fbpx

Lantbruk

Porsberga Gård 26 ha

Utgångspris

5 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Välkommen att kontakta mäklaren för visning!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,5 ha
Övrigmark
0,8 ha
Inägomark
14,2 ha
Skogsmark
11,0 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 253 m3sk
Boyta
367 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Essunga Torpet 1:8

Adress

Porsberga 102 465 91 Nossebro

Om fastigheten

Fastighet med många möjligheter, belägen 8 km norr om Nossebro och 35 km från Trollhättan. Gårdens ägor utgörs av c:a 26 ha fördelat på 13,5 ha åkermark och 11 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 1 253 m³sk.
Byggnadsbeståndet består av en gedigen mangårdsbyggnad anno 1925, ladugård samt maskinhall/garage med isolerad del som inrymmer kontor och personalutrymme mm. Dessutom finns byggnader för boende som används i den verksamhet som bedrivs på gården idag. Möjlighet finns också att överta denna inarbetade verksamhet med behandlingshem som drivs av Porsberga Gård AB.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd 1925 på krypgrund, timmerstomme, fasad av stående träpanel, kopplade tvåglas-fönster och mansardtak med betongpannor.
Uppvärmning sker med vattenburet system via elpanna kompletterat med vedspis i köket.
Enskilt vatten från borrad brunn som försörjer samtliga hus på fastigheten. Vattenreningsfilter finns installerat. Vattnet är tjänligt med anmärkning på den kemiska bedömningen, analys är utförd 2020-07-06.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och efterföljande markbädd från 2008.
Fastigheten är ansluten till fiber via Nossebro energi.
Abonemang för fast telefon finns.

Renoveringar
2016 brädfodrades huset om och det byggdes ny altan och balkong.

Planlösning
Huvudentré med trappa till övre plan. Toalett med wc och handfat. Finrum med plats för både soffgrupp och matsalsmöbler, parkettgolv.
Kök utrustat med spis, fläkt, diskmaskin samt kyl/frysskåp. Tvättstuga med tvättmaskin, tvättho/tvättbänk och skåpsinredning. Badrum med wc, handfat och duschkabin. Kontor/vardagsingång.
Övre plan består av allrum med utgång till balkong, tre sovrum samt badrum med wc, handfat, bidé och badkar.
​Boyta enligt fastighetstaxeringen är 150 m².
Atemp enligt energideklarationen är 187 m².

Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital: 136 kWh/m²/år.
Specifik energianvändning: 91 kWh/m²/år.
Energiklass: E.
Energideklaration är utförd den 23 november 2020 av Dennis Leilander, Anticimex.

Bostadshus P2 -Mathuset

1-planshus med vindsplan som uppfördes i början av 80-talet och byggdes till 2008 med två lägenheter.
Huset är uppfört på plintgrund, stomme av trä, fasad av stående träpanel, kopplade tvåglasfönster och plåttak.
Uppvärmning sker med jordvärme via kulvert från hus P4.
Planlösning
Hall, wc, allrum/matsal och kök som renoverades 2008.
Två lägenheter inrymmande kombinerat all/sovrum med trinettkök och wc med dusch. Lägenheterna nås från allrummet.
Vindsplan med lägenhet inrymmande kombinerat allrum/sovrum med trinettkök samt wc med dusch. Lägenheten nås via trappa från altanen.
Möjlighet finns att inreda ytterligare en lägenhet på vindsplan, VA är förberett.
Därutöver finns en lägenhet med lika planlösning som ovan, ingång från den norra gaveln.
I anslutning till altanen finns en vedeldad badtunna med insats i formgjuten plast.

Boyta enligt fastighetstaxeringen är 84 m². Taxeringen är ej uppdaterad med tillbyggnaden om 35 m².
Atemp enligt energideklarationen är 173 m².

Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital: 89 kWh/m²/år.
Specifik energianvändning: 49 kWh/m²/år.
Energiklass: C.
Energideklaration är utförd den 23 november 2020 av
Dennis Leilander, Anticimex.

Bostadshus P3

Bostadshus uppfört i början av 80-talet med källare, stomme av trä, fasad av plåt, tvåglas isolerfönster och plåttak. Uppvärmning sker med direktverkande el med radiatorer.
Planlösning
Hall, tre sovrum, wc med dusch och allrum.
Källare med förråd, enklare kök, matkällare, tvättstuga och torkrum.

Boyta enligt fastighetstaxeringen är 45 m².
Atemp enligt energideklarationen är 80 m².

Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital: 231 kWh/m²/år.
Specifik energianvändning: 129 kWh/m²/år.
Energiklass: F.
Energideklaration är utförd den 23 november 2020 av
Dennis Leilander, Anticimex.

Bostadshus P4

1-plans bostadshus från 2008 uppfört med betongplatta, trästomme, 3-glas isolerfönster och betongpannor på taket. Uppvärmning sker via jordvärme installerat 2008 med värmepump Nibe 1255, 12 kW från 2018. Anläggningen förser både Mathus/P2 och Bostadshus/P4 med uppvärmning.

Planlösning
Två lägenheter om 45 m² vardera. Entré med ingång till respektive lägenhet inrymmande allrum med trinettkök, sovrum och wc med dusch.
Boyta enligt fastighetstaxeringen är 88 m².
Atemp enligt energideklarationen är 82 m².

Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital: 112 kWh/m²/år.
Specifik energianvändning: 62 kWh/m²/år.
Energiklass: D.
Energideklaration är utförd den 23 november 2020 av
Dennis Leilander, Anticimex.

Röda stugorna

I skogskanten på tomten ligger tre enklare stugor/modulhus.
Stuga nr. 1 står på balkar, har fasad och tak av plåt samt tvåglas-fönster. Inrymmer trinettkök, skärmvägg till sov/allrum och toalett med dusch. Altan.
Stuga nr. 2 står på stenblock, har träfasad samt plåttak. Inrymmer farstu, toalett med dusch, sovrum och trinettkök.
Stuga nr. 3 står på lecasten, har träfasad, plåttak och tvåglas-fönster. Inrymmer farstu, toalett med dusch och trinettkök.,

Avlopp till separat tre-kammarbrunn som leder vidare till tre-kammarbrunn med infiltrationsbädd.

Driftskostnader

Driftskostnad Mangårdsbyggnad
Total driftskostnad uppgår till 33 900:- /år.

I detta ingår följande kostnader:
El för uppvärmning och hushållsel: 20 540:-
Ved: 1 800:- Avser 3 m³.
Slamsugning: 1000:-/år
Sophämtning: 2 230:-/år
Sotning: 500:- Avser en sotning per år.
Fiber: 3 828:-/år
Försäkring: 4 000:- Avser fullvärde.
Därutöver tillkommer fastighetsavgift om 3 832:-/år.
Angivna driftskostnader är uppskattade av säljaren med 1 person i hushållet.

Driftskostnaden ovan är uppskattad då det endast finns en gemensam elmätare samt att sophämtning och slamtömning är gemensam för fastigheten.
Kostnaden för hela gårdens elförbrukning har under senaste året uppgått till 105 078:- fördelat på:
Elnätskostnad: 68 830:-
Elhandelskostnad: 36 248:-
Totalt 80 630 kWh.

För övriga driftskostnader kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Överlåtelsebesiktning

Anticimex har den 16/12 2020 utfört överlåtelsebesiktning av mangårdsbyggnaden, bostadshus P2, P3 och P4. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för protokoll.

Ladugård

Ladugården är uppförd i trä med murad stalldel, gjutet golv och plåttak. Inrymmer äldre stalldel samt lada med utrymme för maskinförvaring.

Maskinhall/kontor mm

Byggnad om c:a 240 m² uppförd med takstolar i stål, betonggolv samt väggar och tak av plåt. Inrymmer garage med smörjgrop och lyft, maskinhall samt en isolerad del med behandlingsrum, kontor och personalutrymme. Uppvärmning sker med direktel.

Åkermark

13,5 ha stödberättigad åkermark fördelat på tre skiften med lättare jord och äldre dränering. Åkermarken överlåts höstplöjd.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt till köparen i 2021 års SAM-ansökan.

Betesmark

På fastigheten finns också c:a 0,3 ha betesmark i anslutning till ladugården, stöd söks ej för denna areal.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 11 ha med ett bedömt virkesförråd om 1 253 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 114 m³sk/ha. Markens medelbonitet har bedömts till höga 8,9 m³sk/ha och år.
Trädslagsfördelningen har angetts till 29 % tall, 42% gran och 29% löv.
Skogsmarken som består av ett skifte domineras av röjnings- och gallringsskog. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 404 m³sk, därav föryngringsavverkning 154 m³sk och gallring 250 m³sk. ​​
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i oktober 2019, se bilaga. Uppgifterna i prospektet är uppräknade med en tillväxtsäsong.
Planläggare är Sten Nilsson Söne Skogsbyrå AB.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till totalt 26,2375 ha.
Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 26 ha fördelat på 10 ha skogsmark, 1 ha skogsimpediment,14 ha åkermark och 1 ha övrig mark.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomtmark, gårdsplan och vägar mm.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Kedumsbergens älgskötselområde och i Kedumsbergens kronhjortsskötselområde. Jakten övergår till köparen den 1/7 2021.

Porsberga Gård AB

Förutom fastigheten finns också möjlighet att förvärva en inarbetad verksamhet med behandlingshem som drivs av Porsberga Gård AB. Verksamheten startade 1984 och nuvarande ägare övertog verksamheten 2003. I första hand vänder sig behandlingshemmet till personer som är medicinskt färdigbehandlade men som är psykiskt drabbade och har ett rehabiliteringsbehov. Verksamheten har tillstånd från IVO (inspektion för vård och omsorg. På gården finns flertalet byggnader som är anpassade för ändamålet, dessa byggnader hyrs av Porsberga Gård AB till en kostnad av 45 000:-/mån. Avser varmhyra.
För mer information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare

,

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.
Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 375 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter