fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet med välhållen torpstuga

Prisindikation

7 400 000 kr

Visning

  • Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare.
    Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda

  • För bokning av tid till visning, kontakta Dan Gustavsson 0730359414 alt. dan.gustavsson@ludvigfast.se

Anmäl intresse

Om fastigheten

I vacker omgivning i skogslandskapet i Sölje ligger gården, Sölje Hyltan 1 cirka 1 mil öster om Värnamo. Naturskönt läge med en trevlig gårdsmiljö med välhållen torpstuga och äldre ladugård i direkt anslutning till den öppna marken. Total areal om 139 ha varav ca 45 ha skogsmark, ca 87 myrmark, och ca 5 ha inägomark. Totalt virkesförråd om 6079 m³sk i välskött bestånd. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till jakt och rekreation. Välkommen på visning!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

VÄRNAMO SÖLJE 1:11

Adress

Sölje Hyltan 1 33196 Värnamo

Totalareal
139,3 ha
Skogsmark
45,4 ha
Impediment
86,9 ha
Inägomark
4,7 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
1,0 ha
Virkesförråd
6 079 m3sk
Boyta
52 kvm
Antal rum
3 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Torpstuga

Torpet Hyltan är en traditionell stuga. Stugan omges av natursköna marker med smååkrar och hagmarksskog där murar och stenrösen vittnar om tidigare generationers odlarmöda.

Här välkomnas vi av en trevlig veranda och en vacker dubbeldörr som stämningsfullt gör att det går att känna närvaron av en svunnen tid. När vi väl klivit över tröskeln möts vi av en varm och ombonad atmosfär med charmiga detaljer. Huset är varsamt renoverat i en romantisk stil och rymmer såväl ett lantligt kök med vedspis som ett modernt kök med spis och kyl/frys. Badrum med plats för wc, tvättställ och dusch. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare. Ett stort och mysigt vardagsrum med en öppenspis med installerad Keddykamin på entréplanet. Övre plan bjuder på en möblerbar hall med plats för mindre soffa. Samt ett ljust sovrum.

Ladugård

Äldre ladugård med sedvanliga utrymmen såsom fähus, ränne och logdel på grusat golv eller plankgolv. Gott om förvaringsutrymmen. Ladugården har trästomme och plåt på taket.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som är upprättad Håkan Svensson Södra, i Augusti 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 45,2 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 6079 m³sk vilket ger ett medeltal om 134 m³sk/ha. Tillväxten är beräknad till 177 m³sk per år och boniteten ligger på 4,6 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är tall som upptar cirka 90 % av virkesförrådet, 5 % gran och 5% löv. Största andelen skog återfinns i huggningsklass G1 ca 31% av skogsmarken med ett virkesförråd om cirka 2239 m³sk. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 4,7 ha och utgörs i huvudsak av åkermark. Inägomarken ligger i anslutning till gårdscentrum. Normal beskaffenhet som för området. Inägomarken är muntligt upplåten innevarande växtsäsong. Därefter fri för ny ägare.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad forn- och kulturlämning i form av en fyndplats av avslagen skafthålsyxa (i anslutning till brukningscentrum). Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Goda viltstammar med rådjur, räv, vildsvin, m.m. Vad det avser älgjakt så ingår fastigheten i gemensamt älgjaktsområde (Loftås jaktlag) omfattande ca 993 ha. Tilldelning för 2023 års jakt 1 vuxen och fri kalvavskjutning (mål 2 kalvar)

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvigfast.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co Fastighetsförmedling:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 050 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter