fbpx

Köpekontrakt för häst

Köpeavtal - när du ska sälja häst

Få hjälp av kunniga hästjurister

Att sälja sin häst kan ibland vara svårt, inte minst känslomässigt, innan man känner att det är rätt köpare som tar hand om den som du vårdat och utvecklat. Men avtalsmässigt kan det även vara krångligt med köpekontrakt. Att upprätta rätt köpeavtal vid hästförsäljning är otroligt viktigt.

hästjuridik

Rådgivning kring din hästförsäljning

Ett problem vid hästförsäljningar är att lagen, som den ser ut idag, inte är anpassad för hästar. Situationen kompliceras ytterligare när en företagare säljer sin häst till en konsument och konsumentköplagen blir tillämplig.

Våra hästjurister ger rådgivning runt lagar och regler samt upprättar speciellt utformade hästavtal, där du kan känna dig trygg i din hästförsäljning.

Att tänka på vid ägarbyte och köpeavtal

Varken köplagen eller konsumentköplagen gör skillnad på om du säljer en cykel eller en levande häst. Att samma regler ska gälla för en cykel som en häst kan många anse vara fel, men det är så det ser ut. Det är därför av största vikt att skriva ett bra avtal som tar hänsyn till den lagstiftning som finns. Det är viktigt för oss på att du, både som köpare och säljare, vet dina rätt- och skyldigheter.

Sälja häst till privatperson

När du som företagare säljer din häst till en privatperson gäller konsumentköplagen. Enligt konsumentköplagen är köparen alltid den svagare parten och därmed mer skyddsvärd. På grund av detta har du som säljare i sex månader bevisbördan för att ett eventuellt fel inte fanns där vid tidpunkten för köpet. Det kan vara svårt som säljare att visa att felet beror på något som hänt efter köpet.

Att tänka på är att konsumentköplagen även gäller när hästen har förmedlats genom en näringsidkare, dvs om hästen till exempel har sålts genom ett försäljningsstall.

Ett vanligt missförstånd vid hästförsäljningar är att köparen har en stor undersökningsplikt i alla lägen och att klausulen ”i befintligt skick” råder bot på det mesta. Våra jurister hjälper dig reda ut vad som faktiskt gäller och skriver ett avtal som gör att du kan känna dig trygg.

Sälja häst till jämbördig part

När du säljer en häst till en jämbördig part, dvs privatperson till privatperson eller företag till företag, råder avtalsfrihet. Det innebär att ni, utan hänsyn till köplagen, kan komma överens om vad som gäller i ert specifika fall. Det är alltså ett enklare förfarande än vid försäljning till en konsument. Att tänka på är dock att dels skriva ett heltäckande och tydligt avtal, i den mån avtal saknas gäller fortfarande köplagen, men också att ett oskäligt avtal kan jämkas helt eller delvis.

Överlåtelseavtal vid försäljning av häst

Våra hästjurister hjälper dig med upprättande av avtal om överlåtelse av häst. Köpekontraktet formas utefter den specifika typ av häst som ska överlåtas och de egenskaper och förutsättningar som den aktuella köparen kommer att förutsätta att hästen har. Förutom skrivning av köpeavtal så ingår även juridisk konsultation i paketet.

Kontakta våra hästjurister

Om du har frågeställningar om köplagen vid hästförsäljning, behöver hjälp med avtal eller har andra övriga frågor inom hästjuridik så tveka inte att kontakta oss. Fyll bara i formuläret nedan, så kontaktar en av våra hästjurister dig inom kort.

Kontakta oss!