fbpx

Sveriges närmaste rådgivningsföretag

Mot hundra nya år

 

 

 

Välkommen till det nya kapitel i vår berättelse

Våra rötter finns över hela Sverige. I flacka fält och åkrar, på gårdar och bruk, i den halländska myllan och den norrländska tjälen. De finns i de otaliga handslag vi gjort, i alla nära relationer vi byggt och alla medarbetare vi haft. För vi har följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor i över hundra år. Genom skiftande konjunkturer och årstider, genom tillväxt och missväxt. Vi har en historia att vara stolta över.

Idag fortsätter resan från 130 orter över hela landet, med bred kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning. Närmare våra kunder än någon av våra konkurrenter. Och när vi nu skriver ett helt nytt kapitel i berättelsen, så är det ett där all erfarenhet vi vunnit behövs.

När LRF Konsult bytte namn till Ludvig & Co under 2020 var det med stor respekt inför vårt arv och vår historia. Vi minns grundare Ludvig Nanneson och den tradition av lokal förankring som gjort att vi förstår våra kunder som ingen annan. Samtidigt blickar vi framåt och möter marknaden mer enade och offensiva än någonsin tidigare. Vi ska skapa värde för än fler.

Så, välkommen till det nya kapitlet i vår berättelse. Ett kapitel som vi skriver tillsammans, som 1 300 medarbetare och drygt 70 000 kunder. Ett kapitel som fortsatt bygger på lokalt engagemang, kundfokus, affärsmässighet och värdefulla råd som gör skillnad.

 

Frågor och svar kring det nya varumärket

Var kommer det nya namnet ifrån?

Ludvig & Co berättar om vårt historiska ursprung som experter inom de gröna näringarna. Vår grundare Ludvig Nanneson var en framstående agronom. Ludvig och hans kollegor gjorde skillnad, och det gör vi än idag.  “& Co” syftar till alla vi rådgivare som tar hans arv vidare.

Varför byter ni namn?

2018 fick vi en ny ägarmodell. Med detta tog vi ut en riktning – att bli en än mer värdeskapande aktör för våra kunder. Vi satsar därför på att utveckla vårt erbjudande och fördjupa vår kompetens, för att kunna bistå med än mer. I samband med detta byter vi namn.

När sker namnbytet?

Vi bytte namn den 10 mars 2020.

Hur påverkar det mig som kund att ni byter namn?

Du behåller din kontaktperson och kontakten fortsätter som vanligt. När vi byter namn i mars når du oss via vår nya webbadress: ludvig.se. Du kommer få din faktura från Ludvig & Co. I övrigt är relationen densamma.

Betyder namnbytet att ni kommer byta inriktning på er verksamhet?

Nej, men vi ska bli ännu starkare inom våra kärnområden. Över tid vill vi även skapa värde för fler kundgrupper.

När ändrar ni er webbplats?

I samband med namnbytet i mars 2020. Då når du vår webbplats via vår nya adress: ludvig.se. Inloggning till MittKontor är densamma som tidigare.

Än så länge syns ingen skillnad på kontoret, när byter ni ut skylten?

Vi byter ut skyltarna på alla våra kontor under våren och räknar med att vara helt klara innan sommaren 2020.