fbpx

Skogsfastighet

Tillväxt skogsfastighet med bergtäkt

Säljs via anbudsförfarande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 21 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,3 ha
Skogsmark
56,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Berg/hällmark
8,9 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
2,6 ha
Virkesförråd
5 600 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK SIDENSJÖ-ÖDSBYN 3:25

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med stor andel yngre skog och egen bergtäkt med täckttillstånd. Fastigheten består av 5 st skiften som är väl samlade i närheten av väg 335.

Fastigheten är om total ca 68 ha varav produktiv skogsmark är ca 56,5 ha med bra medelbonitet om 4,8 m³sk/ha. Virkesförråd per ha är 99m³sk/ha och totalt om ca 5 600 m³sk.

Trädslagsfördelningen är 60% för tall samt 24% för gran och 16% för löv. Fastigheterna består till största del av gallringsskog 55 % där största andelen är runt 35 år.

Fastigheten ingår i Sidensjö Älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Örnsköldsvik, Sidensjö
församling.
I korsningen i Sidensjö tag väg 335 mot Sollefteå och kör ca 1,3 km så finns en skogsbilväg som går upp till höger från allmänna vägen. Om man fortsätter ca 400 m mot Sollefteå så finns ett skogsskifte som går ner till allmänna vägen.

Se skogskarta, översiktskarta samt vår hemsidaför interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet med stor andel gallringsskog belägen i Sidensjö ca 20 km väster om Örnsköldsvik.

Fastigheten består av 5 skiften som är väl samlade och lättillgängliga om ca 68,3 ha mark varav ca 56,5 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 600 m³ sk och med bonitet om 4,8 m³ sk/ha.

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 60 % av virkesförrådet, gran 24 % och löv 16% av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på huggningsklasserna K1, 4 % (2,5 ha), K2 7 % (4,1 ha), R2 21 % (11,9 ha), gallringsskog 55 % (31,2 ha) och med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och i huggningsklassen S1, S2 och S3 är 12 % och 5,6 ha med ett virkesförråd om ca 1 650 m³ sk.

​Övrig areal på fastigheten är myr 0,1 ha, berg 8,9 ha, väg och kraftledning 0,2 ha samt övrig mark (grustäkt) 2,6 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2021 av Bengt Olov Westman 070 289 55 50. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 56,5 ha med ett virkesförråd om ca 5 600 m³ sk.

Uppräkning av tillväxten har gjorts med 1 års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering om 2,5 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns några mindre områden som är bedömda som sumpskog. www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända fornlämningar registerade på fastigheten. Kulturlämning i form av kyrkstig som går över skifte 1 i nordvästra hörnet. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Bergtäkt

På fastigheten finns en bergtäkt där Svevia har nyttjanderättsavtal som gäller fram till 2021-12-31. Avtalet är inte uppsagt och har då förlängts med två år i taget tills någon part säger upp avtalet.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheterna. För närvarande bedrivs älgjakten genom Sidensjö-Å jaktlag bestående av ca 13 jägare i jaktlaget och jakt bedrivs på ca 3 000 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Kostnad för älgjakt ca 3 500 -4 000 kr/år. Jaktlaget betalar ut 10 kr i arrende / ha och år till markägaren.

Småvilt jagas på egen fastighet.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 684 584 kvm. Areal enligt skogsbruksplan 68,3 ha land.

Vägar

Fastigheten har del i Gårmyrvägen, fastighetens andel är 39 %. För närvarande är det inga årliga avgifter för vägen. Kostnader för vägen debiteras ut när virke körs ut 2 kr/kubik för markägare. Kostnader kan även debiteras ut vid större underhåll av vägen. Svevia står för underhållet av vägen upp till bergtäkten så länge de har nyttjanderättsavtal på täkten.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten, intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Sidensjö

Sidensjö är en tätort i Örnsköldsviks kommun och kyrkbyn i Sidensjö socken i Ångermanland. Sidensjö är beläget mellan sjöarna Bysjön och Drömmesjön, 23 kilometer väster om Örnsköldsvik.

I Sidensjö finns förskola, skola 1-6, mataffär, bensinpump, äldreboende, bank och pizzeria samt kyrka från 1300-talet. Det finns många sjöar i området och flera har badplatser och goda fiskemöjligheter.

Sidenjö med omnejd ger goda frilufts möjligheter som bad, fiske, kanotpaddling, skidåkning, skoteråkning mm.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse med säljaren.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 620 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 21 okt

Säljs via anbudsförfarande: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter