Våra rådgivare

Sök bland våra rådgivare

Mer info

Thomas Hedlund

Registrerad Fastighetsmäklare, Specialistrådgivare

Mark-och miljörätt, Generationsskifte, Allmän fastighetsrätt, Arrende-och nyttjanderätt, Skatt, Jakt-och djurskyddsfrågor, Skog, Lantmäteritjänster

Kontor

Enköping, Sala, Västerås

Telefon

021-103 555

E-post

Mer info

Erika Hellstrand

Registrerad Fastighetsmäklare

Skog

Kontor

Avesta, Sala, Västerås

Telefon

021-103 557

E-post

Mer info

Fredrika Hovberg

Registrerad Fastighetsmäklare, Skog och Lantbruk

Allmän fastighetsrätt, Värdering, Intrång

Kontor

Enköping, Västerås

Telefon

021-103 556

E-post

Mer info

Elin Sandström

Registrerad Fastighetsmäklare

Skog

Kontor

Enköping, Västerås, Örebro

Telefon

021-103 552

E-post