fbpx
hästjuridik

Hästjuridik

Behöver du en hästjurist?

Avtal – en försäkring för dig som hästföretagare

Du som hästföretagare kan stöta på flera juridiska utmaningar eller svåra situationer i din verksamhet. Det kan vara allt från struliga hästförsäljningar till uteblivna betalningar från inackorderingar. Förebygg tvister genom att upprätta ett tydligt och rättssäkert avtal.

Ett korrekt anpassat avtal kan i många lägen jämställas med en försäkring. Ta därför kontakt med en jurist på området redan innan en eventuell försäljning för att få råd och stöd i hur du som till exempel säljare ska agera för att minimera risken för att en senare tvist uppstår.

Våra hästjurister hjälper till med bland annat

Vi företräder dig vid tvister

Om tvisten redan är ett faktum kan våra hästjurister hjälpa genom att företräda dig inför domstol och hjälpa till i förhandlingar och liknande.

Hos oss kan du vara säker på att du får den professionella hjälpen inom hästjuridik som just du behöver – när du behöver den. Vi är många jurister med ett eget hästintresse och gedigen erfarenhet på området, vi har därför en förståelse för branschen och vad du som hästägare genomgår.

Kontakta oss

Våra tjänster inom affärsjuridik