fbpx

Familjerätt i Mariestad

Unik rådgivning från engagerade familjejurister

Familjerättslig rådgivning i Mariestad

Vi vet att familjerättsliga frågor ofta är väldigt uppslitande. Dessa kräver därför ett stort personligt engagemang och gärna en lokal förankring. Av den anledningen har vi våra familjerättsjurister utplacerade på över 130 orter runtom i Sverige – inklusive i Mariestad. Du och din familj ska aldrig sakna tillgång till kompetent rådgivning och hjälp.

Tjänster inom familjerätt

Frågorna som kommer till våra jurister kan handla om allt från en skilsmässa, ett testamente eller en framtidsfullmakt, till komplicerade och krävande arvskiften eller bodelningar. Mycket av juristernas arbete handlar också om att skriva avtal och testamente i preventivt syfte.

För er familj

Eftersom ingen familj är den andra lik krävs det alltid speciallösningar. Inom familjejuridik går det inte att paketera standardlösningar, man måste alltid ha utgångspunkt i varje familjs unika förutsättningar. Vi ser till att fylla ert behov av olika familjerättsliga avtal.

Familjerätt kan även vara rådgivning av förebyggande karaktär, just för att undvika att hamna i tvister. Blir det ändå så att det uppstår en familjerättslig tvist, ställer vi i Mariestad upp som ombud. I alla familjerättsliga situationer och i livets alla skeden finns våra kompetenta och erfarna jurister där för att ge er den trygghet ni behöver.

Våra tjänster

Oavsett om det handlar om en skilsmässa eller ett arvskifte, så rör det sig alltid om kostsamma och uppslitande processer. Ofta kan dessa processer mildras, eller rent av förhindras, genom att man tar hjälp av en familjerättsjurist och skriver ett avtal medan man är överens. En viktig del där det kan vara extra viktigt att ta hjälp av en familjejurist, är att skriva ett testamente. Idag räknar man med att cirka 80 % inte har skrivit testamente och därför är det en viktig del av vårt arbete att främja detta.

Familjejurist i Mariestad

Det är inte bara här i Mariestad vi erbjuder familjerättslig rådgivning. Våra jurister sitter utplacerade på över 130 olika orter över hela landet, så det går alltid att hitta en personlig kontakt med god lokalkännedom. På Ludvig & Co ser vi till att du och din familj får tillgång till den expertis inom familjejuridik som ni behöver, både för att reda ut tvister och för skrivande av avtal i förebyggande syfte. I Mariestad hittar du oss på Förrådsgatan 45.

Hitta en familjejurist i Mariestad

Besök våra familjejurister i Mariestad

Förrådsgatan 45
542 35 Mariestad

Telefon: 0501-688 50

Hitta hit

Kontakta oss

Kontakta oss!