fbpx

Lars Elias gården i Ocke

Högstbjudande

3 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • fre 1 mar, kl 14:30 - 15:30

    Föranmälan! - Välkommen

  • lör 9 mar, kl 14:15 - 15:00

    Föranmälan! - Välkommen

Anmäl till visning

Om fastigheten

Välkommen till Lars Elias-gården!

Bostadsbyggnaden är vackert renoverad med genomgående lantlig prägel. Den charmiga gården ligger i avskilt läge, med omkringliggande åkrar och med Indalsälven som närmsta granne.

Fastigheten ger möjlighet till gårdsliv eller egen verksamhet på totalt ca 7,3 ha varav ca 6 ha välskött åkermark.

Här finns möjlighet till både lek och trädgårdsodlingar för barnfamiljen.
I närmaste byn Mörsil finns en F-9 skola samt två förskolor, en kommunal och en driven som föräldrakooperativ. I grannbyn Mattmar hittar man en kommunal förskola.

Med ca 55 km till Östersund och ca 40 km till Åre bjuder läget på gott pendlingsavstånd åt både öst och väst.

Avståndet till Mörsil är ca 4,5 km och där finner ni tågstation, restaurang, matbutik, bibliotek, sporthall med simhall och gym.
I Järpen, som ligger endast femton minuter bort finns ett bredare serviceutbud med systembolag, byggvaruhandel, matbutiker och bilbesiktning.

Utöver allt detta ger närheten till Jämtlandsfjällen ett utmärkt läge för rekreation. Här finns tillgång till fin skidåkning, skoteråkning, fiske och fjällnära aktiviteter året runt. Ett drömläge för den som är intresserad av friluftsliv!

För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÅRE ÖVEROCKE 1:41

Adress

Ocke 196 83792 Mörsil

Totalareal
7,3 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Boyta
168 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnadstyp: 1 1/2-plan
Boyta ca 168 kvm och Biyta ca 61 kvm.
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Mark: Lermark
Grund: Källargrund
Stomme: Timmerstomme
Bjälklag: Trästomme/Timmestomme
Fasadtyp: Lösvirke, stående träpanel
Fönster: Treglas från 2018
Skortsten: Stålslang
El: Nydragen 2019
Uppvärmning: Jordvärme från 2019, Nibe
Ventilation: Självdrag
Radonmätning: Inte utförd
Tv/Internet: Fiber 5 G trådlöst
Vatten: Kommunalt
Avlopp: Trekammarbrunn.

Renoveringar:
Större delar av hus har genomgått omfattande renovering 2018-2019. Bland annat dränering, nytt tak, nytt kök, nya badrum, nya ytskikt.

Bakstuga

Uppförd i trä med tegelpannor på tak Bakugn i oklart skick. Ej el eller vatten.

Stall/ladugård

Äldre timrad byggnad, med loge och nedtill grusad carportsdel och förrådsutrymmen med trägolv. Plåttak. El, ej vatten.

Härbre

Klassiskt timrat härbre som hör en gård till. Ej el eller vatten.

Lada

Mindre timrad lada

Lekstuga

Jakt

All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Ingen fiskerätt hör till fastigheten.
Fiskekort för fiske i närområden köpes via Mörsils FVOF. Gott fiske i närområden finns i både strömmande och lugnt vatten, med abborre, sik, gädda, harr, öring, kanadaröding.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Åkermark

Om 6 ha som för närvarande är utarrenderad

Vägar

Det finns två vägar till gården. En väg som är nybyggd och vetter västerut och en som går norr om gården. Vägarna ingår inte i några samfälligheter. Den nybyggda vägen är markerad med en vit linje i översiktskarta 3.

Skoterled

Skoterled går ca 200 meter norr om fastigheten. Markerat med en lila linje på översiktskarta 3.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten försäljs genom öppen budgivning till ett utgångspris om 3 250 000 SEK. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Visning

För visning av byggnader kontakta Anders Sahlin 063-15712 anders.sahlin@ludvigfast.se
En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommuns glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Energideklaration

Utförd 2024-02-19. Se bifogad bilaga.

Besiktning

Utförd 2024-02-19. Se bifogad bilaga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 156 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter