fbpx
mall affärsplan

Tidrapportering, hantering av utlägg och reseräkning

Vill du förenkla hanteringen av tid, resa och utlägg för dig och din personal?

Vi tycker att tidrapportering och hantering av utlägg och reseräkning ska gå snabbt och vara enkelt! Flex HRM är ett modernt, effektivt och flexibelt verktyg som förenklar och rationaliserar arbetet med företagets tid-, rese- och utläggsredovisning, så att du och dina medarbetare kan lägga er tid på annat. Självklart finns en tillhörande app som medarbetarna kan använda.

Med Flex HRM Time får du ett effektivt tidssystem

Du väljer själv hur dina anställda ska rapportera sin tid: med klockslag, enbart antal timmar eller avvikelserapportering, via app och/eller PC. Vill du att programmet ska hantera övertid, ob och beredskap använder du registrering med klockslag. Om det inte är så viktigt med exakta klockslag kan du välja att låta dessa personalgrupper endast registrera antal timmar. Projektredovisning kan användas oavsett vilken registreringstyp som används. Fakturaunderlag kan skapas utifrån registrerad tid och exporteras till ditt ekonomisystem. Du kan självklart blanda dessa registreringstyper om olika personalgrupper har olika behov.

I Flex HRM Time kan du även få en effektiv och enkel frånvarohantering. Den anställde kan ansöka om frånvaro via terminal, dator, mobil eller surfplatta. Attestansvarig får sedan ett meddelande via sms, mejl eller via pushnotiser i appen om att en frånvaro finns att attestera. Om frånvaron godkänds läggs den ut med automatik i tidrapporten.

Flex HRM Travel är ett lättanvänt reseräkningssystem

Med Flex HRM Travel får du full koll på din reseräkning, med minimalt manuellt arbete! Den anställde registrerar sin resa och sina utlägg i det användarvänliga gränssnittet, programmet räknar automatiskt ut ersättning och traktamenten. Chefen attesterar och utbetalning görs via lön. Du kan dessutom låta programmet spela in din bilresa, så att du slipper hålla reda på distans och eventuella stopp längs vägen. Med satellitpositionering som extra stöd registrerar du enkelt din körjournal. Systemet spårar resan automatiskt och sammanställer den körda sträckan när resan har avslutats.

Systemet tolkar även ditt kvitto genom att du tar en bild på kvittot med din smartphone och bifoga direkt till din reseräkning. Flex HRM Travel ger dig en smidig kvittohantering så att du slipper papperstrassel och kvitton som kommer bort. När du fotar ett kvitto kan HRM Mobile dessutom läsa av informationen från kvittot så att belopp, moms och datum m.m. hamnar på rätt ställe i reseräkningen med automatik. Systemet sköter även beräkningen av traktamenten, utlägg, avdrag och representation. Det gör hanteringen av reseräkningar både snabbare och säkrare.

Trots alla finesser är Flex HRM Travel ett reseräkningssystem som är mycket lättanvänt.

Registrera på det sätt som passar dig

Registrera din tidrapport och reseräkning via PC, surfplatta, smartphone eller på en tidterminal. Tack vare att systemet är helt webbaserat kan tidredovisning göras oavsett var du befinner dig. Du kan rapportera på valfritt antal konteringar, t ex projekt och kostnadsställe. Du ser alltid aktuella saldon som uppdateras i realtid.

Du som arbetsgivare får en bra översikt över all information du kan tänkas behöva

Du kan följa upp sjukfrånvaron på företaget och se hur mycket övertid det har arbetats på olika avdelningar per månad. Få en överblick över företagets kostnader för tjänsteresor och utlägg. Jämför utbetalda traktamenten per land och månad. Kartlägg hur beläggningsgraden i företaget har förändrats under året. Eller följ upp nedlagda timmar eller reskostnader på olika projekt. Användningsområdena för Statistikcentralen är många.

 

Gör en intresseanmälan!