fbpx

Lantbruk

Välskött gård med jord och skog

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • sön 11 jun, kl 14:30 - 16:30

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl till visning

Om fastigheten

Välkommen till Rosenbols Gård och en gård med fint läge strax utanför Burseryd med välskött bostadshus och bra ekonomibyggnader. Totalt omfattar gården 35 ha varav cirka 20 ha produktiv skogsmark, och cirka 10 ha inägomark.
Rosenbols gård ligger trevligt belägen med ett fint solläge och utsikt över den omkringliggande inägomarken. Gårdscentrum ligger i fastighetens västra del med ett byggnadsbestånd som domineras av en välbyggd mangårdsbyggnad som är väl underhållen och renoverad. Här finns också rejäl verkstad, ladugård och maskinhallar.
Rosenbols gård har det mesta för att kunna utveckla ett jord- och skogsbruk med djurhållning i mindre skala.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GISLAVED ROSENBOL 1:1

Adress

Rosenbols gård 33378 Burseryd

Totalareal
35,6 ha
Skogsmark
20,5 ha
Inägomark
9,9 ha
Väg och kraftledning
3,1 ha
Övrigmark
1,0 ha
Vatten
1,1 ha
Virkesförråd
3 169 m3sk
Boyta
193 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadhus

Bostadshuset på Rosenbols gård är uppförd omkring 1961 enligt taxering. Boarean uppgår 195 kvm och biarean 77 kvm. Under åren 2002–2006 genomgick villan en omfattande renovering och tillbyggnad. Golvvärme finns i hela huset, från jordvärme (ny pump och slang 2012), centraldammsugare, 3 eldstäder (rostfria insatsrör till alla), vinterbonat uterum byggdes 2020, FTX ventilation (med värmeåtervinning), motordrivna markiser med elektrisk automatik och mycket mer. Villan är i mycket gott skick och har renoverats med exklusiva materialval.

Från den inbjudande farstukvisten kliver ni över tröskeln i entréhallen som har praktiskt klinkergolv och plats för avhängning av ytterkläder på båda sidor. Vidare in till vänster ligger ett av villans sovrum som är utrustat med platsbyggda garderober. Till höger ligger entréplanets badrum. Ett helkaklat badrum utrustat med dusch, bubbelbadkar, dubbelhandfat och toalett. Rakt fram från entréhallen nås härliga umgängesytor i form av vardagsrum, allrum och vinterbonat uterum. I allrummet finns eldstad i form av keddykassett och det stora vardagsrummet har en härlig rymd utav ryggåstak.
Köket som är stort och rymligt har gott om arbetsytor. Köksinredning i massiv lackad ek från Lundins Kök i Hestra. Maskinella utrustningen består utav kyl, frys, diskmaskin, ugn, kombi micro (micro med ugnsfunktion) samt spis med både glas-keramikhäll och integrerad gasspis. Här finns också en gammeldags vedspis från Norrahammar.

Från köket når man ned till souterrängplanet, vilket rymmer en ljus hall som leder till fyra sovrum, ett badrum, samt tvättstuga och gott om förrådsutrymmen, såsom matkällare. Från det stora sovrummet har man utgång till uteplats i söderläge och även från hallen i anslutning till de andra sovrummen finns utgång. Helkaklat badrum med dusch, toalett och handfat.
Tvättstugan är utrustad med tvättmaskin och gott om plats för att torka tvätten. I souterrängplanet ryms också garage och innanför garaget finns också ett extra badrum.

Bostadshuset är besiktigat genom Anticimex kontakta mäklaren för att ta del av besiktningsprotokollet.

Ladugård

Konventionell ladugård om cirka 484 kvm. Ladugården är uppförd i träkonstruktion. Ladugården rymmer fähus (kortbås och utgödsling), foderkammare, stall/spiltor, samt loge.

Verkstad

Verkstad med garagedel uppförd omkring 1980. Isolerad byggnad med uppvärmning via pellets (vänerpanna). 2 portar (4,50m) till garagedel, entrésolplan, förråd, omklädningsrum med dusch/toalett, kontorsdel, samt pannrum.

Maskinhall

Stor maskinhall om cirka 450 kvm. Uppförd i stålkonstruktion med fasad av plåt. 6 fack och 2 entrésolplan.

Maskinhall (skogen)

Enklare maskinhall om cirka 260 kvm. Stolplada med väggar på 3 sidor.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2017 och framskriven till 2022 uppgår fastighetens produktiva skogsmark till ca 20,5 ha. Marken ligger samlad i ett skifte och är lätt tillgängligt med bra skogsvägar. Totalt virkesförråd uppgår enligt bedömning till 3169 m³sk vilket ger ett medeltal om 155 m³sk/ha. Fastigheten har en god bonitet om 8,8 msk/ha/år. Fastigheten är barrdominerad med 80 % gran, 2 % tall och 17 % löv. Skogen har en övervikt mot ungskog i åldersspannet 10-20 år i övrigt är åldersfördelningen relativt jämn. På fastigheten finns två avdelningar (avd 5 och avd 30) som är hägnade i vilket nuvarande ägare valt att plantera, Masurbjörk, masural, vanlig björk (Ekebo 4) samt tall.
Samtliga hyggen efter stormen Gudrun och Per är återplanterade med snabbväxande Sitkagran. Det finns också två julgransodlingar på marken. Ett hägn om cirka 100 planterade plantor Kungsgran och vanlig rödgran (avd 12). Delar av dessa är klara att skörda för försäljning. Rödgran är planterad i linjegata med skötselavtal tecknat med Eon.
För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Inägomarken uppgår till cirka 9,9 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt taxeringen fördelas inägomarken till 4 ha åkermark, och 4 ha betesmark. Inägomarken är muntligt upplåten.

Dammar

På fastigheten finns två grävda dammar. Idag finns i huvudsak abborre och gräskarp. Tidigare fanns även regnbåge inplanterat. Vid dammarna finns trevlig grillplats.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre registrerade forn- och kulturlämningar i form av fyndplats, lägenhetsbebyggelser. Källa: SeSverige

Naturvärden

På fastigheten finns inga områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade. Källa: SeSverige.

Jakt

Fastigheten erbjuder med sina omväxlande marker god viltbiotop. Sedvanlig jakt efter älg, vildsvin och småvilt. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag. Jakten är fri för ny ägare fr.o.m. tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Säljaren har låtit besiktiga bostadshuset genom Anticimex AB. Kontakta mäklaren för att ta del av besiktningsprotokollet.
Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.
Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden.
Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.
I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.
Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev. Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.
Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Pågående lantmäteriförrättning

På fastigheten finns ett pågående lantmäteriförrättningsärende där fastigheten Gislaved Rosenbol 1:2 förvärvar ett område mark om cirka 300-500 kvm mark för utökning av tomtmark för att införliva infartsväg till boningshus samt garagebyggnad som är uppförd på Gislaved Rosenbol 1:1. Alla kostnader förenliga med förvärvet och lantmäteriförrättningen av detta markområde står köparen (ägare till grannfastighet) för. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 350 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter