fbpx

First Ledger AB

Ludvig & Co förvärvar First Ledger – stärker positionen på Stockholmsmarknaden

Ludvig & Co har förvärvat redovisningsbyrån First Ledger. Från den 1 december 2023 är redovisningsbyrån med sina 8 medarbetare och 250 kunder en del av Ludvig & Co. Förvärvet är ett steg i linje med Ludvig & Co:s tillväxtplaner i storstäderna och stärker positionen på marknaden för redovisningstjänster.

First Ledger, med en årsomsättning på 13 Mkr, har byggt sin redovisningsverksamhet till såväl små som stora företag. Deras tjänster sträcker sig från bokföring, lönehantering, och bokslut till skattedeklarationer och rådgivning inom koncernredovisning. Sofia Holmgren, Marknadsområdeschef Stockholm på Ludvig & Co, uttrycker sin entusiasm över förvärvet:

  • Vi är glada över att välkomna First Ledger in i Ludvig & Co-familjen. Genom detta förvärv utökar vi vår närvaro i Stockholm med medarbetare som har omfattande erfarenhet av att hjälpa även större aktiebolag och koncerner. Med förvärvet får vi även en kundbas som inkluderar ett antal spännande företag och företagare som nu får ta del av vårt breda tjänsteutbud samlat under ett tak. Samtidigt som det öppnar dörrar för oss att erbjuda tjänster inom vår verksamhet till större företagare som moderbolag och koncerner.

Jonas Ramning, grundare av First Ledger, delar sin syn på sammanslagningen:

  • Branschens snabba utveckling och de högre kraven på specialisering och utökat tjänsteutbud ledde oss till beslutet att gå samman med Ludvig & Co. Vi strävar efter att fortsätta leverera relevanta och efterfrågade tjänster till våra kunder och som en del av Ludvig & Co kan vi göra det möjligt. Genom ett bredare tjänsteutbud samlat under ett tak ökar vi värdet för våra kunder.

Samgåendet förväntas inte bara gynna befintliga kunder utan även First Ledgers medarbetare.

  • Som en del av Ludvig & Co får våra medarbetare ökade möjligheter till fortbildning och erfarenhetsutbyte inom en bredare och mer dynamisk arbetsmiljö som givetvis kommer kunderna till del. Som grundare ser jag fram emot att få fortsätta utvecklingen av verksamheten tillsammans med Ludvig & Co för landets företagare, säger Jonas Ramning.

Vill du sälja din byrå eller företag? Kontakta oss!

Kontakta oss!

Tidigare förvärv