fbpx

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Ludvig & Co har funnits i över 100 år och du som kund ska alltid kunna känna dig trygg med att du får kvalificerad rådgivning av högsta kvalitet av oss. Därför är det extra viktigt för oss att säkerställa att vi arbetar smart och kvalitetssäkrat. Det säkerställer vi genom kontinuerlig uppföljning och granskning av våra arbetssätt.

Detta för att säkerställa att vi har ordning och reda i företaget, att vi har tydliga beskrivningar för hur vår rådgivning till dig som kund ska gå till och att vi efterlever dessa målsättningar på våra kontor runt om i landet. Givetvis är vi ansvarsförsäkrade. Vår förhoppning är att du ska känna att du anlitar en trygg och professionell aktör på marknaden.

Detta ingår i vårt kvalitetsarbete

  • Kundfokus i allt vi gör
  • Hög kompetens
  • Medarbetarnas engagemang och stolthet i att utföra ett gott hantverk
  • Bra kundservice
  • Arbetsprocesserna i företaget ska vara kvalitetssäkrade och i samklang
  • Ledarskap – vi tar ansvar
  • Ständig förbättring

Målet med vårt kvalitetsarbete är att alltid ha dig som kund och ditt bästa i fokus.

Kvalitet och miljö

Ludvig & Co’s ambition är att inom vårt verksamhetsområde leverera marknadens bästa rådgivning med jämn och hög kvalitet som överträffar kundernas uttalade behov och förväntningar.

Det är ledningens och varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att följa vårt ledningssystem, att arbeta med ständig förbättring och alltid ha kundens bästa i fokus.

Ludvig & Co’s verksamhet genomsyras av miljöhänsyn. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och undvika miljöförstörande ämnen.

Vill du skapa din egna historia?

Kom i kontakt med oss, vart i Sverige du än är.

Kontakta oss