fbpx

Lönehantering

Extern hjälp med lönehantering

  • Egen lönekonsult (men vi jobbar i team!)
  • Lönehantering enligt branschstandard
  • Rätt lön i rätt tid
  • Digitala lönespecifikationer
  • Digitala system för tidrapportering, reseräkningar och schemaläggning
  • Ekonomi, skatt, juridik och rådgivning – Allt på samma ställe!

Vi hjälper dig med lönehanteringen

Ludvig & Co ger dig smidiga digitala lösningar för lönehanteringen. Men framför allt kombinerar vi det digitala med ett personligt bemötande. Du får en personlig lönekonsult som lär känna ditt företag och blir på så sätt en värdefull rådgivare i alla frågor kring lön. Vi jobbar även i team vilket innebär att du alltid har en lönekonsult tillgänglig om din ordinarie kontakt är frånvarande.

På Ludvig & Co jobbar vi även med redovisning, skatterådgivning, fastighetsförmedling och juridik. Du kan bland annat få hjälp som arbetsgivare med frågor som rör arbetsrätt, skatt eller bokföring av lönerna. Så hör av dig till oss, hjälp med löpande lönehantering är bara början.

Därför lönar det sig att anlita Ludvig & Co

Digital lönehantering – moderna lösningar

Vi har användarvänliga digitala system med stor flexibilitet för att passa just ditt företag. Här kan du välja att tidrapportera via app, dator, surfplatta eller terminal. Lönehanteringen blir effektiv och korrekt från början med ett digitalt system för inrapporteringen av löneunderlagen och du kan känna dig trygg med att lönerna blir klara i tid.

Fackmannamässig lönehantering

 Våra lönekonsulter arbetar enligt SALK –  svensk standard för auktoriserade  lönekonsulter. De här standardprocesserna  garanterar att dina löner hanteras på ett  kvalitetssäkrat sätt.

Personlig rådgivning för alla lönefrågor

För våra lönekonsulter är rådgivning en naturlig del av arbetet varje månad. Ofta hör vi av varandra flera gånger i månaden via vår  kundportal eller telefon. Det kan dyka upp frågor från de anställda eller myndigheter som vi kan hjälpa dig att svara på.

Lönehantering efter dina behov

När du blir lönekund hos oss ser vi över hur din lönehantering ser ut och vad verksamheten har för behov idag och i framtiden. Med flexibla program och digitala lösningar anpassar vi lönehanteringen utifrån dina avtal och regelverk inom ramen för våra processer enligt branschstandard.

Vi håller koll på lagar och regler

Din lönekonsult har koll på kollektivavtal, lagar och regler kring lön för att stötta dig i lönerelaterade frågor och se till att lönerna hanteras på rätt sätt.

Mer än bara löner

Att vara arbetsgivare innebär svåra frågor och alla har inte med lönerna att göra. Vi på Ludvig & Co kan hjälpa dig med allt från skattefrågor till arbetsrättsliga frågor. Vi finns tillgängliga både för snabba frågor och ingående rådgivning, med stöd av experter inom respektive område. All expertis finns på vår byrå.

Ta reda på ditt pris för löneadministration

Så ser en vanlig månad ut när vi hjälper ditt företag med lönehantering

Steg 1 – Du lämnar in underlag

Du lämnar in underlag till lönerna via vår via vår digitala portal, använder du våra digitala system för tidrapportering så hämtar vi de uppgifterna när tidrapporterna är attesterade. Har du idag inga tidrapporter eller system så hjälper vi dig gärna att komma igång med detta i början.

Vi tillhandahåller försystem eller tidrapporteringsmallar för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig som kund.

Steg 2 – Vi påbörjar löneregistreringen

Vi lönebereder utifrån de underlag som inkommit från dig som kund. Om något är oklart så hör vi av oss till dig med frågor. Vid inläsning av lönefil så gör vi kontroller för att säkerställa att allt kommer in som det ska. Vi lönebereder lönerna utifrån gällande avtal, lagar och regler.

Steg 3 – Du får preliminär rapport från oss

I nästa steg får du en preliminär rapport för lönerna skickad till dig för kontroll och godkännande. Detta är en del i processen för att  säkerställa att du lämnat allt underlag som ska med i månadens löneutbetalning. Upptäcker du något som är oklart eller behöver justeras hör du av dig till oss.

Steg 4 – Du får rapportpaket

När lönerna är klara tar vi fram ett rapportpaket till dig som du använder till bokföringen av lönerna, rapporteringen till Skatteverket och utbetalning av lönerna bland annat.

Steg 5 – Efterarbete

Vi kan hjälpa dig med mer i samband med lönehanteringen, som att rapportera lönerna till Skatteverket, göra pensionsrapportering, rapportera statistik och göra arbetsgivarintyg. Det här kan anpassas efter dina behov, bransch och avtal.

Steg 6 – Rådgivning löpande

Under hela månaden är du givetvis välkommen att höra av dig med frågor om löner eller våra system. Ofta kan det komma frågor som gäller semester, föräldraledighet eller sjukdom som du kanske vill bolla med oss.

Extern hjälp med lön för både stora och små företag

Småföretagare och stora bolag har olika utmaningar, därför har vi flexibla lösningar för att anpassa lönehanteringen till just ditt företag. Vi hjälper alla bolagsformer och branscher med lönehantering. Oavsett om ditt företag hanterar en enda ägarlön eller löner för flera hundra anställda är vi din samarbetspartner.

Genom våra lönekonsulter får du alltid en kompetent och kunnig expert specialiserad på lönehantering som är uppdaterad på aktuella nyheter och förändringar inom löneområdet, då behöver du inte utbilda befintlig personal för att ha koll på att lönerna blir rätt, inte heller behöver du lösa semestrar eller sjukdom om löneadministratören är sjuk, utan du kan istället fokusera på din kärnverksamhet.

Vi är din lokala lönebyrå

Ludvig & Co är en aktör som har rötter långt bak i tiden. Med över 130 lokalkontor runt om i Sverige är det enkelt för dig att besöka oss. Vi har konsulter som hjälper dig med lönehanteringen på våra kontor nära dig eller digitalt beroende på vad ni har för behov. Det viktigaste är att samarbetet fungerar på ett sätt som du trivs med.

Hitta lönebyrå

Allt du har längtat efter inom lönehantering

Löpande löneutbetalning

När du överlämnar lönehanteringen till oss kan du känna dig trygg i att den hanteras av specialister. Genom att följa vår löneprocess  säkerställer vi att lönerna kan betalas ut enligt tidsplan.

Löneberäkning och rapportering

Att lönen räknas ut enligt rådande lagar och regler är en hälsofaktor för arbetsgivare – som inte bara tryggar relationen med dina anställda utan dessutom undviker oväntade kostnader (som återbetalningsskyldighet och skadestånd). Det finns gott om tolkningsutrymme i lagar och kollektivavtal, som våra lönekonsulter har koll på.

Arbetsgivardeklaration

Anlita en lönekonsult för att säkra korrekta arbetsgivardeklarationer från början. Arbetsgivardeklarationen på individnivå kan inte  korrigeras i efterhand på samma sätt  som tidigare och det kan få konsekvenser för både dig som företagare och den anställde.

Reseräkning och utlägg

Med våra digitala lösningar kan dina anställda själva lägga in resor och utlägg i ett användarvänligt program. Ersättning och traktamenten räknas ut automatiskt, innan chefen attesterar.

Tidrapportering

Med det försystemet vi använder kan du själv välja hur dina anställda ska rapportera tid. Du kan efterfråga klockslag, enbart timmar eller avvikelser. Du kan välja att ge de anställda tillgång att tidsrapportera via en app, padda, dator eller terminal.

Övertid, flex- och komptid

Du kan också använda vårt försystem för att hantera övertid, flextid och komptid. Här kan du välja att låta de anställda registrera klockslag eller enbart antal timmar och även se aktuella saldon.

Sjukfrånvaro

Är den anställde sjuk under en längre period så kan du i våra försystem lägga in hela sjukperioden. Här kan du som chef även följa upp statistik kring sjukfrånvaro.

Semester

Med vårt försystem kan dina anställda ansöka om semester i app eller dator. Den ansvariga chefen får sedan en notifikation om att det finns förfrågningar att attestera eller neka. Den semester som attesteras lägger systemet automatiskt in i tidrapporteringen.

Rapporteringar

När lönerna är klara kan vi hjälpa dig med diverse rapporteringar. Som exempelvis att rekvirera bidrag från Arbetsförmedlingen, rapportera till kronofogden och andra myndigheter, rapportera till branschspecifika organisationer, med mera.

Pension

Har du anställda så har du troligen tecknat pensionsavtal för dessa. Vi kan hjälpa dig med rapporteringen till förmedlaren som kan ske månadsvis eller med längre intervaller.

Flex HRM

Med hjälp av vårt användarvänliga försystem Flex HRM blir din del av lönehanteringen enkel. Som löpande lönekund hos oss ansvarar du för att lämna in underlaget för de anställdas löner. Det kan vara kvitton på utlägg, tidrapportering och reseräkningar. Med systemet Flex HRM blir inlämningen av underlag enklare för både dig och dina anställda. Vad som ska rapporteras och vem som har tillgång till vilken information kan lätt justeras. Självklart är systemet utformat för att följa GDPR vad gäller personuppgiftshantering.

Läs mer om Flex HRM

Lönekonsulter som följer SALK

Alla våra lönekonsulter följer SALK, som står för standard för auktoriserade lönekonsulter. Det är ett ramverk som ska säkra lönehantering med hög kvalitet. SALK är framtaget av Srf Konsulterna, med ambitionen att ramverket ska säkerställa en löneprocess med hög kvalitet. Med andra ord är SALK en kvalitetsstämpel som ska hjälpa dig som köper in extern lönehantering att välja seriösa aktörer.

Vill du göra en offertförfrågan för extern hjälp med lönearbetet?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Gör en offertförfrågan

Vanliga frågor och svar om lönehantering

Vad är de största fördelarna med extern lönehantering?

Att du slipper göra det själv! Den största fördelen med att anlita en seriös aktör som oss är att lönerna sköts korrekt och alltid blir klara i tid. Säg att du har en enda person internt som vet hur lönerna ska köras, men att den personen blir sjuk. Då har du ingen reservplan kring hur du ska få arbetet gjort i tid. Den här personen kan oftast inte heller ta 4 veckor semester eftersom lönerna måste göras.

Hos oss finns alltid lönekonsulter med hög kompetens, som kan ställa upp om en kollega inte finns tillgänglig. Men det är inte den enda fördelen. De som gör löner internt på företag har ofta andra arbetsuppgifter, eftersom lönehantering för ett enda företag inte brukar räcka för en heltidstjänst. Men en person som sitter på flera stolar kan omöjligt bibehålla samma uppdaterade spetskompetens på aktuella lagar och regler som våra konsulter.

Våra konsulter är också vana att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR. Som en bonus upplever vi att många arbetsgivare växer i sin roll när de får externt stöd. De får lära sig nytt och ta med det till de anställda.

Behöver jag ett eget löneprogram?

Nej, vi gör lönerna i våra system.

Kan mina anställa själva rapportera in närvaro och frånvaro?

Ja, om du väljer våra försystem. Som ny kund kommer du bli erbjuden det. Kanske har du ett eget försystem för tidsrapportering sedan tidigare. I många fall kan du i så fall behålla det.

Skiljer sig lönehanteringen beroende på vilken företagsform jag har?

Vår lönehantering och löneoutsourcing ser i stort sett likadan ut för alla företag, oavsett bolagsform. Däremot kan reglerna skilja sig något, till exempel vad gäller ägarlön. Oavsett vilken bolagsform du har får du hjälp med lönehantering från oss.