fbpx

Lantbruk

Ekologisk Kravgodkänd mjölkgård

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Visning

  • Visning av byggnaderna sker efter övenskommelse med fastighetsmäklaren. Var vänlig att respektera säljarens önskemål och kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,9 ha
Skogsmark
9,8 ha
Åkermark
48,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
3,4 ha
Virkesförråd
1 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK SIDENSJÖ-ÖDSBYN 1:4

Adress

Ödsbyn 318 89395 Sidensjö

Om fastigheten

Larsgården är belägen i Sidensjö 21 km väster om Örnsköldsvik. Rationell och välfungerande mjölkproduktion bedrivs på gården som är ekolokisk och Kravgodkänd med ca 130 kor. Stallbyggnad uppförd 1987, renoverad och utbyggd 1999 och 2007, ungdjursstall uppfört 2007, samt stor verkstad uppförd 2007. Vacker mangårdsbyggnad som genomgått omfattande renoveringar samt nyrenoverat bostadshus lämpligt för generationsboende eller för anställda. Egen areal ca 62 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Röda bostadshus

Rymligt bostadshus uppfört i början av 30-talet i 2 plan med full källarvåning. Utbyggnad av huset har skett i början av 90-talet samt under 2008. Stomme av timmer/resvirke, fasad av liggande/stående brädfodring, treglasfönster samt plåttak av TRP 20. Djupborrat eget vatten samt även inkopplat på kommunalt vatten. Enskilt avloppet av äldre modell. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem med bergvärme, Nibe värmepump F1145, 17 kwh och ackumulatortank samt varmvettenberedare. Två borrhål á 200 m. Värmeanläggningen värmer även härbret och fikarum i ladugården. Byggnadsarea ca118 kvm. Boarea 220 kvm samt biyta 120 kvm enligt fastighetstaxering. Bredband via telefonledning.

Planlösning bottenvåning:
När man kommer genom den inglasade farstukvisten så sker ingång genom husets dubbeldörrar. Först kommer man in i en rymlig hall med klinkergolv och pärlspont. Till vänster i hallen finns ett rum som i dag används som kontor. Tar man till höger i hallen går man in till ett rymligt lantkök med gråmålade snickerier från Marbodal, köksö, spis, diskmaskin samt kyl och frysskåp. Från köket går trappan upp till övervåningen samt ner till källaren, man kommer även till en mindre toalett från köket. Går man vidare från köket kommer man till ett stort vardagsrum där det finns plats både för finrumsmöbel, soffa och Tv samt inglasad matplats med en mycket vacker utsikt över gården och omgivningen.

Planlösning övervåning:
På övervåningen kommer man först till hallen. Ett rymligt badrum med både badkar och dusch finns till höger i hallen. På övervåningen finns det fyra rum varavtvå rum används som sovrum. det ena sovrummet har en balkong, ett rum används som allrum med Tv, ett mindre rum används som walk in closet. Det finns även skrubb/klädkammare som används som walk in closet.

Planlösning källarvåning:
I källarvåningen som är under hela huset finns pannrum, rymlig tvättstuga, omklädningsrum med ingång utifrån ett garage som rymmer två bilar på längden samt ett stort förråd.

Ägaren har under åren både byggt ut och helrenoverat bostadshuset.

Gråa bostadshuset

Nyrenoverat bostadshus uppfört på 40-talet i 1 1/2 plan med full källarvåning. Stomme av resvirke, fasad av stående brädfodring, treglasfönster samt rödmålat plåttak TRP 20. Vatten gemensamt med övriga byggnader på gården. Avloppet är enskilt och av äldre modell. Uppvärmningen sker med vattenburet värmesystem. Nibe F1225 variabelvärme pump 4-16 kwh samt jordvärme med 800 m slang. Byggnadsarea ca 76 kvm. Boarea 76 kvm samt biyta 82 kvm enligt fastighetstaxering.

Planlösning bottenvåning:
Hall med uppgång till övervåning samt nedgång till källare. Toalett med dusch, kök med 60-talsstil, sovrum och vardagsrum.

Planlösning övervåning:
Övervåningen är orenoverad och delvis oinredd.

Planlösning källare:
Pannrum med ingång utifrån samt flera förvaringsrum. Låg takhöjd i källaren.

Huset har genomgått en omfattande renovering de senaste åren. 2017 installerades ny värmeanläggning med värmepump och jordvärme samt översyn av värmesystemet med några nya element. Nytt rödmålat yttertak 2017. 2018 påbörjades montering av ny brädfodring och tilläggsisolering samt påbyggnad av altan, nya fönster och ny ytterdörr. 2019 renoverades hela bottenvåningen utom toaletten.

Huset har inte varit bebott efter renovering men fullt uppvärmt.

Härbre

Ladugård

Ladugård uppförd 1987 som renoverats och byggts ut 1999 och 2007 samt ny utbyggnad 2020/2021 för mjölktank och maskinrum. Ladugården är uppförd i stomme av cement och trä samt cementelement från Abetong i utbyggnaden samt plåttak. Lösdriftsladugård med totalt 105 liggbås för mjölkkor, 46 st ätplatser och 5 st kraftfoderstationer. De Laval sillbensstall 50 gradigt 2*5 från 1999.

Gummimattor finns på alla bås och spalt.

Utgödsling med De Laval Elin skrapor i två rännor och tredje ränna hydralisk samt tvärkulvert med hydralisk tryckare allt från De Laval.

Utfodring av ensilage sker med rundbalar som hanteras med eltruck och läggs hela på foderbordet.

Tork silo 20 m³ med vamrlufttork samt lagringssilo om75 m³ samt 2 st kalllufttorkar med förvaringsmöjlighet om 55 m³ vardera. Det finn ytterligare ca 100 m³ lagringsutrymme i byggnaden.

Mafa Unik fodersilos om 12 ton vidbyggd vid ladugårde samt inbyggd 6 ton koncentratficka.

Byggnaden har omklädningsrum med dusch och fikarum.

Enskilt och kommunalt vatten.

Ungdjursstall

Isolerat ungdjurstall uppförd 2007 av Abetong med en byggnadsarea om ca 960 kvm. Uppfört i stomme av isolerade betongelement och limträbalkar samt sandwichtakelement 120 mm med plåt på båda sidor. Uba:s självdragsventilation för nock och sidoventilation som är datastyrd. Ladugården är godkänd för totalt djurantal om 7 st boxar för kalvar med 8 kalvar i varje box, 48 platser för djur mellan 12 veckor och 1 år, 30 platser för djur äldre än 1 år samt 24 platser för mjölkor.

Utgödsling sker med öppna rännor med Lalmek linspel. Det finns även kraftfodersilo om 15 m³ vid ladugården.

Enskilt och kommunalt vatten.

Rundbågehallar

På gården finns även 2 st rundbåghallar 6*6 m som är klädda med plåt och som ingår i försäljningen.

Gödselbrunnar

Två öppna gödselbrunnar med en lagringsvolym på 1 500 m³ uppförd 2007, samt 950 m³ uppförd 1988. Säljaren hyr även en satellitbrunn om 500 m³ .

Verkstad

Verkstad uppförd 2007 av Abetong med en byggnadsarea om ca 197 kvm och ett invändigt byggnadsmått om ca 18*10 m och invändig taköjd om ca 5 m. Stomme av isolerade betongelement samt plåttak. Utgörs av ett stort öppet utrymme med två portar på ena gaveln, port storlek 4*4,5 m. Uppvärmning med luftvärmepump samt vattenburen golvvärme med Nibe F1245 bergvärmepump om 10 kwh och borrhål ca 200 m. Byggnaden används som gårdsverkstad samt tvätthall. Oljeavskiljare är installerad till avloppet. I byggnadens andra gavel finns ett loft med bufferttank för vatten om 5 000 liter till ladugården samt förråd med hyllor .Enskilt djupborrat vatten samt kommunalt vatten.

Byggnad vid gödselbrunn

Enklare byggnad uppförd i stomme av trä, brädfodring och plåttak med gjuten platta. Används idag som bland annat förråd för sandnings sand mm. Byggnadsarea 30 kvm.

Garage

Mindre garage finns vid det gråa bostadshuset.

Äldre byggnader

På fastigheten finns 3 st äldre byggnader i mycket dåligt skick, 2 st bostadshus samt en ladugård/loge.

Allmänt

I Sidensjö, 21 km väster om Örnsköldsvik ligger Larsgården som är en modern och välutvecklad mjölkgård i full drift. Gärden bedrivs ekologiskt och är Kravgodkänd och leverar mjölk till Norrmejerier. Gården brukar ca xxx ha mark, både ägd och arrenderad mark och för närvarande finns det ca xx djur på gården.

Skogsuppgifter

Ingen skogsinventering är gjord av skogen utan areal och volym är hämtad från ortofoto från Lantmäteriet år 2020 samt laserdata från Skogsstyrelsen år 2020. Arealen produktiv skogsmark är uppskattad till 9,8 ha och med en uppskattad volym om ca 1 300 m3sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upmarkering av dessa.

Inägomark

Fastigheten har 48,6 ha inägomark, enligt arealmätning på fastighetskarta. Enligt SAM-ansökan är den egna åkerarealen 45,54 ha.

Brukad och arrenderad åkermark

Totalt arrenderar/brukar säljaren ca 380 ha jordbruksmark inom ca 1 mil från gårdscentrum i 10 tal byar enligt SAM 2020.

Säljaren brukar även arrenderad mark i Härnösand kommun ca 165 ha med stor del nyinsådd som skett våren 2020 enligt SAM 2020.

Av totalt 380 ha är ca 70 ha plöjt hösten 2020 och skall plöjas ca 30 ha under våren 2021. Uppplöjda marken kommer att sås spannmål med vall insådd under våren 2021.

Säljaren kommer att medverka till att köparen får överta arrendena som säljaren har för åkermarken.

Viss förändring kan ske i areal inför ansökan SAM 2021.

Stödrätter

Det finns stödrätter på den egna jordbruksmarken som övergår till köparen. Stödrätterna på den arrenderade marken överförs till ny köpare om/när köparen överenskommit med arrendatorn om fortsatt arrende.

SAM 2021

EU stöd enligt SAM 2021 fördelas enligt överenskommelse mellan säljare och köpare.

Miljökonsekvensbeskrivning

Verksamheten har miljötillstånd upp till 400 djurenheter. Miljökonsekvensbeskrivning finns att beställa hos mäklaren. Smittsäkrad besättning enligt Växa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns känd kulturlämning i form av fyndplats för ämne till skafthålsyxa. Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök Riksantikvarieämbedet.

Naturvärden

Det finns inga kända områden på fastigheten som har naturvärden. Källa; www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Stödområde

Fastigheten ligger inom stödområde 2A.

Ekonomiska rappporter

Resultaträkning för 2020 finns att beställa av mäklaren eller kontaktperson och lämnas ut i samband med visning av gården.

Lån

Befintliga lån övertas ej, säljaren löser sina lån på tillträdesdagen. Köparen skall ordna med nybelåning. Finansiering skall vara klar innan bud lämnas på fastigheten, djur och inventarier.

Försäljning av djur

Djuren säljes tillsammans med fastigheten till ett pris om 3 200 000 kr eller utifrån förhandling.

Uppgifter om antal djur, produktionsuppgifter som aktuell provmjölkningsredovisning, ureahalter, fruktsamhetsstatistik, ungdjurs- och besättningsredovisning, meddelande om djurenheter samt årsredovisning för enskilda kor finns att beställa av mäklaren eller kontaktperson.

Antal djur var i februari 307 st. varav yngre än 1 år 68 st mellan 1-2 år 66 st st och. över 2 år 173 st.

I djur antalet finns medräknad en dikobesättning av rasen Hereford om ca 32 djur.

Försäljning av lager

Befintligt lager på tillträdesdagen säljes till inköpspris för kraftfoder och diesel. Ersättning för grovfoder beräknas också separat på tillträdesdagen.

Försäljning av maskiner och inventarier

Möjlighet finns att köpa maskiner och inventarier. Maskinerna är välunderhållna och ägaren har följt service intervallen på maskinerna. Uppgifter vilka maskiner och inventarier samt pris finns hos mäklaren eller kontaktperson. De flesta maskiner/inventarier har värderats av Boströms maskin i Bjästa. Värdet på maskiner och inventarier bedöms till 6 800 000 kr.

Visning

Visning av byggnaderna sker efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Var vänlig att respektera säljarens önskemål och kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse med säljaren.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Sidensjö

Sidensjö är en tätort i Örnsköldsviks kommun och kyrkbyn i Sidensjö socken i Ångermanland. Sidensjö är beläget mellan sjöarna Bysjön och Drömmesjön, 23 kilometer väster om Örnsköldsvik.

I Sidensjö finns förskola, skola 1-6, mataffär, bensinpump och äldreboende, bank och pizzeria samt kyrka från 1300-talet. Det finns många sjöar i området och flera har badplatser och goda fiskemöjligheter.

Sidenjö med omnejd ger goda frilufts möjligheter som bad, fiske, kanotpaddling, skidåkning, skoteråkning mm.

Bostadsfastighet

Möjlighet finns att köpa en bostadsfastighet som ligger ca 600 m från gården, Örnsköldsvik Anbyn 1:1. Fastigheten består av bostadshus i 1 1/2 plan om 125 kvm boarea enligt fastighetstaxeringen och 2 st enklare uthus. Tomt om 2 282 kvm. Taxeringsvärde 2020 515 000 kr. Typkod 220 småhusenhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 430 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter