fbpx

Ta kontroll över din situation

Med anledning av Corona erbjuder Ludvig & Co rådgivning för att företagare snabbt ska skaffa sig en överblick och fortsatt följa upp hur Corona påverkar verksamheten och ekonomin. Ta hjälp av oss för att fokusera på det som går att påverka och bli förberedd på att vidta åtgärder. Vi underlättar för dig att få kontroll på situation, förstå vad som påverkar försäljning, kunder, medarbetare, produktion, ekonomi med mera. Vi kan simulera hur åtgärderna kan slå, ta fram åtgärder som kan minska skada och hur du ska hantera dina intressenter som kunder, banker, leverantörer med flera.

 

 

Ta hjälp av Ludvig & Co

Du ser säkert redan effekter i form av minskad efterfrågan, prisfall, personaloro, leveransproblem etc. som påverkar dina leveranser. Vi kan hjälpa dig med dessa frågor via våra rådgivare. Vi anpassar rådgivningen och företagsgenomgång efter din situation och behov. Se våra paketerbjudanden nedan.

Snabbkollen

En enkel genomgång av Covid-19:s eventuella påverkan på ditt företag.

 • Enklare analys av de övergripande effekterna och lämpliga åtgärder
 • Översiktlig resultat- och likviditetsbudget för helår 2021 utifrån största effekterna av Corona
 • Enklare handlingsplan

Pris från 3 900 kr

Företagskollen

En gedigen genomgång av Covid-19:s eventuella påverkan på ditt företag, samt förslag och åtgärder.

 • Sammanställa övergripande effekter på företaget och vilka åtgärder som kan och ska göras
 • Översiktlig resultat- och likviditetsbudget månadsvis under 2021 utifrån största effekterna av Corona
 • Summera åtgärder i handlingsplan till exempel 3-6 månader framåt samt kort uppföljning

Pris från 5 900 kr

Stora Företagskollen

Vår mest djupgående genomgång av Covid-19:s eventuella påverkan på ditt företag, samt förslag, åtgärder och handlingsplan.

 • Sammanställa övergripande effekter på företaget och vilka åtgärder som kan och ska göras
 • Översiktlig resultat- och likviditetsbudget månadsvis under 2021 utifrån största effekterna av Corona
 • Summera åtgärder i handlingsplan till exempel 3-6 månader framåt samt ett antal uppföljningsmöten
 • Stöd för exempelvis kontakter med banken och kompletterande ekonomiska analyser och juridiskt stöd

Pris från 9 900 kr

Du kan tillsammans med en rådgivare gå igenom följande steg:

Steg 1: Summera nuläge, effekter på företag och vad kan göras?

 • Vilka är de 5-10 största effekter som påverkar ditt företag på grund av Coronaviruset? Summera 5-10 viktigaste åtgärderna som ditt företag kan göra för att hantera effekterna av Corona-krisen.
  • Till exempel, åtgärder för att sälja på annat sätt, erbjuda andra tjänster, justera priser, anpassa produktionen, anpassa kostnader, hantera kundkrediter, korttidspermittering, uppsägning och sjuklöner, bankkontakter med mera.

Steg 2: Ekonomisk effekt på resultatet och likviditeten?

 • Gör en budget utifrån det vi vet idag och hur vi kan hantera situationen framåt, ex 3 månader, 6 månader och helår 2020.
 • Beräkna påverkan på likviditeten med förutsättningarna ovan för att se vilket behov du har framåt.
 • Beräkna även ekonomiska effekter av olika politiska åtgärder.
 • Estimera hur mycket kapital du kan behöva framåt och förbered möte med banken med budget, åtgärdsplan och likviditetsberäkning. Se nedan för mer information inför ditt möte med banken.

Steg 3: Summera en handlingsplan och nästa steg

Utifrån ovan punkter har du nu en handlingsplan för din verksamhet och står bättre rustad för framtiden och vet vad ni kan göra och vad som är nästa steg.

 • Till exempel, åtgärder för att rädda intäkter, sälja på annat sätt, erbjuda andra tjänster, åtgärder/förändringar i verksamhet/produktion, förändra priser och   kundkrediter, åtgärder för att minska kostnader, korttidspermittering, uppsägning och hur hantera sjuklöner, kontakta banken, omförhandla   lånevillkor/kostnader och hur du ska informera till vem och hur följa upp   åtgärderna och göra nya bedömningar

Vill du ha hjälp att göra dessa åtgärder, kontakta din rådgivare eller fyll i formuläret nedan.

Inför ditt möte med banken

För att hantera behov av mer kapital/likviditet i diskussionen med banken finns det flera alternativ som du bör tänka igenom före för att hitta möjligheter till att frigöra kapital i din verksamhet.

Estimera hur mycket kapital du kan frigöra

 • Har du möjlighet att själv skjuta till kapital till företaget?
 • Amorteringsbefrielse på lån
 • Leasingavtal – diskutera möjligheten att förlänga löptider på kontraktet
 • Avbetalningskontrakt – amorteringsbefrielse
 • Utökning av checkkredit
 • Kortfristiga lån
 • Kortkrediter

 

Kontakta oss

Kontakta oss!