fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med 149,3 hektar prod. skogsmark. Jakt & fiskerätt!

Utgångspris

2 700 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 68 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet fördelat på 4 skiften med total areal av ca 235,3 hektar varav ca 149,3 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 10 659 m³sk fördelat på G1 samt S3 skog med tall som det dominerade träslaget. Större delen av fastigheten består av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Fastigheten har del i Arvidsjaur allmänning totalt ca 35 500 hektar. Jakträtt samt fiskerätt

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ARVIDSJAUR GRUNDTRÄSK 1:9

Adress

Grundträsk Arvidsjaur

Totalareal
235,3 ha
Skogsmark
149,3 ha
Myr/kärr/mosse
86,0 ha
Virkesförråd
10 659 m3sk
Total tillväxt/år
495 m3sk
Kolförråd/ha
68 ton

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades under oktober 2022 av SA Skogstjänst. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 237,6 hektar varav ca 149,3 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 10 659 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 71 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,2 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 495 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 91% av arealen produktiv skogsmark följt av S3 som utgör ca 9%. För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 179,2 ton kol totalt eller 1,2 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 10 093 ton vilket motsvarar 36 982 ton CO2e.

Förvärvstillstånd

Det kan krävas förvärvstillstånd för köparen. Köparen ansöker om förvärvstillstånd och kostar 4 600 kr för fysiskt person och för juridisk person 10 700 kr. För fysiska personen bosatta inom Arvidsjaur Kommun behövs ej förvärvstillstånd.

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 2 700 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom budgivning med bank-id.

Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-10-06. Märk mailet med Arvidsjaur Grundträsk 1:9. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Jakt

Arvidsjaur Grundträsk 1:9 ingår i Grundträsk VVO förutom en del av 1:9>3.
Skifte tre har slagits ihop med ett skifte från en annan fastighet som ligger i Aspliden VVO.

Grundträsk VVO har en egen licens Grundträsk Vvo , 25-12-01-104-A.
De har en beslutad landareal på 5619 ha.
Tilldelningen för 2023/2024 års älgjakt är 1 vuxen och 1 kalv.

Aspliden Vvo har en egen licens Aspliden Vvo, 25-12-01-102-A
De har en beslutad landareal på 5793.04 ha.
Tilldelningen för 2023/2024 års älgjakt är 1 vuxen och 1 kalv.

Fiske

Fiskerättsupplåtare: Grundträsk fiskevårdsförening. Fiskekort som innefattar fiske i bl.a. Granträsket, Idträsket, Pålträsket etc. Vid Granträsket samt Idträsket finns båtar för uthyrning.

Badplats

Vid Idträsket ligger en allmän badplats.

Allmänning

Idag uppgår Arvidsjaurs Allmänning till ungefär 35 500 hektar varav 27 100 produktiv skogsmark. Allmänningen ägs av drygt 1 600 delägare som är fördelade på 1 040 fastigheter. Allmänningens avkastning går till delägarnas jord- och skogsbruk samt till olika former av bidrag så som tex. byautveckling. Historiskt har det utbetalas 4,5 - 5 miljoner kronor årligen till delägarna. Detta gör brukningen av din fastighet mer lönsam och underlättar förvaltningen.
Läs mer om ersättningar i dokumentet längst ned på annonsen.

Att vara delägare i allmänningsskogen medför stora fördelar. Bl.a. möjlighet till Jakt & fiske på allmänningens skogar & vatten.

Delägare i allmänningen kan söka och få ersättningar och bidrag för åtgärder som utförs på delägarfastigheter. Bidragen är utformade för att främja ett aktivt jord- och skogsbruk, och du kan få ersättning för exempelvis djurfoder, återväxtåtgärder, röjning, byggande av skogsbilväg. Ersättningar och bidrag utgår även för vissa övriga åtgärder. Läs mer om ersättningar i dokumentet längst ned på annonsen.

Som delägare kan du även få hjälp med skoglig rådgivning av skogsförvaltaren. Förvaltaren kan hjälpa till med att ta fram kartunderlag, göra avverkningsanmälningar, granska affärsförslag, ta fram data ifrån olika karttjänster etc.

Hemsida:https://www.allmanningen.nu/index.html

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter