fbpx

Penningtvätt

Ludvig & Co:s åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi på Ludvig & Co är skyldiga att följa Penningtvättslagen genom att vidta åtgärder för att förhindra att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det arbetet innebär många saker som vi kan göra själva, men en av de viktigaste åtgärderna är att vi behöver lära känna dig som kund (genom det som ofta kallas ”kundkännedomsformulär” eller ”KYC”) i samband med att vi tecknar uppdragsavtal.

Arbetet med kundkännedom innebär att vi ställer frågor till dig om den verksamhet som företaget bedriver, vem det är som är ansvarig för verksamheten, hur verksamheten fungerar och om verksamheten bedrivs inom Sverige, inom EU/EES eller i resten av världen. Svaren på frågorna vi ställer ger oss kunskap om din verksamhet och gör det möjligt för oss att säkerställa en korrekt hantering av ditt uppdrag. Att vi lär känna dig som kund är alltså inte bara ett lagkrav utan en viktig del i att vi ska kunna ge dig trygg, skräddarsydd och kompetent rådgivning.

Kundkännedomsfrågorna finns i ett formulär som du får tillgång till via en länk i ett meddelande till en e-postadress som du anger när du har kontakt med oss. Du svarar på frågorna digitalt och signerar med Bank-ID. Behöver du hjälp finns vi förstås till hands för att förklara vad frågorna betyder.

Så länge du är kund hos oss på Ludvig & Co måste vi se till att den information vi har om din verksamhet är aktuell. Därför kan vi när det har gått en viss tid behöva få dina svar på kundkännedomsfrågorna igen.

Om du som ska bli kund hos oss inte svarar på kundkännedomsfrågorna kan inte vi på Ludvig & Co genomföra vårt uppdrag.

Vi på Ludvig & Co vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, behandling av dina uppgifter görs enligt vår Dataskyddspolicy | Ludvig & Co.