fbpx

Gård i Ytterberg

Högsta bud

925 000 kr

Utgångspris: 1 450 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 2.465 ton/ha

Om fastigheten

Gårdsfastighet i avskilt läge i byn Ytterberg strax utanför Sveg i Härjedalens kommun.
Gården består av nyrenoverat bostadshus med flertalet tillhörande gårdshus såsom garage, stall, förråd, fd. ladugård och lada.
Till gården hör 16 ha mark varav 8,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 900 m3sk.
Fastigheten lämpar sig väl för den som söker permanentboende i avskilt läge, med möjlighet till exempelvis odling eller mindre djurhållning.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERBERG 12:3

Adress

Ytterberg 718 84292 Sveg

Totalareal
15,9 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
1,1 ha
Skogsmark
8,5 ha
Myr/kärr/mosse
6,2 ha
Virkesförråd
893 m3sk
Boyta
100 kvm
Total tillväxt/år
22 m3sk
Kolförråd/ha
2.465 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan.
Taktyp/takbeklädnad:
Plåttak
Skorsten:
Murad med pipa
Grund:
Torpargrund
Stomme:
Timmer
Fasadtyp:
Liggande träpanel
Fönster:
3-glas
Vatten:
Eget. Delas med grannfastigheten (servitut finns).
Avlopp:
Eget med trekammarbrunn.
Uppvärmning:
Luftvärmepump samt braskamin.
Ventilation:
Självdrag
Fiber: Ja

Utförda renoveringar:
2018 -
Nytt kök
Nya badrum
Nya fönster
Nytt avlopp
Ny isolering golv
Ny el
2022 -
Tilläggsisolering + ny ytterpanel

I övrigt har samtliga ytskikt renoverats invändigt.

PLANLÖSNING ÉNTREPLAN
Rymlig hall.
Badrum med golvvärme. Inrymmer WC, dusch, tvättmaskin och torktumlare.
Kök med kyl, frys, induktionshäll, ugn och diskmaskin.
Öppen planlösning mot vardagsrum med braskamin.
Förråd.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN
Hall med entré till balkong.
Mindre badrum med WC.
Tre sovrum.

Fd ladugård

Fd ladugårdsbyggnad uppförd i timmer och trästomme, ståendes på natursten under plåttak. El indraget i hela byggnaden.
PLANLÖSNING:
Vedbod. Två kallförråd med trägolv. Fd ladugårdsdel som idag används som förråd. Isolerat förråd. Traktorgarage. Loge. Matkällare.

Stalll/garage/förråd

Byggnad uppförd för stall, används idag som garage/förråd. Uppfört i trästomme ståendes på gjuten platta under plåttak.
Byggnaden är isolerad och har indraget vatten.

Driftskostnader

Beräknad årsförbrukning el: 10 733 kwh
Vatten och avlopp: Slamtömning ca 1 600 kr/år
Sophämtning: Ca 950 kr/år + 63 kr/tömning av restavfall
Gårdsförsäkring: ca 7 215 kr/år
Sotning 1 ggr/år - 1 600 kr

Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad Mellanskog. Planen är upprättad 2017 och därefter uppdaterad med utförda åtgärder och tillväxtberäknad fram till och med 2023.
Fastigheten har en total landareal om 15,9 ha varav 8,5 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet uppgår till ca 890 m3sk.
Virkesförrådet är relativt jämt fördelat mellan tall och gran med inslag av löv.
Medelboniteten är beräknad till 3 m3sk/ha och år.
För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

För närvarande finns inga eftersläpande lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

Brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och marken ingår idag i Grövsjöbergets licensområde.
Jakträtten övergår till köparen 2025-07-01.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag alt registrera marken själv.

Gemensamhetsanläggningar

Fastigheten Härjedalen Ytterberg 12:3 ingår i gemensamhetsanläggningen:
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:1, Ändamål: Väg
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:4, Ändamål: Väg
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:8, Ändamål: Väg
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:10 Ändamål: Väg
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:11, Ändamål: Bro
HÄRJEDALEN YTTERBERG GA:12, Ändamål: Bro

Naturvärden och forn- eller kulturlämmningar

Det finns idag inga registrerade kulturlämningar, fornlämningar, höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten (källa: Fornsök, SeSverige).

Arealuppgifter

Arealer enligt skogsbruksplan och arealer enligt fastighetsregistret kan ha viss avvikelse mellan varandra.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud.

Visning

Fastighetens byggnader visas på utsatta visningstider.
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren.
Undersökning av fastighetens skogsmark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Försäljningssätt

Försäljningen sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 1 450 000 SEK.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en förhandling/budgivning mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 984 750 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter