fbpx

Unikt läge i Klövsjö!

Högsta bud

1 500 000 kr

Utgångspris: 1 750 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Unikt läge i Klövsjö!
Varmt välkommen till fäboden Fettjan! Längs vägen in till det populära utflyktsmålet Fettjeåfallet finner du denna pärla till fastighet.
Via en mindre skogsväg ner mot Klövsjön tar du dig till denna fint belägna fastighet som består av en stuga med intilliggande mark om 4,6 ha.
Fastigheten har direkt anslutning till Klövsjön och en fantastik vy över Klövsjö by som ligger på andra sidan sjön.
Fastighetens belägenhet ger dig närhet till aktiviteter året runt, såsom skidåkning, vandring, golf, skoteråkning, bad, fiske, jakt eller helt enkelt en rofylld plats för avkoppling.
Till Klövsjös alpina område har du endast tre km och vandringsleden upp mot Fettjeåfallet finner du endast 700 m från stugan.
Sommartid finns lösbetande fjällkor i området som förstärker fäbodidyllen ytterligare.
Vill du känna lugnet och ha närhet till skidåkning och fjällmiljö är detta något för dig!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG KLÖVSJÖ 11:26

Adress

Fettjan 208 84597 Klövsjö

Totalareal
4,6 ha
Övrigmark
0,3 ha
Skogsmark
2,4 ha
Skogsimpediment
1,9 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga
Stuga uppförd i trä på plintgrund.
Fasad av liggande träpanel och tak i plåt.
Fönster av typen kopplade tvåglas.
Solcellspanel installerad på stugans södra fasad, för belysning.
Värme från braskamin. En installation i form av gasolelement finns installerad i flera av stugans rum, denna har dock inte brukats av nuvarande ägare och är i okänt skick.
Stugan har ej rinnande vatten.

Planlösning:
Från stugans veranda finns en entré som leder till öppet allrum med matplats.
I anslutning till matplats finns mindre kök med gasolspis/ugn samt gasolkylskåp.
Vidare finns två sovrum som rymmer totalt sex bäddar i dagsläget. I varje sovrum finns klädförvaring.
Mellan kök och ett av sovrummen finns en mindre hall med ytterligare en entré till husets västra sida.
I anslutning till hallen finns ett badrum. WC är dock ej i bruk.

Lada
Lada uppfört i timmer på grund av natursten och med plåttak.
I anslutning till ladan finns ett utedass.

Skog och mark

En skoglig beskrivning har upprättats av Ludvig & Co under mars 2023. Beskrivningen är baserad på skogsstyrelsens skogliga grunddata via laserskanning.
Fastigheten består av ca 2,5 ha skogsmark bevuxen med blandskog av tall, gran och löv.
Närmast Klövsjön finns ett område om ca 2 ha som är beskogad sump-/myrmark där främst björk förekommer.
Inägomark i direkt anslutning till stugan och ner mot Klövsjön.
Skogsbeskrivningen kan vara behäftad med avvikelser i angivna uppgifter, det åligger köparen att själv kontrollera skog och mark.

Arealuppgifter

Den redovisade arealen är uppmätt enligt Lantmäteriet fastighetskarta. Avvikelser kan förekomma mellan areal enligt fastighetskarta och taxerad areal.

Jakt

Fastigheten har jakträtt och ingår idag i Bergbodarnas jaktlag som förfogar över en areal om 3 300 ha.
Jaktledare i Bergbodarnas jaktlag, Krister Hallberg, 070-347 78 88.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt/angränsande jaktlag alternativt registrera marken själv.
Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommuns glesbygdsområde.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

För visning av stuga, kontakta ansvarig mäklare.

Ingen organiserad visning av fastighetens skog och mark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv samt intilliggande fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 1 750 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande budgivning mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske efter överenskommelse med undertecknad. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 60 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter