  • Låt besluten växa fram, och låt generationsväxlingen ta tid för att alla praktiska frågor, som utbildning och kalkyler, inte ska behöva stressas igenom.
  • Ta hjälp av en utomstående som kan reda ut frågor kring ekonomin, och som kan komma med input och ge förslag på lösningar där ni kört fast.

Läs mer: Så hjälper vi till vid generationsväxling

Generationsväxling i olika former

Gåva

Du kan välja att överlåta din verksamhet i form av en gåva, om det uppfyller vissa förutsättningar. Gåvan måste vara en avsiktlig, frivilliga, inte kräva några motprestationer och tas emot av mottagaren. Ibland kan mottagaren lämna en viss ersättning, t.ex. ta över befintliga lån – och så länge denna är lägre än marknadsvärdet betraktas din överlåtelse som en gåva. För dig som driver aktiebolag handlar det normalt om att du överlåter dina aktier, snarare än företaget som helhet, men en ny delägare ska alltid anmälas till Skatteverket.

Arv och testamente

När en enskild näringsidkare avlider övergår företagets tillgångar och skulder till dödsboet. Samma gäller för aktier när det handlar om en avliden aktieägare. Om en delägare i ett handelsbolag avlider ska bolaget normalt likvideras. Det är dödsbodelägaren som ansvarar för alla innehav samt redovisar skatter och avgifter ända fram tills dödsboet är skiftat. När delägarna delat upp tillgångarna mellan sig är detta genomfört. Om dödsboet inte är skiftat året efter dödsfallet ska du kontakta Skatteverket för att registrera dödsboet. Skatteverket ger då dödsboet ett registreringsnummer. Det numret ska du sedan använda när du redovisar skatter och avgifter.

Bloggtips: Företagare? Därför är det viktigt att skriva ett testamente nu!

Vill du veta mer?

Skriv till oss så hjälper vi dig

Kontakta oss!