fbpx

Visselblåsarfunktion

Ludvigkoncernen arbetar för att uppnå transparens och att vara affärsmässiga i allt vi gör. Vi verkar aktivt för att den som rapporterar om missförhållanden inom organisationen erhåller rätt skydd och tolererar inte repressalier och negativ särbehandling med anledning av rapporteringen.

Vår rapporteringskanal erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Kanalen är ett viktigt verktyg för att minimera risker och för att upprätthålla ett förtroende för vår verksamhet genom att identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede.

Om du vill rapportera om misstänkta oegentligheter kan du skicka in en rapport genom vår rapporteringskanal, som tillhandahålls av WhistleB. Du hittar systemet här. Du kan också ringa oss på 0771 – 27 27 27 och begära Visselblåsning. Vi erbjuder även möjligheten att rapportera i samband med ett fysiskt möte. Om du önskar träffa oss för att rapportera genom ett fysiskt möte, vänligen skicka ett e-postmeddelande till compliance@ludvig.se.

Om du som rapportör önskar vara anonym ska rapporteringen ske genom visselblåsarsystemet.