fbpx

Klimatklivet

Vi hjälper dig med investeringsbidraget

Har du funderingar på att göra en investering som minskar belastningen på miljön? Klimatklivet kan då vara ett alternativ. Agera nu så hjälper vi dig med ansökan!

Minska växthusgaserna med hjälp av investeringsbidrag

Det finns möjlighet att söka bidrag för verksamheter som investerar på ett sätt som gör att växthusgaserna minskar. Bidraget kan ge upp till 65 % på hela investeringen. Förutsättningen är att det på något sätt ska minska utsläppen av växthusgaser.

Klimatklivet ger klimatnytta

Klimatklivet stöttar åtgärder som företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer genomför där klimatnyttan är hög.

Några exempel på tidigare ansökningar

  • Energieffektivisering: Installation av energieffektiva system som LED-belysning, energieffektiva värmepumpar, isolering av byggnader och maskiner
  • Energikonvertering: Där du byter du källa för energi ex från fossil energi till bioenergi
  • Förnybar energi: Investeringar i förnybar energi som biogas eller vätgas för el eller värmeproduktion
  • Transport: inköp av elfordon under 15 kw eller laddningsinfrastruktur
  • Materialhantering och återvinning: Effektivisering av materialhantering och återvinningssystem

Vi hjälper dig söka investeringsbidrag

Du kan söka investeringsbidraget för alla idéer, stora som små, om de minskar belastningen på miljön. Med vår kunskap och erfarenhet har vi hittills hjälpt företagare att få investeringsstöd på över 100 miljoner kronor! Nästa ansökningsomgång för 2024: 3-11 juni och 1-8 november, för publik laddningsinfrastruktur gäller 14-25 oktober.

Att tänka på innan ansökan

  • Ta kontakt med din rådgivare ett tag innan ansökan för att gå igenom möjligheten till stöd
  • För att beviljas måste en kvot med klimatnytta per investerad krona att uppnås; största koldioxidminskningen per investerad krona får bästa kvot
  • Det är bra att prata med banken om lånelöfte innan ansökan
  • Ta in offerter innan ansökningsomgången. Desto mer du och din rådgivare hinner förbereda innan ansökningsomgången, desto bättre
  • Du får inte påbörja något, inte beställa eller stoppa spaden i backen, innan du får ett beslut

Kontakta oss!

Kontakta oss redan idag för att gå igenom vilka möjligheter du har att göra en bra investering till nytta för både ditt företag, vårt samhälle och för miljön.

Kontakta oss

Kontakta oss!

Breddad Miljö- & Energirådgivning