fbpx

Nyrenoverat bostadshus nära Bolmen

Anmäl intresse

Om fastigheten

Modernt och nyrenoverat bostadshus på 230 kvm med närhet till Bolmen.
Totalt 26 ha varav 9,5 ha inägomark och 15,3 ha skog.
Nybyggd maskinhall med solcellsanläggning. Ladugård. Bra jaktmöjligheter.
Fiskerätt i Bolmen och Kösen. Möjlighet att hyra båtplats vid närliggande brygga i sjön Bolmen, ca 800 meter.
Fastigheten erbjuder många möjligheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY VÄRSET 1:8, 1:9, ANGELSTADS-KÄRRAGÅRDEN 1:36

Adress

Bolmen Lindsnäs 1 34194 Ljungby

Totalareal
25,6 ha
Tomtområde
25,6 ha
Virkesförråd
2 793 m3sk
Boyta
241 kvm
Antal rum
7 st

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus som genomgått omfattande om och tillbyggnad på senare år. Ca 130 kvm tillbyggt.

Bottenplan: Ingång till hall vidare in till kök med köksö, vidare in till matsal. Vardagsrum och finrum med utgång till altan. Ingång till tvättstuga med golvvärme och stort badrum med bubbelbad.

Ovanvåning: Trappa upp till hall, vardagsrum, tre sovrum, toalett och garderober.

Uppvärmning jordvärme
Enskilt avlopp med trekammarbrunn ny.
Enskilt vatten från borrad brunn 2022
Fiber anslutet.
All el i huset är ny.

Ladugård

Ladugård med sedvanliga utrymmen.

Maskinhall

Maskinhall med byggnadsmått 25 x 15.
Maskinhallen byggd 2020.
Porthöjd 4 meter.
Byggnad med många användningsområden och möjligheter.

Vedbod/förrådsbyggnad

Vedbod/Förrådsbyggnad

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Boreal Partner november 2023.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 15 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 2 793 m³sk, motsvarande 183 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,4 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 109 m³sk.
Fastigheten domineras av granskog.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 9,5 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2024-03-15.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare 2024-07-01.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Bolmen och Kösen.
Samfällighet LJUNGBY ULARP FS:1 procent 0,400
Samfällighet LJUNGBY ULARP FS:3 procent 0,4
Samfällighet LJUNGBY ULARP FS:1 procent 0,625
Samfällighet LJUNGBY ULARP FS:3 procent 0,6250

Solceller

På maskinhallen finns installerade solceller.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ingår i ett Vattenskyddsområde 2021-10-13 0781-P2021/6
Bolmen, sjön
Registreringsdatum: 2021-11-23
Senast ändrad: 2023-01-16

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av kultur och fornlämningar.

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud till Ludvig & Co, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Vägbeskrivning

Fastigheternas gårdscentrum är beläget strax sydöst om Bolmen samhälle.
Adress till bostadshuset, Bolmen Lindsnäs 1 341 94 Ljungby.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 465 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter