fbpx

Obebyggd skogsfastighet – 115 ha.

Högstbjudande

13 350 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Alnaryd. Välarronderad skogsfastighet strax norr om Tving, endast 30 minuter från Karlskrona. Vacker natur med goda jaktmöjligheter. Gräns i Lillån och en sjö. Delar av området utgör Alnaryds naturreservat.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 74,7 ha. Väg, kraftledning och annat 40,3 ha. Ett uppskattat virkesförråd om 13 639 m3sk, vilket ger ett medeltal om 183 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 3 659 m³sk. 91 % barrskog. Trädslagsfördelningen är 45 % Gran. 46 % Tall. 9 % Löv. Medelboniteten är beräknad till 7,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 397 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KARLSKRONA ALNARYD 6:4

Totalareal
115,4 ha
Tomtområde
115,4 ha
Virkesförråd
13 639 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2022-06-09 av Södra. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 74,7 ha. Väg, kraftledning och annat 40,3 ha. Ett uppskattat virkesförråd om 13 639 m3sk, vilket ger ett medeltal om 183 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 3 659 m³sk. 91 % barrskog. Trädslagsfördelningen är 45 % Gran. 46 % Tall. 9 % Löv. Medelboniteten är beräknad till 7,5 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 397 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten domineras av ren barrskog, 91 % och skogen är välskött. Övervägande andel äldre skog i 45 - 55 års ålder. Det föreligger visst behov av gallring och slutavverkning. En fin fastighet. Vägnätet är i grunden bra men behöver underhåll med vegetationsröjning. Ungskogen är väletablerad och i i behov av röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Förekomst av Rådjur. Vildsvin och Älg.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt, växande gröda samt skog.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 115,4 ha.
Areal enligt fastighetskarta: 114,95 ha.
Areal enligt fastighetsregister: 115,39 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Mikael Pålsson.

Alnaryds Naturreservat

Fastigheten inrymmer ett reservat om 39,3 hektar.

Väg

Fastigheten håller ett gott vägnät med god tillgänglighet via välanlagda vägar. Vägarna är i grunden bra och behöver vegetationsröjning och normalt underhåll.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter