fbpx

Bokslut

Få inblick i företagets resultat från året som gått – och råd inför framtiden

 • Breda branschkunskaper
 • Specialistkompetens
 • Komplett lösning

Förenklat årsbokslut eller fullskalig årsredovisning – vi ser till att det blir rätt

Det är många aspekter att ta hänsyn till för att säkerställa att bokslutet blir korrekt, oavsett om du behöver göra ett förenklat årsbokslut eller en omfattande årsredovisning. Hos oss får du en personlig rådgivare med specialistkompetens inom redovisning som kan hjälpa dig att nå dina mål oavsett om du befinner dig i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. Vi finns över hela Sverige!

Förutom sammanställningen med utgångspunkt i din löpande bokföring kan även vi exempelvis hjälpa till med eventuella bokslutstransaktioner, justering och placering av eventuell vinst, samt fastslå hur mycket pengar som ska delas ut till bolagets ägare. Behöver du särskild skatterådgivning i samband med bokslutet hjälper vi självklart även till med det.

Hos oss får du professionell hjälp med bokslut

När företagets verksamhetsår är slut ska all din ekonomiska historik avslutas i ett bokslut. Vi hjälper dig göra en slutlig redovisning som sammanställer din löpande bokföring, och analyserar hur det har gått för företaget under året. Bokslutets omfattning skiljer sig åt mellan företagsformer och företagsstorlek, och vi ser till att alla dina siffror hamnar rätt i slutändan. Bokslutet är så mycket mer än bara ett redovisningsdokument – det är ett viktigt underlag för hela företagets framtida utveckling!

Så hjälper vi dig med bokslut:

 • Marknadens bästa bokslutsmöte – där du och din personliga rådgivare tillsammans tar fram den viktigaste informationen från ditt bokslut.
 • En engagerad samtalspartner där en stor del av bokslutsmötet handlar om hur du når dina ekonomiska mål.
 • Tillgång till auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter och specialister som hjälper dig med alla frågor kring lön, ekonomi och skatt.
 • En kvalitetssäkrad bokslutsrapport.

Rapport om årsredovisningen – en kvalitetsstämpel för ditt företag

Hos oss får du en Rapport om årsredovisning i samband med att vi gör ditt bokslut. Rapport om årsredovisningen är en kvalitetsstämpel för företagets redovisning, och ett värdefullt beslutsunderlag för framtida strategier för ditt företag. Rapport om årsredovisningen upprättas av en av våra auktoriserade redovisningskonsulter och innebär att vi tar ansvar för att ditt företag följer lagar och andra normer. Allt för att du ska känna dig trygg!

I takt med att samhället förändras och digitaliseras ställs det allt högre krav på att ditt företags redovisning är korrekt, och framför allt, att rapportering till banker och andra intressenter sker i närtid. Vi kan göra en Rapport om årsredovisning som kvalitetssäkrar redovisningen för alla företagsformer, såväl aktiebolag, som enskild firma eller handelsbolag.

Checklista för årsbokslut

För att vi ska kunna hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut behöver vi ha tillgång till olika underlag och information som rör ditt företag. Här listar vi de olika dokument och övrigt material som är bra att ha i ordning innan du påbörjar arbetet.

Ändrade regler för byråanstånd för Inkomstdeklaration 1

Skatteverket beviljar byråanstånd för Inkomstdeklaration 1 inför deklarationssäsongen, dvs deklaration för fysisk person och dödsbon. Byråanståndet gäller till och med 15 juni oavsett om det är på papper eller digitalt. Säkerställ att du som kund lämnar in ditt underlag för inkomstdeklarationen i god tid.

För att kunna utföra vårt uppdrag med inkomstdeklaration på ett bra sätt åt dig som kund, behöver din rådgivare bli deklarationsombud.

 

Viktiga datum för bokslutet

Vill du att ditt bokslut ska färdigställas tidigt på året behöver vi uppgifterna i början av januari. Tidiga bokslut är särskilt viktigt för dig med ett företag där bokslutsinformationen har stort internt eller externt intresse.

Du som redovisar moms en gång om året och har haft handel inom EU ska lämna momsredovisningen den 27 februari 2023. Driver du handelsbolag ska momsredovisningen alltid lämnas i februari året efter beskattningsåret i fråga för helårsredovisning.

Material som behövs för bokslutet

 • Beslut om debiterad preliminärskatt för beskattningsåret.
 • Slutlig skattsedel för senaste året.
 • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE 4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företagskontot och skattekontot.
 • Förteckning på kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december föregående år.
 • Underskrivna inventeringslistor per den 31 december föregående år.
 • Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

Här kan du hämta material inför bokslutet. 

Kompletterande material till deklarationen

 • Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
 • Förtryckt deklarationsblankett.
 • Övriga deklarationsuppgifter, t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete, m.m.

Två tips för ditt bokslut

Håll koll på siffrorna med ett provbokslut

Förutom årsbokslutet är det vanligt att man som företagare vill ha koll på sina siffror i god tid före räkenskapsåret är slut. Vår tjänst provbokslut som innefattar både en prognos för företagets vinst samt en analys av företagets skattesituation är en uppskattad tjänst. Du får ett mycket bra beslutsunderlag i god tid före räkenskapsåret är slut, till exempel om du går i tankar på att investera i någonting nytt. Framgångsrika företagare har koll på sina siffror löpande, och styr verksamheten efter dem.

Gör en hälsokontroll av företagets ekonomi

Bokslutet är inte bara till för att säkerställa resultatet från året som gått – utan också ett bra underlag för att kunna fortsätta bygga ett ännu lönsammare och starkare företag framöver. Vi kan hjälpa dig att göra en översyn av lönsamheten under året som varit och ge dig en handlingsplan för ökade intäkter och minskade kostnader och en tydligare målbild för framtiden.

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med bokslutet

Du kanske inte behöver en revisor?

Om ditt företag är under en viss storlek kan en auktoriserad redovisningskonsult kontrollera och godkänna din årsredovisning, istället för en revisor. Kan du välja bort revisorn har du därför möjlighet att spara många tusenlappar! De företag som innefattas är aktiebolag som inte överskrider fler än två av följande faktorer:

 • 3 anställda
 • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Läs mer om krav för revisor

Vi är Srf auktoriserad redovisningsbyrå

I över 100 år har vi hjälpt företag med sin ekonomi, vilket gör oss till en av Sveriges mest erfarna redovisningsbyråer. Våra redovisningskonsulter sköter bokföring, bokslut och deklarationer för tusentals småföretagare på drygt 130 orter runt om i Sverige, vilket gör att vi har bra koll på den lokala marknaden.

Srf auktoriserad redovisningsbyrå

Som kund hos oss kan du alltid lämna ditt material digitalt

Med tanke på rådande situation i samhället kring Coronaviruset önskar vi få tillgång till våra kunders material för bokslut och deklaration så snart det är möjligt. Då vi inte vet var utvecklingen tar vägen behöver vi säkerställa att materialet kommer in till oss så att vi kan leverera i tid till dig som kund.

Vi vill alltid i första hand träffa våra kunder i fysiska möten, men när vi nu har begränsad möjlighet till det så är vi måna om att du som kund ändå ska kunna lämna in ditt bokföringsmaterial till oss. Alla kunder som köper ekonomitjänster av oss kan lämna in sitt material digitalt. För att få information och hjälp kring hur, vänligen kontakta din rådgivare. Din rådgivare har självklart lösningar även för dig som inte har möjlighet att lämna ditt material digitalt.

Vill du bli ny kund hos oss och ta del av våra tjänster kontakta oss via formuläret nedan.

Senaste ur företagarbloggen

I Företagarbloggen hittar du massor av tips och råd kring ekonomi och andra aktuella frågor för dig som företagare.

Se fler blogginlägg
Loading...

Prata bokslut med oss

Vi återkommer till dig inom kort, vanligtvis inom en arbetsdag. En bekräftelse med ditt meddelande skickas även till din e-postadress.