fbpx

Investeringsstöd för grön näring

Regelverk investeringsstöd per län

Du som lantbruksföretagare kan få upp till 40 procent av investeringen betald genom investeringsstöd. Stödet söks hos den lokala Länsstyrelsen. Ansökningar som kommit in under samma period jämförs med varandra i ett poängssystem som Jordbruksverket tagit fram, ansökan handläggs sedan av Länsstyrelserna, precis som under förra programperioden. En annan skillnad i denna programperiod är att en större andel av poängsättningen är gemensam i hela landet.

Läs om hur du säkerställer och maximerar det nya investeringsstödet i vår blogg

Regelverk investeringsstöd per län

Här ser du hur regelverket och hur ansökningsperioden ser ut för din regionala Länsstyrelse. Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

Blekinge

I Blekinge län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 1 jan-mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är maj-juli samt september-november. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Dalarna

I Dalarnas län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 1 jan-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-31 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Gotland

I Gotlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 1 jan-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 juli-31 oktober. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Gävleborg

I Gävleborgs län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-31 mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 april-31 juli samt 1 augusti-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras under perioden 3 januari – 31 augusti 2023 med budget 1 800 000 kr kommande utlysning preliminärt 1 jan -31 aug 2024, du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Halland

I Hallands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-30 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Jämtland

I Jämtlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-31 augusti samt 1 september-15 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras med en utlysning 3 januari-30 april 2023, budget 750 000 kronor. Kommande utlysning 1 maj – 30 april 2024, budget 450 000 kronor men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Jönköping

I Jönköpings län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-31 mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 april-31 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras med en utlysning 3 januari- 30 juni, budget 900 000 kronor. Kommande utlysning 1 juli – 31 december  men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Kalmar

I Kalmars län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 1 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-31 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 550 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Kronoberg

I Kronobergs län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-31 mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 april-30 juli samt 1 oktober-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Norrbotten

I Norrbottens län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-30 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Skåne

I Skåne län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-31 mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 april-31 juli. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Skånes lär har öppet för ansökan mellan den 3 januari 2023 och den 31 juli 2023 med en tillgänglig budget på 3 300 000kr. Du behöver komma upp i minimum 400 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Stockholm

I Stockholms län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-31 oktober. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Södermanland

I Södermanlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 juli (preliminärt) och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 juli-31 december. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Uppsala

I Uppsala län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-30 april och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 maj-30 september samt 1 okotber-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Värmland

I Värmlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioden 3 januari-31 mars. Tänk på att du utanför denna ansökningsperiod inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Västerbotten

I Västerbottens län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioden 3 januari-30 april samt 1 maj-30 november. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Information om utlysningarna kommer inom kort men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Västernorrland

I Västernorrlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 3,5 miljoner kronor. Under 2023 kommer det finnas två ansökningsomgångar. Den första med slutdatum den 30 april och den andra med slutdatum den 31 oktober. Tänk på att du utanför dessa ansökningsperioder inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Västmanland

I Västmanlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioden 1 januari-30 april, 1 maj-31 augusti samt 1 september-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Utlysning1: 3 januari till 30 april 2023. Utlysning 2: 1 maj till 31 augusti 2023. Utlysning 3: 1 september till 31 december 2023. Notera att du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Västra Götaland

I Västra Götalands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-31 mars och nästa ansökningsomgång under 2023 är 1 april-30 september samt 1 okotber-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningarna hanteras löpande under hela året men du behöver komma upp i minimum 500 poäng för att ha rätt till stöd.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Örebro

I Örebro län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioderna 3 januari-15 maj och nästa ansökningsomgång under 2023 är 16 maj-31 december.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Ansökningar för startstöd kommer hanteras löpande under perioden 3 januari 2023 – 15 maj 2023. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga. Du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd. Efter 2023 kommer stödet att fördelas via utlysningar i fyra omgångar. Utlysningar för startstöd planeras för 2024, 2025 och 2026 och eventuellt 2027 enligt tabell.

Omgång 1: 1 januari 2024 – 15 maj 2024
Omgång 2: 1 januari 2025 – 15 maj 2025
Omgång 3: 1 januari 2026 – 15 maj 2026
Omgång 4*1 januari 2027 – 15 maj 2027

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Östergötland

I Östergötlands län är taket för investeringsstöd i stallar och inhysningssystem inom en treårsperiod, 2,4 miljoner kronor. Ansökan är under 2023 öppen perioden 3 januari-31 maj. Tänk på att du utanför denna ansökningsperiod inte kan skicka in någon ansökan.

För startstödet har stödtaket ökat till 300 000 kronor vilket du kan få om du skall driva ditt nystartade företag på heltid. Driver du det på halvtid har du rätt att söka stöd om 150 000 kronor. Stödet är öppet för ansökningar mellan 3 januari 2023 till 31 mars 2023 (AO1) samt den 1 augusti 2023 till den 31 oktober 2023 (AO2). Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas. Beslut på AO1 kommer under andra kvartalet 2023. Samt för AO2 i sista kvartalet 2023. Budgeten för ansökningsomgång 1 och 2 kommer vara 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 21 procent av den totala budgeten för åtgärden. Du behöver komma upp i minimum 300 poäng för att ha rätt till stöd. Ansökningar som inte beviljas stöd i ansökningsomgången kommer att få avslag.

Även övriga stöd begränsas av ansökningsperioder och minimipoäng hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering.

Samtliga stöd som går att söka

Här nedan listar vi vilka stöd du kan söka. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

 • Startstöd, för dig som är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag
 • Utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem, och som är baserad på teknik som inte har funnits på den svenska marknaden längre än två år och inte är spridd till mer än fem procent av jämförbara lantbruksföretag.
 • Diversifiering till annat än jordbruk. Investeringsstöd för dig som har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring och vill bredda din verksamhet.
 • Stängsel mot rovdjur. Stöd för att hägna in och skydda betande tamdjur. Stödet går att söka fram till 31 december 2023.

Ökad konkurrenskraft kan du söka i alla nedan kategorier. Alla stöd har en egen budget och egna ansökningsomgångar på respektive Länsstyrelse.

 • Ny-, om- och tillbyggnad av stallar eller motsvarande byggnader för animalieproduktion, inklusive utgifter för exempelvis hantering av mjölk, foder och gödsel och utgifter för annan inredning som är fast monterad
 • Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark
 • Anläggning av energiskog (salix, hybridasp och poppel) på åkermark, inklusive utgifter för inköp av plantor, plantering och skyddsstängsling
 • Ny-, om- och tillbyggnad av växthus och odlingstunnlar, inklusive utgifter för exempelvis bevattning, system för växtnäring- och växtskyddsmedelshantering, system för kompostering, system för att möjliggöra kretsloppsodling (exempelvis akvaponier)
 • Ny-, om- och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av skörd
 • Ny-, om- och tillbyggnad av renvaktarstugor, renskötselanläggningar och förrådsbyggnader för rennäringsföretag, anläggningar för stödutfodring av ren, samt att bygga nya renkurar
 • Investeringar för minskad ammoniakavgång: tak på gödselvårdsanläggningar, teknik för surgörning av gödsel och myllningsaggregat för flytgödsel

Källa: Jordbruksverket

Kontakta oss! Vi hjälper dig!

Kontakta oss!