SAM-ansökan

Optimera och säkra dina EU-stöd

  • Optimerad SAM-ansökan och stödsumma
  • Genomgång av utbetalningar (från tidigare år och vad som återstår att betala ut)
  • Beräkning av årets stödsumma efter färdig ansökan
  • Kostnadsfritt underlag till ansökan om EU-kredit
  • Råd kring årets nyheter, regler och riktlinjer runt de olika stöden
  • Rådgivningsgaranti på vårt arbete som säkerställer att du söker rätt stödbelopp
Sam-ansokan

Vi hjälper dig med din SAM-ansökan

Vi hjälper dig optimera din SAM-ansökan och tar reda på hur du på bästa sätt kan utnyttja EU-bidragen. Med hjälp från någon av våra drygt 200 EU-specialister får du de viktigaste tipsen för att lyckas och lär dig undvika missar som kan kosta onödiga pengar.

Vad är SAM-ansökan?

SAM-ansökan står för samordnad ansökan om jordbrukarstöd. Syftet ansökan är att söka ersättning för de åtgärder som du som lantbrukare utför åt staten och allmänheten.

Få specialisthjälp med alla typer av jordbrukarstöd

Gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga brukare, nötkreatursstöd, kompensationsstöd och miljöersättningar – stöden är många och söks av de flesta lantbrukare varje år. Samtidigt krävs det uppdatering och repetition kring regler inför varje tillfälle, för att din SAM-ansökan ska bli rätt. Hos oss för du stöd och rådgivning av EU-specialister med koll på alla typer av jordbrukarstöd.

Stöd genom hela ansökningsprocessen

Om du ska söka ersättning för första gången behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Ta reda på vilken fastighetsbeteckning du har så att länsstyrelsen kan lägga in rätt kartor på ditt kundnummer. SAM-ansökan söks digitalt i SAM Internet och för att söka så krävs e-legitimation. Genom att anlita oss får du all hjälp du behöver längs vägen, och vi kan också sköta din SAM-ansökan helt och hållet genom fullmakt.

Kontakta oss direkt för att få hjälp med din SAM-ansökan och optimera dina stöd!

Kontakta mig om SAM-ansökan

Kontakta oss!