Skogsbruksplan

En skogsbruksplan är grunden till lönsamhet i skogen

En skogsbruksplan är grunden till lönsamhet i skogen och för att kunna styra rätt åtgärder till rätt tid. Utan en plan är risken stor att du både kastar bort pengar i onödan och inte gör de åtgärder som skogen mår bra av. Saknar du en skogsbruksplan över din fastighet eller tillhör du dem som har en för gammal plan?

En skogsbruksplan är ett alldeles utmärkt instrument för att planera insatserna i din skog. Lika bra är den för att planera din skogsekonomi. Läs vad en skogsbruksplan är här. Tänk på att skogsbruksplanen är färskvara. Är den inte uppdaterad är det mycket svårare att planera din avverkning så att den passar både din skog och din ekonomi. Risken är stor att en alltför stor del av skogsinkomsten försvinner i skatt.

Vid en eventuell försäljning ligger oftast en skogsbruksplan till grund för hur mycket skogen är värd på fastigheten. Vid en eventuell skogsbrand är det mycket värdefullt att ha en skogsbruksplan som visar bland annat virkesvolym innan branden bröt ut.

Vad du får

En plan för framtiden

En aktuell skogsbruksplan som ett styrmedel för att planera både din skog, fastighet och ekonomi.

Skogsavdrag

Ett bra underlag när du optimerar din skatt.

Certifering

En naturvårdsanpassad plan som grund till FSC eller PEFC certifikat.

Underlag till värdering/försäljning

Grunden som behövs om vi går vidare och hjälper dig med en värdering eller försäljning av skogsfastigheten.

Naturvårdsanpassade skogsbruksplaner

Ludvig & Co levererar naturvårdsanpassade skogsbruksplaner som tar hänsyn till naturvården på fastigheten, på både kort och lång sikt. En sådan plan kan sedan ligga till grund för ett FSC- eller PEFC-certifikat.

Så arbetar Ludvig & Co med skogsbruksplaner

En skogsbruksplan innefattar allt från skogsinventeringen till arbete med själva utformningen av planen. I planen får du sedan förslag på hur du skall sköta din fastighet på bästa sätt med hänsyn till det skogliga, ekonomin och naturvården under de närmaste tio åren. Många av våra medarbetare är just specialister på skogsuppskattning, planläggning och naturvård. Samtidigt kan vi det här med ekonomi och skatter. Att inte bara kunna leverera en skogsbruksplan till en skogsägare utan att också använda skogsbruksplanen som ett ekonomiskt styrmedel är en av de tjänster som vi på Ludvig & Co är stolta över.

Offert / Pris på skogsbruksplan

För att få pris på skogsbruksplan, vänligen fyll i kontaktformuläret så återkommer vi med offert till dig. Tveka även inte att kontakta oss om du har övriga frågor!

Kontakta oss!