fbpx

Skogsfastighet

Skogsinvestering i Gagnef, 28 ha

Utgångspris

3 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Produktiv skog om 28 ha med ett virkesförråd om ca 7 400 m³sk varav ca 1 400 m³sk är avverkningsbart. Ett lättillgängligt skifte med god tillväxt. Två jakträtter i vvo, fiske i fvof. Möjlighet att köpa intilliggande fastighet Forsen 5:2 för ett mer ekonomiskt innehav.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GAGNEF OVANMEJDAN 3:31

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
28,9 ha
Skogsmark
28,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
7 405 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Möjlighet att förvärva intilliggande skifte

Vid den sydvästra gränsen ligger fastigheten Gagnef Forsen 5:2 som även den är till försäljning. På bifogade kartor är den markerad med blått. Den ingår inte i denna försäljning. Länk till beskrivning https://ludvig.se/fastigheter/skogsfastighet-i-gagnef-45-ha/

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 29,11 ha
Areal enligt fastighetskarta: 29,09 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 28,9 ha

Skogsuppgifter

Skogen har inventerades av Ove Matsson hösten 2019. Tillväxt uppräknad tom 2023 av Ludvig och Co. Fastighetsförmedling inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 28,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 7 405 m³sk. Medeltal 260 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 48 % tall, 46 % gran och 6 % löv. Beräknad medelbonitet ca 6 m³sk/ha/år. Fastigheten är dominerad av medelålders skog.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Natur och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Björbo VVO om 11 706 ha. En jakträtt per påbörjad 50 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområdesförening. Fastighetsägare räknas som ortsbo. Info www.ifiske.se/fiskekort-floda-bjorbo.htm

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar; Gagnef Björbo GA:6 och GA :12; Björbo Södra Samfällighetsförening; kontaktperson Erik Andersson i Björbo. Debitering 2022 var 176 kr.

Fastigheten har mindre andelar i ett stort antal samfälligheter som avser vägar, markområden mm. Inget värde har satts på andelarna.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas inte av och innehar inga rättigheter.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2021, typkod 110-Obebyggd lantbruksenhet
Skogsmark 1 470 000 SEK, 29 ha

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för förvärv av egendom taxerad som lantbruksenhet i glesbygdsområden enligt jordförvärvslagen(1979:230) Detta gäller ej om förvärvaren varit bosatt i glesbygdsområde i samma kommun sedan minst 12 månader. Tillståndet söks när kontrakt har skrivits. Ansökningsavgiften om 4 600 kr (privatperson) betalas till BG 5050-5866 av köparen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 arbetsdagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter