fbpx

Prästgård i Docksta med tillhörande skogsmark till salu – Unik möjlighet!

Utgångspris

14 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

I Docksta, högt belägen, ligger denna ståtliga prästgård om totalt 250 ha. 226 ha av dessa utgörs av produktiv skogsmark fördelade på fem skiften. Skogsbruksplanen är uppdaterad 2023 och visar på en total volym om ca 25 900 m3sk med en förskjutning mot yngre och medelålders skog. Beräknad medelbonitet om 4,3 m3sk/ha/år.
Det charmiga och pampiga bostadshuset rymmer bland annat 11 rum, två badrum och kök fördelat på två plan. På tomten står även ekonomibyggnader och ett mindre gårdshus. Bostadshuset värms upp med bergvärme.
Möjlighet till jakt i Kramfors Östra ÄSO.

Docksta ligger mitt i Världsarvet Höga Kusten pendlingsvänligt till längst E4:an med ca 4,5 mil till Kramfors, 4 mil till Örnsköldsvik och 6,5 mil Härnösand.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS VIBYGGERÅ PRÄSTBORD 1:26

Adress

Prästbacken 2 87396 Docksta

Totalareal
250,9 ha
Övrigmark
2,2 ha
Åkermark
1,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Skogsmark
226,7 ha
Skogsimpediment
19,8 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Virkesförråd
25 926 m3sk
Boyta
317 kvm
Antal rum
11 st
Total tillväxt/år
1 179 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Nedervåning:
Entré/Hall- Välkomnande hall med gott om plats för ytterkläder. På golvet ligger ett vackert stengolv.
Badrum - Från hallen nås badrummet som har vitt kakel på väggarna samt mörkt klinker på golvet.
Kök - Stort lantlig köket med gott om plats. Köksutrustningen består av diskmaskin, spis med häll och ugn, fläkt samt kylskåp och frys.
På nedervåningen finns även ett uterum med stora ljusinsläpp och ytterligare fem rum varav en matsal och ett vardagsrum.

Övre plan:
Allrum - Via trapp från köket nås detta trivsamma rum med ljusa väggar och tak och som kronan på verket en fin öppen spis med insats.
Badrum - Vitt tak, vit våtrumstapet på väggarna och ljus våtrumsmatta på golvet. Här finns WC, handfat, dusch och bastu.
Sovrum - Här finns fyra stycken sovrum varav två med tillhörande klädkammare.
Kontor – Stort och rymligt rum, perfekt för dig som jobbar mycket hemifrån!

Källare:
Från hallen nås källare via trapp. Källaren har högt i tak och här finns bland annat tvättstuga och pannrum.

Övrigt:
Bostaden värms upp med hjälp av jordvärme. Detta tillsammans med egna solceller som finns monterad på en av ekonomibyggnaderna bidrar till låg driftkostnad.
Värmepumpen installerades för ca fem år sedan. Utöver detta finns 7 stycken kakelugnar och en öppen spis med spisinsats. Eldstäderna är godkänd att elda i och sotas kontinuerligt.
Yttertaket är av tegel och ses över årligen.
Fiber är indraget.
Solceller monterades -20.

Maskinhall

Rymlig maskinhall uppförd på delvis gjuten sockel och delvis gjuten platta. Två portar. Stommen består av trä och taket av plåt. Här finns ett kylrum som bland annat rymmer flertalet älgar. På taket sitter solceller.

Förråd

Förrådsbyggnad uppförd i trä på stenplint under tak av plåt.

Carport

Carport uppförd i trä under tak av plåt. Här finns plats för två bilar.

Gårdshus

Mysigt gårdshus med vedeldad bastu.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad under april -16 av Bengt Westman och därefter uppdaterad i augusti -23 av Holmen Skog. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten totalt av 250,9 ha mark varav 226,7 ha produktiv skogsmark med ett medelförråd på 114 m³sk/ha. Totalt uppgår virkesförrådet till ca 25 900 m³sk varav ca 4 800 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Medelboniteten beräknas vara 4,3 m³sk per ha och år. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 63 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en tyngdpunkt på yngre och medelålders skog i huggningsklass R2-G1.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Någon skogsinventering i fält har inte utförts av Ludvig & Co.

Skogsvård

Under planperioden är det totalt föreslaget 43,8 ha ungskogsröjning, 3,3 ha markberedning, 3,7 ha plantering och 6,7 ha återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Har slagits kontinuerligt. Bedöms ha normal produktionsförmåga för området. Slås i dagsläget av grannen.

Jakt

Fastigheten ingår i Kramfors Östra ÄSO.

Vägar

Fastigheten har både egna vägar och del i vägförening.

Forn- och kulturlämningar

I avdelning 21 och 22 på skifte 2 finns uppgifter om att Överdals "gammfäbodar" ska ha varit belägen (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

I avdelning 57 skifte 2 finns ett registrerat naturvärde i form av barrskog. Sumpskog finns registrerad i avdelning 56 skifte 2 och avdelning 1 skifte 9. I avdelning 54:1 skifte 2 finns en registrerad nyckelbiotop om 0,3 ha (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Driftskostnader

Beräkningarna baseras på uppgifter från fastighetens ägare baserat på förbrukning och kostnader under 2022. Energianvändning avser inköpt el utöver den egenproducerade elen via solceller. Observera att kostnaderna kan vara schabloniserat beräknade.

Beräknad årsförbrukning av el är ca 7 500 kWh/år.
Elpriset är beräknat på 2022- års medelpris för rörligt avtal enligt Vattenfall á 0,77 kr/kWh. Elnätsavgiften är bedömd av fastighetsägaren och uppgick 2022 till ca 13 500 kr/år.

Kostnad för vatten, avlopp och sopor uppgick 2022 till ca 14 000 kr.

Kostnaden för sotning 2022 uppgick till ca 1 500 kr.

Antal personer i hushållet: 2st

Detta ingår i beräkningen av driftskostnader:
Uppvärmning: 3 850 SEK/år
Hushållsel: 1 925 SEK/år
Elnätsavgift: 13 500 SEK/år
V/A och renhållning: 14 000 SEK/år
Försäkring: 11 900 SEK/år
Sotning: 1500 SEK/år
Docksta vägförening: 1000 SEK/år

Summa: 47 675 SEK/år

Skogen skapar klimatnytta!

Svenska skogen är viktig för att begränsa vår klimatpåverkan:
- Tar upp mer växthusgaser än vad som släps ut
- Bidrar med förnyelsebara råvaror
Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna. Ungefär 40% av lagrat kol i skogen finns i trädbiomassan, resten finns i humuslagret och mineraljorden.

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 2,95 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 22 851 ton vilket motsvarar 83 732 ton CO2e.

Visning

Efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmarker sker via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besiktiga och undersöka skogsmarken.
Vederbörlig hänsyn behöver tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna med de högsta buden. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Använd formuläret i annonsen på vår hemsida eller kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 715 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter