fbpx

Lantbruk

Kravgård 40 Ha

Utgångspris

9 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 29 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,7 ha
Tomtområde
39,7 ha
Boyta
186 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALKENBERG TOLLASTORP 2:3

Adress

Värmland 310 31167 Slöinge

Om fastigheten

Välskött kravgård med dikor i lösdrift samt spannmålsodling. 1½-plans boningshus med källare, 116 kvm boyta. Torp för uthyrning med 70 kvm boyta. Godkänt avlopp, borrad brunn och fiber.

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Boningshus byggt 1957 med trästomme. Utvändig klädsel av stående träpanel och tak från 2009. Murad källare. Ny platonmatta monterad runt källaren -08.
Ovanvåning med tre sovrum, hall och helkaklat badrum. Bottenvåning med kök, matsal och vardagsrum med utgång till altan. I anslutning till köksfarstun finns även toalett. Källare med plats för förvaring, matkällare och pannrum. Ett av rummen är inrett till kontor.

Loge/gårdsverkstad/lösdrift

Loge/ladugård uppförd 1955 och tillbyggd -69 i trästomme med stående träpanel och plåt som utvändig klädsel, tak av eternit. Stalldelen är murad. Spannmålssilos från 1985, lagringskapacitet ca 80 ton. Äldre delar används som förråd, loftet för hö och halm. Gårdsverkstad inredd 1984. Ovan gårdsverkstaden finns även en liten snickarbod.

Äldre svinstallar är ombyggda till ligghallar 2003 då även utefoderbord byggdes. Gjutna plattor runt foderbordet och likaså på foderplatsen öster om stallet för enkel och ren hantering vid utfodring och gödsling. Gödselbrunn på 330 kbm.

I dagsläget finns plats för cirka 35 vuxna djur plus kalvar.

Garage/förråd

Intill boningshuset ut mot vägen ligger garage med plats för 2 bilar, här finns även vedförrådet och hönshus. Byggnadden har tidigare använts som potatislager och är därmed isolerad. När det såldes grönsaker på gården så var gårdsbutiken inrättad i denna byggnad. Byggnad i trästomme med eternittak.

Torpet Grönemad

Torpet ligger avskilt ute på ägorna och kan passa bra för uthyrning efter lite upprustning. Torp med 70 m² boyta. Lägre standard men beboligt. Byggnaden saknar avlopp och badrum. Torpet har hyrts ut under sommartid till säsongsarbetare. Vatten från egen brunn. Uppvärmning direktverkande el. Det finns en vedspis i köket men den är inte besiktigad på länge. Varmvattenberedare.

I anslutning till torpet finns även en mindre maskinhall.

Åkermark

Totalt 33,72 ha stödberättigad areal. Gården har drivits med ekologisk- och krav standard sedan 1989 med lite olika inriktning. Här har funnits utegrisar och får. I dagsläget finns en dikobesättning samt spannmålsodling. Jordarten är i huvudsak isälvssediment med mindre inslag av lera och kärrtorv, se bifogad jordartskarta. Årligt Eu-stöd uppgår till ca 160-170 000/år. Markkartering upprättad 2017.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre fornminnen registrerade Två stycken boplatser varav den ena troligtvis från stenåldern samt ytterligare en fyndplats. Se bifogad karta

Miljöstöd och åtaganden

Kravsigill finns på gården. Inga förpliktelser när det gäller stöd för åker och betesmark. För våtmarken finns ett flerårig åtagande.

Skog och impediment

Enligt mätningar i kartan uppgår skogsmarksarealen till ca 2,5 ha. Skogsinnehavet är tillräckligt för att gott och väl täcka behovet av egen ved.

Jakt

Jakten är fri för köparen. Jaktbart vilt på fastigheten är framförallt rådjur samt sedvanligt småvilt.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Lantligt med närhet till Asige, Slöinge och Getinge. Nästgårds finns omåttligt populära Gudmundsgården som erbjuder charkuterier med tysk inspiration. I Asige finns förskola. I Slöinge finns förskola, skola F-6, mataffär, vårdcentral, café, bageri, pizzeria m.m. I Getinge finns även apotek. Badplats på cykelavstånd i Nyhagasjön. Välkommen till en blommande och inspirerande landsbygd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 946 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 29 sep

Utgångspris: 9 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter