fbpx

Skåne

Träffa oss på Borgeby Fältdagar

Kom och prata ekonomi, framtid och omvärld med våra lantbrukskunniga specialistrådgivare, jurister, mäklare och experter inom skatt och ekonomi i vår monter S95, S96, S104 och S105 i stora tältet. Här kan du svalka dig med lokalproducerad dryck.

Tre högaktuella seminarier på Borgeby Fältdagar 

 1. Markintrång och möjligheter till ersättning 26/6
  Den som vill veta mer om planerad utbyggnad av ledningsnätet och hur man som jordägare kan agera för att skydda sina intressen är välkommen till Ludvig & Co:s seminarium på temat ” Sker förstärkningen av det svenska elnätet på bekostnad av lantbrukarna?” Här får man lyssna på Maria Nilsson, lantmätare och Specialistrådgivare med stor erfarenhet av intrångsärenden.

  Datum & tid för seminariet: onsdag 26 juni kl. 13.00
  Plats: Seminarietältet Vippan Borgeby Fältdagar
   

 2. Hållbart generationsskifte med fokus på övertagare och framtida drift 26/6
  Förutsättningen för att gården ska drivas vidare med framgång är att övertagaren får rimliga villkor vid generationsskiftet. Det är många frågor som ska klargöras; trygghetskapital till föräldrar, kompensation till syskon, övertagarens önskemål om lön och behov av banklån, allt hänger ihop och är beroende av vartannat för att övertagaren ska ha ett hållbart företagarliv. Till detta kommer situationen för övertagarens respektive. I det här seminariet låter vi medlemmar i LRF Ungdom ställa sina egna frågor till våra experter. 

  Föredragshållare: Ludvig & Co:s generationsskiftesteam tillsammans med LRF Ungdomen Skåne.
  Datum & tid för seminariet: onsdag 26 juni kl. 12.20
  Plats: Seminarietältet Vippan Borgeby Fältdagar
   

 3. Batterilager och solceller, rimliga arrende utifrån båda parternas intresse 27/6
  Energi är en växande produktionsgren i många lantbruksföretag. Oavsett om det handlar om att arrendera ut mark eller om att investera själv, så är objektiv vägledning för lantbrukare som står inför, eller mitt i de här frågorna, avgörande. Nils Johan och Carl-Axel presenterar bland annat varför arrendetrappan som ersättningsmodell för solcellsanläggningar är en fördel för båda parter. De kommer även resonera om vikten av ett genomarbetat och balanserat avtal både ur en ekonomisk och emotionell synvinkel. Marknaden för att etablera batterilagring är ny och därför omogen och föränderlig. Vilken kunskap finns och hur ska vi hantera den på bästa sätt?

  Föredragshållare: Specialistrådgivarna Nils Johan Ingvar-Nilsson och Carl-Axel Andersson.
  Datum & tid för seminariet: torsdag 27 juni kl. 13.00
  Plats: Seminarietältet Vippan Borgeby Fältdagar
   

Välkommen!

Fler event

Brunnby Lantbrukardagar

Västerås

På Brunnby kan du prata företagande och lönsamhet med våra specialistrådgivare, jurister, mäklare och experter inom ekonomi och skatt. Dessutom delas pris ut till årets Spjutspetsföretagare.

Läs mer