fbpx

Fritidshus med virkesrik skog i Leksand, 5 ha

Utgångspris

950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

  • Visning av husen presenteras här, alternativt kontakta mäklarassistent. Anmälan krävs!

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till genuina Hackmora, en pärla för den som söker lugn och ro omgiven av naturens skönhet!

Fritidshus för renoveringsentusiasten. Lummig trädgård och en omkringliggande skog, rik på virke och lugnande fågelsång. Här finns möjlighet att skapa en naturnära och idyllisk reträtt, med en hel del arbete.

Närhet till både Leksand och Falun, för den som vill njuta av kultur, evenemang eller god mat.

Totalt ca 5,2 ha, varav 4,5 ha skog. Grandominerad virkesrik skog med god bonitet. Virkesförråd ca 1 750 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND TIBBLE 29:12

Adress

Hackmora 111 79022 Sågmyra

Totalareal
5,2 ha
Skogsmark
4,5 ha
Inägomark
0,6 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
1 775 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten och omgivningen

Leksand Tibble 29:12 är en bebyggd lantbruksenhet belägen i Hackmora, 18 km öster om Leksand. Gården är den första på vänster sida när man kommer in i byn och ligger omgiven av ca 4 000 kvm inägomark och ungefär 5 ha skog i ett skifte.

Det är ungefär 32 km till Falun och 36 km till Borlänge. Närmaste matbutik finns i Bjursås, ca 15 minuter bort. Endast fem minuter bort ligger Sågmyra, med bl.a. nyöppnat lågprisvaruhus, byggnadsvårdsbutik och ett trevligt café.

Byn Hackmora är belägen i den östra delen av Leksands kommun och ligger utsträckt över en brant bergssluttning åt öster med vida vyer över kringliggande bergstoppar och stora skogsområden. Byns fäbodar nyttjades historiskt av brukare från Tibble, Ullvi, Hälla, Noret och östra Rönnäs. Byn nås över en bredare skogsväg som avviker från Sågmyravägen i nordöst. Skogsvägen tar slut i den övre änden av byn där en äldre fäbodled tar vid. Dessa stigar leder förbi de närliggande fäbodarna Kyrkbol, Lissbjörken och Brändor. Stigen utgjorde förr en viktig vandringsled mellan Leksand och Bjursås. (Källa: Kulturmiljöer i Leksands kommun, se länk nedan.)

Upplev även den hisnade naturen i omgivningen genom att tex vandra fäbodstigsrundan mellan byarna Vålberg och Hackmora. På vandringen genom skog, myr och jordbruksbygd bjuds du på natur, kultur och historia när du passerar spår efter kolning och torvtäkter. Det finns flera fina rastplatser längs vägen att stanna och ta en paus vid, bland annat vid en vacker utsikt över bergen och en sjö inne i skogen. (Källa: Visit Dalarna, se länk nedan.)

Gården

Gården består av två äldre bostadsbyggnader, en utbyggd enkelstuga och en sidokammarstuga, och ett antal tillhörande ekonomibyggnader. Byggnaderna är i väldigt dåligt skick med omfattande renoveringsbehov. Lummig trädgård med gamla fruktträd, syrenberså och bärbuskar. Stengärdesgård mot vägen.

Vattenbrunn finns på gården men har inte använts på senare år, handvattenpumpen fungerar inte. Tidigare har sommarvatten kopplats in i husen. Utedass.

Enkelstugan står på torpargrund med jordkällare under del. Stående rödfärgad träpanel, vita fönster och dörrfoder. Lertegeltak och murad skorsten som är i mycket dåligt skick, fuktskador i taket bredvid murstocken. Utbyggd hall/tvättrum, kammare och kök med vedspis och bakugn. El finns indraget, gamla elelement. Kopplade tvåglasfönster, insatta under 1980-talet, samtidigt som plastmatta lades in, det tapetserades och ytterdörren byttes.

Sidokammarstugan har fuktskador i bottensyllen i hela köksgolvet, som är delvis inrasat. Torpargrund, rödfärgad liggande träpanel, fönster- och dörrfoder i vitt. Lertegeltak i dåligt skick. Murad skorsten. Fin kakelugn i kammaren och rostig vedspis i köket. Utanpåliggande trapphus till oinredd vind.

Två mindre timmerhus har inretts som gästrum, ett har plåttak och det andra lertegeltak, där finns fuktskador i taket. Den stora ekonomibyggnaden är i mycket dåligt skick. En bit ner i skogen finns en gammal ängslada.

Gårdens bedöms enligt Leksands kommuns kulturmiljöprogram ha värdefulla kulturvärden. Gården omnämns ex. för en ålderdomlig och orörd loge. Kulturmiljöprogrammet är översiktligt och inkluderar i detalj endast den bebyggelse som bedömts som välbevarad, och/eller representativ för en berättelse som är viktig eller framträdande i Leksands kommun. Vid exempelvis bygglovsärenden gör kommunen en prövning mellan olika allmänna och enskilda intressen. (Källa: Kulturmiljöer i Leksands kommun)

Driftskostnader

Fast elkostnad 4 600 kr
Sophämtning sommar 1 395 kr
Försäkring 1 530 kr

Då stället inte brukats nämnvärt de senaste åren har det inte varit någon direkt elförbrukning.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Dala Planläggning i september 2023 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 4,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 1 775 m³sk. Medeltal 394 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 38 % tall, 56 % gran och 6 % löv. Beräknad medelbonitet ca 8,4 m³sk/ha/år. I avdelning 2 finns endel vindfällen från de senaste åren, dessa bör tas om hand.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 5,08 ha
Areal enligt fastighetsregistret: 5,08 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 5,2 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Natur och kulturvärden

Fastigheten berörs av flera registrerade kulturlämningar/områden:
RAÄ-nummer: Leksand 1869, Område med fossil åkermark, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Leksand 1842, Fossil åker, Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer: Leksand 1015, Husgrund, historisk tid, Övrig kulturhistorisk lämning
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

För mer information, besök Riksantikvarieämbetets hemsida.
Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan Länsstyrelsens tillstånd.

För övrigt finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Rönnäs-Hackmora VVO, ca 3 300 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Bjursås-Leksands fvof. Läs mer under länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfälltfiske i Hacktjärnen, Leksand Tibble FS:39.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i Leksand Hackmora Ga:1 och del i Tibble S:38 (1,455 %), fäbodsamf. platser och vägar i Hackmora, undantagsskifte, ca 12 ha skog.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av samt har rättighet i ett officialservitut som medger rätt att för terrängtransporter för skogsbrukets behov ta väg
fram till bilväg, där befintlig traktorväg finns ska denna användas.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Typkod 113 - Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr

Totalt taxeringsvärde är: 471 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 343 000 SEK (6 ha)
Åkermark: 17 000 SEK (1 ha)
Ekonomibyggnad: 31 000 SEK
Småhusbyggnad: -
Småhusmark: 80 000 SEK (2000 kvm)

Nytt taxeringsvärde från och med 2023
Totalt: 546 000 SEK

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 374 000 SEK (6 ha)
Åkermark: 20 000 SEK (1 ha)
Ekonomibyggnad: 32 000 SEK
Småhusbyggnad: -
Småhusmark: 120 000 SEK (2000 kvm)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent. Anmälan krävs.
Välkommen!

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilden när du befinner dig i fält via GPS för att se fastighetensgränser och få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Städning

Gårdens byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter