fbpx

Vackra Ihre gård – 351 ha

Högstbjudande

32 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Kolförråd 70.1 ton/ha

Om fastigheten

Välkända och helt unika Ihre gård med anor från 1700-talet är vackert belägen nära kusten på norra Gotland. Här kan en livsdröm förverkligas genom flertalet olika inriktningar som gården erbjuder eller vad sägs om prima åkermark, lammbesättning, restaurang, butik, vandrarhem, ullspinneri, padelbanor, pool och därtill ett boende utöver det vanliga. Gården brukas ekologiskt och är KRAV-certifierad. Idag har gården olika typer av samarbeten för att hantera alla verksamhetsområden.

Privata visningar enligt överenskommelse med mäklaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GOTLAND HANGVAR IRE 1:189

Adress

Hangvar Ire 106 624 54 Lärbro

Totalareal
351,2 ha
Tomtområde
351,2 ha
Virkesförråd
6 000 m3sk
Boyta
200 kvm
Antal rum
7 st
Total tillväxt/år
175 m3sk
Kolförråd/ha
70.1 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Ståtlig mangårdsbyggnad som uppfördes omkring år 1780 efter att tidigare bostad brunnit ner. Boarean är angiven till 157 m² i fastighetsregistret men den är i verkligheten betydligt större, dock inte kontrollmätt. Kalkstensstomme med tak av tegel. Tak, fasad, fönster och stuprör/hängrännor rustades upp under åren 2016-2018. Två hela våningsplan samt därtill en rymlig förvaringsvind samt 1/2 källare med förvaringsutrymmen. Dränering runt bostaden gjord år 1990. Elen är uppdaterad i omgångar där det senaste gjordes år 2012 så numera är all el jordad. Kommunalt vatten/avlopp inkopplat för ca 10 år sen och driften sköts via en samfällighetsförening. Tre egna vattenbrunnar där den ena används till ladugården (grävd brunn med god tillgång). Dubbla fiberabonnemang, ett till bostaden och ett till restaurang, butik och vandrarhem.

På bottenplanet finner man fyra rum och kök. Från groventrén når man det välutrustade köket med matplats och skafferi. Här finns en vedspis, gasspis, inbyggnadsugn, diskmaskin samt ett stort kombiskåp med kyl och frys från LG. Nytt brädgolv år 2019. Från köket vidare till den smakfulla matsalen med parkettgolv och väggskåp. I den intilliggande salen finns en öppen spis, parkettgolv och utgång till baksidans trevliga uteplats. Finentré/hall med parkettgolv och trappa till övervåningen. Litet WC-rum med bröstpanel och klinkergolv. På gaveln finns två sovrum med parkettgolv. I den andra änden av huset når man tvättstugan/badrummet från groventrén. Här finns även en vedeldad bastu som renoverades år 2020. Från tvättstugan når man pannrummet.

På övervåningen inryms tre fina sovrum där det största rummet har en fransk balkong och en öppen spis. Hall med tv-hörna samt ett rymligt badrum som renoverades runt år 2020. Kalkstensgolv med golvvärme, kaklade väggar och påkostade materialval så som Vola-blandare. Dubbla tvättställ, rymlig dusch, vägghängd WC, badkar samt handdukstork.

Stenlagd uteplats med utgång från salen. Omkring en halvmeter över marken omgärdad av räcke runt. Nedanför fortsätter uteplatsen med kalkstensflis i marknivå och här kan man ta igen sig i bubbelbadet från Duravit. Framsidan är grusad och här finns bänkar och bord i betong.

Säljaren har valt att avvakta med energideklaration tills vidare men energideklaration upprättas av säljaren om köparen så vill.

F d mejeriet

Byggnad i sten/trä under plåttak. Elanslutning. Historiskt har byggnaden använts som mejeri. Idag är det festlokal på bottenplanet och gym ovanför.

Ladugård/lammhus

Ladugårdsbyggnad uppförd under slutet av 1800-talet i sten under tak av plåt (flis och eternit under). Betonggolv, el och vattenanslutet. Disponeras som lösdrift för gårdens lamm som idag består av en besättning på omkring 200 tackor. Byggnadsarea om 751 m² enligt försäkringsbrev. Byggnaden är genomgången och påkostad under de senaste 15 åren med bland annat nytt tak och renoverad fasad. Loft ovanför som använts som höloft tills för ca 10 år sen, behöver ses över innan användning. Ny solcellsanläggning klar i maj år 2023 och i samband med det förstärktes taket. Sammanlagd effekt på omkring 123 kW (308 st solpaneler).

Ullspinneriet

Byggnad i sten under tak av eternit/plåt. Här har det tidigare varit stenfabrik och grisstall. Byggnaden används idag som ullspinneri och är uthyrd. Pannrum med oljepanna som värmer byggnaden. Duschrum/WC från slutet av 90-talet. Vind ovanför. Delvis ny träpanel/fönster samt nymålade trädetaljer utvändigt.

Garage/lager/förråd

Träbyggnad under tak av eternit. Stor renovering under år 2022 med ny betongplatta, renovering av fasad/portar. Elanslutning och förberett för isolering. Tidigare magasinsbyggnad. 433 m² enligt försäkringsbrev.

Padelbanor och pool

Intill restaurangen finns det tre fina och påkostade padelbanor som togs i bruk år 2021. Riktiga proffsbanor. Även ett fint poolområde med en pool om ca 18 x 6 m med tre olika vattennivåer anpassat för hela familjen. Poolen blev klar för omkring 15 år sen och även den är rejält påkostad i betong. Det finns även ett mindre utegym och gott om plats för både lek och avkoppling. Nymålat poolhus/apparatrum med kvalitetsutrustning från Pahléns. Poolen värms endast via solfångare och under sommaren håller poolen ofta 24-26 grader.

Café/restaurang

Byggnad i trä under tak av plåt/papp. Den gamla kaffestugan har sitt ursprung från 1600-talet då byggnaden tjänade som rättarbostad. Café och restaurangdel godkänd för 100 personer. Trevlig uteservering på baksidan. Lokalen är tillbyggd/renoverad under åren 2007-2009. Kök med modern köksutrustning. Två WC-rum i kakel/klinker. Omklädningsrum. Till stor del ingår inventarierna så att driften kan fortsätta. Kontakta mäklaren för inventarielista och mera information. Driften är utarrenderad.

Butiksdel

Försäljningslokal där det genom åren förekommit olika typer av verksamheter/försäljning i den tidigare magasinsbyggnaden. Sommaren 2023 har Leila Lindholm bedrivit en pop-up butik med köksinriktning. Byggnad i trä under tak av eternit. Trägolv och elanslutning. Tre våningar. Nymålad fasad samt uppdaterad el som numera är jordad.

Stugor vandrarhemsdel

Vandrarhemsdel med åtta längor där det i varje länga ryms tre fyrabäddsrum med pentry. Det finns även tre mindre uthyrningsstugor i friggebodsstorlek. Två gemensamma servicehus med dusch/WC samt återvinningshus. Totalt ca 100 bäddplatser i denna STF-anläggning. Stugorna flyttades till gården för drygt 15 år sen. Stugorna är renoverade och uppdaterade under åren 2019-2022. Vattenanslutning i samtliga boendedelar. Går idag att boka via "Gotlandsboenden", ett samarbete som sannolikt kan fortsätta.

Gäststuga

Stuga i trä under tak av plåt. Omkring 24 m². Sommarvatten samt elanslutning. Sovrum samt trinettkök.

Master

På markerna finns det två master med arrendeavtal som generar årliga intäkter.

Garage

Garagebyggnad med tre portar. I trä under tak av plåt samt betonggolv. Elanslutning. Utvändig målning år 2023. Ligger utmed vägen intill butiken.

Övriga byggnader

I hästhagarna finns det två enklare hus/vindskydd.

Vid "Lillire" finns det två äldre och enklare ekonomibyggnader som används till lammen. En byggnad i sten under tak av plåt och en träbyggnad med plåttak.

Åkermark

Åkermark om totalt ca 110,91 ha enligt SAM-ansökan och arrendekontrakt. 71,26 ha är utarrenderat och resten brukas av gården. Den egna odlingen är KRAV-certifierad. Varierande jordarter med bleke, olika lerjordar och sand. Avvikelse från taxeringsuppgifterna som säger 120 ha. Arrendeavtalet är 5-årigt och löper till och med 2028-12-31. Avtalet är inte uppsagt. Mera uppgifter finns att tillgå av mäklaren.

Skogsuppgifter

Produktiv skogsmark om 70,9 ha enligt nyupprättad skogsbruksplan från Mellanskog. Virkesförrådet uppskattades till ca 6 000 m³sk och ett medeltal om 84 m³sk/ha. Medelbonitet om 2,4 m³sk/ha och år. Överlag svagare skogsmarker med glesare skog men det finns även flertalet avdelningar med både T20 och T22. Övervägande tall med hela 96 %. Markerna lämpar sig väl för kombinerat bruk med bete. 6 ha impediment i form av myr/vät. Det finns även närmarare 100 ha övrig mark där det mesta är mark med höga naturvärden och särskild skötsel.

Skogsvård

Utöver den produktiva skogsmarken finns det stora områden med höga naturvärden. Avdelning 1 i skogsbruksplanen omfattar 66 ha med natura 2000-område. Tunt jordskikt med mycket häll i dagen och stora inslag av en. Området omfattar de sydligaste delarna av fastigheten. Avdelning 17 har inslag av nyckelbiotop och bör fortsatt betas. Avdelning 24 om 19 ha är naturreservat och ingår i Hall-Hangvar naturreservat. Det är de nordligaste delarna av fastigheten som berörs av detta. Den marken har ägaren fått intrångsersättning för men marken kan disponeras för bete och jakt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Avstyckning

Det pågår en lantmäteriförrättning där ägaren planerar att stycka av en tomt om ca 2000 m². Den tomten behålls av ägaren och ingår således inte i försäljningen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor och djur.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Betesmark

Betesmark om totalt 59,54 ha med EU-stöd i olika former. 53,36 ha ger gårdsstöd. Utöver det har 25,79 ha allmänna värden (1850 kr/extra per ha utöver gårdsstödet) och 27,57 ha särskilda värden (3950 kr/extra per ha utöver gårdsstödet). Även 2,63 ha alvarbete (ger 1400 kr/ha men inget gårdsstöd) samt 3,55 ha skogsbete (ger 3500 kr/ha men inget gårdsstöd). Uppgifterna är utifrån SAM-ansökan för år 2023.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 9 registrerade fornlämningar enligt fastighetsutdrag från Lantmäteriet. Bland annat olika fyndplatser, stensättningar, malstenar, husgrunder och gravar. Vill man läsa mera kan man gå in på "fornsök" via Riksantikvarieämbetets hemsida: http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med 2024-07-01. Befintligt nyttjanderättsavtal har sagts upp av säljaren.

Försäkring

Ägaren har en lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar. Övriga byggnader inom vandrarhem och butik/café är försäkrat hos Försäkringspartner Lönning AB.

Naturvärden

Ett mindre område med nyckelbiotoper i form av hällmarksskog med senvuxna träd och betespåverkan. Värdefull lägre fauna. De nordligaste delarna av fastigheten omfattas av naturreservat, omkring 18 ha. Den marken är en del av det stora naturreservatet Hall-Hangvar.

Maskiner/inventarier

Det är tänkt att ingå en hel del i försäljningen så som det mesta av köksutrustningen i restaurangdelen och maskinerna i ullspinneriet. Detaljerna diskuteras med ägaren/mäklaren vid seriöst intresse och ordnad finansiering. Det finns idag många jordbruksmaskiner till gården och dessa kan med fördel köpas vid intresse från köparen.

Vägbeskrivning

Omkring 3 mil norr om Visby längs väg 149 ligger Ihre gård nära kusten och underbara Ireviken med den fina sandstranden.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13 786 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter