fbpx

Kvilleholm

Utgångspris

12 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning av byggnader bokas via mäklaren.

    Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastighetens marker för besiktning av skog, skogsmark och inägomark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och närboende.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på objektets webbsida. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anmäl intresse

  • Kolförråd 103.2 ton/ha

Om fastigheten

Kvilleholm är en riktigt fin gård med en vacker och välskött gårdsmiljö med bl.a. två bostadshus och en nyare maskinhall med varm verkstadsdel inklusive stor travers. Allt i ett avskilt och rofyllt läge i kombination med endast 1 km till asfalterad allmän väg. 4 tätorter inom pendlingsavstånd. Marken om 100 hektar ligger samlad i ett enda skifte. Rymlig och rikligt utrustad mangårdsbyggnad från 1990. Fritt och naturskönt med omgivande hagmark och åkermark. Extra bostadshus för t.ex. gäster, uthyrning eller generationsboende. Ladugård använd till får och hästar.

Skogsmarken om 73 ha har enligt skogsbruksplanen ett virkesförråd om ca 9300 m³sk och domineras av ca 70 % tall, därtill finns en variation med i huvudsak gran, björk, asp och ek. Den öppna inägomarken omfattar ca 19 ha.

Jakten står fri för köparen och variationen i skog och mark erbjuder goda möjligheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY KVILLEHOLM 1:2

Adress

Kvilleholm 135 59896 Vimmerby

Totalareal
99,8 ha
Övrigmark
1,7 ha
Åkermark
8,0 ha
Betesmark
11,2 ha
Skogsmark
72,9 ha
Berg/hällmark
5,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Vatten
0,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Virkesförråd
9 263 m3sk
Boyta
385 kvm
Total tillväxt/år
308 m3sk
Kolförråd/ha
103.2 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad
Lilla huset
Lilla huset

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Uppförd 1990. Med 2 våningar samt källare/suterrängplan. Fullutrustad och rymlig bostad om 7 rum och kök plus källare med gillestuga och 3 rum. Boarea om 270 m² plus biarea om 148 m² enligt taxering. Nyinstallerad bergvärmepump.
Köket är nytt och smakfullt påkostat med bl.a. bänkskivor av sten. Huset har ett flertal vackra, och fungerande, eldstäder. Altan, uterum och stensatt stor uteplats med jacuzzi/spabad. Dessutom finns vedeldad bastu och altan med ett stort trädäck invid ån/dammen. I källaren finns badrum med bastu och en rymlig gillestuga med eldstad samt matkällare med diskbänk och plats för styckning. Praktiskt vidbyggt vedförråd strax utanför pannrummet. Entré-plan har helkaklad toalett och tvättstuga, övre plan har ett större helkaklat badrum med bubbelbad och dusch samt dubbelt tvättställ och wc. Centraldammsugare.

Se planskisser och bilder för mer information om rumsindelning och inredning.

Byggnadssätt
Stomme: Trä.
Bjälklag: Trä.
Fasadtyp: Trä, brädklädd.
Fönster: 3-glas isolerglas.
Grundkonstruktion: Källare.
Takbeklädnad: Tegel.
Uppvärmning: Nyinstallerad bergvärme. Borrhål om 245m och värmepump IVT 600 Geo. Vedpanna från år 1990 finns kvar parallellt, med 2 ackumulatortankar a´ 1500 l varav en har två elpatroner installerade. Vattenburet system.
Ventilation: Självdrag.
Avlopp: Egen trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Från år 1990. Godkänd av kommunen vid senaste inspektion omkring 2015.
Vatten: Djupborrad brunn från år 2016. Godkänd vattenanalys från 2023-08.
Bredbandsfiber: Installation pågår.

Lilla huset

Bostadshus totalrenoverat 1990. Byggnaden uppfördes 1928. Boarea 115 m² + 5 m² biarea enligt taxering. Vardagsrum, matrum, kök och badrum nere. Övre plan har 1 allrum, 1 större sovrum och 4 små sovrum samt badrum. Köket har vanlig elspis samt vedspis och vedeldad bakugn, kyl/frys och diskmaskin. Övre planet är delvis öppet upp i nock med synliga takbjälkar/timmer. Badrum med våtrumsmatta/tapet, dusch, wc, tvättställ.
Se planskisser för information om rumsindelning.
Huset har hyrts ut veckovis till turister och är utrustat med möbler, sängar och husgeråd vilka följer med huset.

Byggnadssätt
Stomme: Trä.
Bjälklag: Trä.
Fasadtyp: Trä, brädklädd.
Fönster: 3-glas isolerglas. Trä-Aluminium.
Grundkonstruktion: Torpargrund.
Takbeklädnad: Tegel.
Uppvärmning: Luft-/vattenvärmepump via vattenburet system. Installerad 2013. Plus vedspis och bakugn i köket.
Ventilation: Självdrag.
Avlopp: Egen trekammarbrunn med infiltration från 1991. Godkänd av kommunen vid senaste inspektion omkring 2015.
Vatten: Gemensamt med mangårdsbyggnaden.

Maskinhall

Uppförd 2012. Area 450 m² enligt taxering. Ca 15x30 m. Stålstomme på gjuten platta, väggar och tak av stålplåt med snörasskydd. Isolerad verkstadsdel med 2 st luftvärmepumpar, 2 st stora vikportar på långsidan, plåtklädda väggar och radiostyrd 3,2 T travers i taket. Kall halldel med öppet upp i nock, extra hög vikport, 5 m, på gavelsidan plus skjutport på långsidan. Betongplatta/spolplatta i nära anslutning, mellan maskinhallen och ladugården.

Ladugård

Äldre ladugård i trä med aluminiumtak och putsade väggar i stalldelen. Yttermått ca 10x35 m. Bredare i stalldelen. Stalldel med bl.a. 5 st hästboxar. Logdelens golv är grus och skullen har plankgolv. Stor gödselplatta i betong som är en fortsättning på spolplattan mellan ladugård och maskinhall.

Övriga äldre ekonomibyggnader

Klassiska träbyggnader i gårdsmiljön. Uthus, bodar, hönshus, magasin.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i september år 2019 av Vida Skog. Skogsbruksplanen uppdaterad 2023-10-31 via ägarens uppgifter, av Ludvig & Co AB.
Årlig tillväxt påräknad för 4 växtsäsonger. Uppdatering utan fältbesök via säljarens uppgifter: "I våras handröjdes ca 23Ha. Det var områdena 25, 27, 28 och 32.
I övrigt ingen avverkning sedan planen upprättades, utöver toppbrott och naturvård".

Virkesförrådet bedöms i planen till ca 9 260 m³sk varav ca 68 % tall, 18 % gran och 14 % lövträd. Planen visar en medelbonitet om 4,8 m³sk/ha och en beräknad tillväxt om ca 310 m³sk per år. Se skogliga bilagor för mer information.

Skogsmarken ligger väl samlad i ett område. Komplett skogsbruksplan med alla bilagor kan erhållas via mäklaren.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är i huvudsak tydliga med gula rågångsstolpar där inte ån anger gränsen. Gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade i södra delen men säljaren svarar för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper/naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor.

Forn- och kulturlämningar

Plats med tradition finns registrerat.
Beskrivning av lämning:
Plats med tradition och namn. Enligt tradition skall en västgötaknalles döda kropp ha kastats i gölen, sedan knallen blivit rånmördad av en bonde i trakten någon gång på 1800-talet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.

I övrigt finns odlingsrösen från forna tiders odlingsmödor väl värda att bevara för framtiden.
Finner man kolbottnar, tjärdalar, äldre färdvägar/hålvägar tar man hänsyn till dessa vid åtgärder.

Källa: Skogsbruksplan samt Riksantikvarieämbetet Fornsök.

Historik/kuriosa
Från gården drevs under många år ambulerande sågverk som drevs av råoljemotorer. Gården försågs med 110 V elektricitet, via egeninstallerad turbin- och generatoranläggning i anslutning till dammen och Tuna-ån, 10-talet år innan andra fick elektricitet installerad i sina hem.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen ca 133,4 ton kol totalt eller 1,83 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 7 523 ton vilket motsvarar 27 567 ton CO2e.

Åkermark

Enligt fastighetstaxeringen finns ca 8 ha åkermark. Inägomarken ligger väl samlad i anslutning till gårdscentrum i norra delen av fastigheten.

Betesmark

Enligt fastighetstaxeringen finns ca 11 ha betesmark.

Vatten

Fastigheten angränsar Tunaån med nästan hela norra gränslinjen. I norra änden av marken, i anslutning till trädgårdstomten, rinner ån genom en gammal damm. I sydost angränsar marken mot Västgötagölen.

Jakt

Jakten står fri för köparen på tillträdesdagen. Här finns vildsvin, rådjur, kronhjort, dovhjort, älg, räv, grävling och hare. Fastigheten ingår idag i ett älgjaktslag med flera gårdar omfattande närmare 1000 ha tillsammans. Ingår i Tuna-Hjorted Älgskötselområde.

Fiske

Fiske i ån. Kräftor finns.

Vägar

Andelar i gemensamma vägar följer med fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastighetens marker för besiktning av skog, skogsmark och inägomark.
Under sedvanlig hänsyn till skog, jakt och närboende. Visning av byggnader bokas via mäklaren.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Vimmerby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Till Tuna samhälle med matbutik är vägen ca 1 mil. Till Vimmerby eller Hultsfred är vägen ca 3 mil. Till Oskarshamn ca 4 mil och till Västervik är det knappa 5 mil.
För hav och båtliv finns vackra Misterhults och Tjust skärgårdar i närheten.

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor och/eller sök på adressen Kvilleholm 135, Vimmerby.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 806 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter