fbpx

Strax öster om Fjärås finner du denna gård med fina möjligheter

Högstbjudande

8 400 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Med endast 20 minuters bilväg från Kungsbacka finner du denna gård med fina möjligheter till salu. Gården är om ca. 43 ha och marken fördelas på ca. 11 ha jordbruksmark och ca. 30 ha skogsmark. Gården som är bebyggd med en mangårdsbyggnad, ett oinrett gårdshus, en ladugård och ett garage är perfekt för dig som vill bo stadsnära och ändå kunna ha möjlighet till häst- eller annan djurhållning. Gårdens inägomark finns på hemskiftet och på ett skifte som finns i nära anslutning till gårdscentrum. Fastigheterna är indelade i fyra skiften och möjlighet finns att förvärva hela eller delar av fastigheterna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Kungsbacka Sundstorp 2:2 & Kungsbacka Sundstorp 1:8

Adress

Sätilavägen 832 43972 Fjärås

Totalareal
43,3 ha
Boyta
150 kvm
Antal rum
7 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Manngårdsbyggnad

Byggnadstyp: 1 1/2-plan
Antal rum: 7 st
Antal sovrum: 5 st
Boarea (BOA): 150 kvm
Biarea (BIA): 50 kvm
BOA och BIA enl. taxeringsuppgifterna
Boarea uppskattad av ägaren: ca. 200 kvm

Grund: Torpargrund med mindre källardel
Stomme: Trä
Fasadtyp: Stående träpanel
Fönster: 2-glas och 3-glas, isoler
Takbeklädnad: Eternit
Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Vedpanna med ackumulatortankar, vattenburet system. Värmeväxlare som använder vatten från grannfastigheten.
Vatten: Vatten saknas. Vatten tas idag från grannfastigheten.
Avlopp: Avloppsbrunn med infiltrationsbädd
TV/Internet: Via fiber

Vattenleverans för dricksvatten samt vatten till värmeväxlaren från grannfastigheten kommer att upphöra när köparen tillträder fastigheten.

RUMSBESKRIVNING

ENTRÉPLAN
Entré och hall: Du välkomnas in i bostaden av en ljus entré och en hall med goda avhängningsmöjligheter. Från denna hall tar du dig till entréplanets toalett, klädvårdsrummet samt via en gång till kök och vardagsrum. På golvet finns matta och på väggarna finns tapet. från Denna entré

Vardagsrum med matplats: Stort vardagsrum med ljusinsläpp från två väderstreck. Rummet har ljusa tapeter på väggarna och laminatgolv. Från detta rum kommer du vidare in i allrummet via en stor dörröppning.

Allrum: Ljust allrum med laminatgolv och ljusa tapeter på väggarna. Från allrummet når du husets andra stora hall där även trappan upp till övre plan finns.

Kök: Lantligt kök med en vedeldad köksspis. Förutom vedspisen är köket är utrustat med spis, spisfläkt samt en kyl/frys. Vitt kakel som stänkskydd ovan diskbänken och ljusa väggar. På golvet ligger en matta.. Från köket når ett sovrum, vardagsrummet och hallen.

Sovrum: Sovrum med ljusa tapeter och matta på golvet.

Hall: Hall med ljusinsläpp från ett stort fönster och här finns utgång till husets baksida samt en trappa upp till övre plan. Hallen har använts som kontor.

Toalett: Toalett med handfat, belyst spegelskåp och wc. Matta på golvet och tapeter på väggarna.

Klädvårdsrum & dusch: Stort klädvårdsrum med fina arbetsytor och dusch. I rummet finns tvättmaskin och en diskho. Matta på det uppvärmda golvet och tapeter på väggarna. Duschutrymmets väggar är klädda med våtrumsmatta.

ÖVRE PLAN
Hall: Från hallen tar du dig in i övre planets fyra sovrum samt till ett förvaringsutrymme. Matta på golvet och ljusa tapeter på väggarna.

Sovrum: Sovrum med ljusa mönstrade tapeter, matta på golvet och förvaring i ett större förvaringsutrymme.

Sovrum: Sovrum med ljusa tapeter matta på golvet och förvaring i fyra platsbyggda garderober.

Sovrum: Sovrum med ljusa mönstrade tapeter, matta på golvet och förvaring i två platsbyggda garderober.

Sovrum: Sovrum med ljusa mönstrade tapeter, matta på golvet och förvaring i platsbyggda garderober.

Badrum: Badrum med ett badkar, handfat med kommod, spegel och wc. Matta på väggarna och på golvet.

RENOVERINGAR
Manngårdsbyggnaden byggdes ut 1975 med delen där hall, toalett och klädvårdsrummet finns på entréplan.
Nytt tak lades på den utbyggda delen 2022.

ENERGIDEKLARATION
Energideklaration är ej utförd

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad om ca. 580 kvm (area enligt taxeringsuppgifterna) Byggnaden är uppförd med trästomme, väggar beklädda med träpanel under ett bra plåttak. Äldre inredning i fähuset och rejäla utrymmen i logdelen.

Gårdshus

Byggnadstyp: 1 -plan
Entréplanets area uppskattas till ca. 63 kvm
Area uppskattad av säljaren

Grund:
Stomme: Trä
Fasadtyp: Stående träpanel samt plåt
Fönster: 1-glas
Takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Målad plåt
Ventilation: Självdrag

RUMSBESKRIVNING

Oinredda rum på senare år används som förvaringsutrymmen.

ÖVRE PLAN
Oinrett loft

KÄLLARE
Mindre matkällare

Garage

Garagelänga med om ca. 100 kvm med fem portar. Trästomme, eternittak och träpanel på fasaden. Delvis betong och delvis grus på golven.
Byggnadens area är uppskattad av säljaren

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är upprättad för fastigheten Sundstorp 2:2 av Södra Skogsägarna 2017. Vid planläggningen har planläggaren missat ett mindre skifte i östra delen av hemskiftet. Detta skifte är tillagt i kartan som redovisar den kompletta fastigheten Sundstorp 2:2.

Efter att planen upprättades har korrigeringar för utförda åtgärder gjorts i planen av Södra Skogsägarna.

Efter att planen upprättades har en del inägomark sålts på hemskiftet. Se bifogad fastighetskarta gällande hemskiftet eller gårdskartan där korrekt gräns är markerad.

För att beräkna virkesförrådet som redovisas har skogsbruksplanen skrivits fram sex tillväxtsäsonger med hjälp av pcSkog och korrigering för saknad areal är uppskattad med hjälp av uppgifter från säljarna.

Planen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser i volymsuppskattningen både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppskattas uppgå till ca. 29,6 hektar och består övervägande av granskog med hög produktion.

I den av Södra upprättade skogsbruksplanen anges den produktiva skogsmarken uppgå till 28,7 ha. Dock har planläggaren glömt ta med ett mindre skifte i hemskiftets östra del i planen.

Med framskrivning bör det totala virkesförrådet uppskattningsvis uppgå till ca. 7 350 m³sk.
Skogsbruksplanen angav år 2017 ett uppskattat virkesförråd om 5 789 m³sk.

Bonitet enligt skogsbruksplanen: 9,3 m³sk/ha och år.

Trädslagsfördelningen är i planen uppskattad till: 76% gran, 19% tall och 5% löv.

Arealen impediment beräknas uppgå till ca. 1,5 ha och består av myrmark.

Jakt

Jakträtten på fastigheterna är upplåten t.o.m. 2024-06-30. Befintliga jakttorn som finns kvar på marken vid tillträdet övertas av köparen utan vederlag.

Inägomark

Inägomarken uppgår uppskattningsvis till ca.11 hektar och är idag upplåten muntligen. Inägomarken kan tas över av köparen på tillträdesdagen. Inägomarken lämnas oplöjd och i befintligt skick.

Efter att planen upprättades har en del inägomark sålts på hemskiftet. Se bifogad fastighetskarta gällande hemskiftet eller gårdskartan där korrekt gräns är markerad.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa Skogens Pärlor).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheterna (källa Fornsök). I avdelning 11 finns fångstgropsliknande lämningar och i avdelning 14 finns en bebyggelselämning. Övriga kulturlämningar kan finnas bl.a. i form av stengärdesgårdar och odlingsrörsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade i terrängen. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. Fastighetsmäklaren har hängt upp snitslar i terrängen. Dessa snitslar ska endast ses som en vägledning och orientering av ungefärlig fastighetsgräns.

Arealer

Den totala arealen för fastigheterna uppgår enligt enligt fastighetsregistret till: 432 689 kvm.
Arealen fördelar sig på Sundstorp 2:2: 392 849 kvm och Sundstorp 1:8: 39 840 kvm
Den totala arealen för fastigheterna är enligt SeSverige: 43,2 hektar.
Totalareal enligt den korrigerade skogsbruksplanen är: 43,1 hektar.

Areal är enligt den korrigerade skogsbruksplanen fördelad enligt följande: Produktiv skogsmark: 29,9 ha, inägomark: 11 ha impediment: 1,5 ha, övrig mark såsom bebyggd mark , väg mm: 0,7 ha.

Areal för fastigheten enligt taxeringsinformationen är 46 ha fördelat enligt följande: Skogsmark: 32 ha, skogsimpediment: 2 ha, åkermark: 12 ha, övrig mark: 1 ha.

Arealuppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser den exakta arealen och arealsfördelningen vara av betydelse för köpet uppmanas därför att på egen hand förvissa sig om fastigheternas arealer före köpet.

Friskrivning

Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheterna. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheterna. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader och skogsmark som inägomark och markanläggningar.

Objektsbeskrivning

Innehållet i objektsbeskrivningen baseras på uppgifter inhämtade från fastighetsägaren samt på information från officiella källor. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Denna objektsbeskrivning bör inte ligga till grund för beslut om förvärv utan skall endast användas som vägledning.

Taxeringsuppgifter

Fastigheterna Sundstorp 2:2 och Sundstorp 1:8 är samtaxerade.

Taxeringsvärdena nedan avser fastigheten Sundstorp 2:2 samt den samtaxerade fastigheten Sundstorp 1:8.
Skogsmark: 2 465 000 kr
Skogsimpediment: 6 000 kr
Åkermark: 895 000 kr
Ekonomibyggnad: 363 000 kr
Småhusmark: 985 000 kr
Bostadsbyggnad: 1 383 000 kr
Summa taxeringsvärde: 6 097 000 kr
Taxeringsår: 2022

Rättigheter, belastningar, servitut mm.

Rättigheter, belastningar, servitut och gemensamhetsanläggningar som gäller för hela fastigheterna redovisas i bilagt prospekt som ni finner under "Prospekt".

Planer, bestämmelser mm.

De delar av fastigheten som försäljningen avser omfattas ej av några planer eller bestämmelser (källa Lantmäteriet).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskartans data visar den framskrivna planen.

Försäljningssätt

Fastigheten försäljes genom anbudsförfarande med skriftliga bud. Buden skickas via e-post eller bifogad anbudsblankett. Skickas anbud via e-post ska meddelandet innehålla information som eftersöks i anbudsblanketten.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till
intressenterna. Vid flera inkomna anbud kan en slutbudgivning hållas mellan de av säljaren godkända anbudsgivarna.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anbud

Skriftligt anbud skall vara ansvarig mäklare tillhanda på någon av nedanstående adresser.

Ludvig & Co Fastighetsförmedling
Att: Anders Emmoth
Lagercrantz Plats 5
504 31 BORÅS

E-post: anders.emmoth@ludvigfast.se

Visning

Fastigheternas marker besiktigas på egen hand. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse med ansvarig mäklare. Visning av byggnader sker på utannonserade visningsdagar.

Del av fastigheten

Vi ett eventuellt köp av del/ar av fastigheterna skall köparen bekosta fastighetsbildningen i sin helhet.

Driftskostnader

Elkostnad: 45 938 kr/år
Sotning: 1 072 kr/år
Vatten & avlopp: 1 550 kr/år
Renhållning: 4 570 kr/år
Försäkring: 10 000 kr/år
Summa driftskostnader: 63 130 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift: 9 287 kr/år

Antal personer i hushållet: 2 st.

BESKRIVNING AV KOSTNADER

Elkostnaden avser hela förbrukningen av el på gården d.v.s. uppvärmning, hushållsel mm. Det senaste åren har ingen ved använts för uppvärmning.

Sotningskostnaden avser sotning 1 ggr/år samt brandskyddskontroll som sker med intervall om vart 3:e år på värmepanna och köksspis samt vart 6:e år.

Renhållningskostnaden avser ett 130 l kärl med tömning var 14:e dag.

Vatten och avloppskostnaden avser brunnstömning 1 ggr/år.

Försäkringskostnaden avser en gårdsförsäkring.

Vatten

Fastigheten saknar idag egen brunn för dricksvatten. Leverans för dricksvatten samt vatten till värmeväxlaren levereras idag från grannfastigheten. Denna leverans kommer att upphöra när köparen tillträder fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter