fbpx

Lantbruk

Gård om 26 ha mellan Lagan och Ljungby

Prisidé

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 5 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,3 ha
Skogsmark
8,4 ha
Inägomark
17,4 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,4 ha
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY TROTTESLÖV 2:8 och LJUNGBY TROTTESLÖV 2:20

Adress

Trotteslöv Södergård 1 34152 Lagan

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva jord- och skogsfastigheterna Ljungby Trotteslöv 2:8 och Trotteslöv 2:20. Sammanlagt uppgår fastigheterna till cirka 26 ha fördelat till 8,4 ha skogsmark, 17,4 ha inägomark och 0,5 ha övrig mark. Virkesförrådet uppgår till 301 m³sk enligt skogsbruksplan upprättad 2021. Fastigheterna ligger vackert belägna i kulturlandskapet mellan Lagan och Ljungby med cirka 5 minuters bilväg till vardera.
Brukningscentrat på Trotteslöv 2:8 erbjuder en rejäl mangårdsbyggnad med tillhörande ladugård och uthus. Boningshuset har ett underhållsbehov men har samtidigt stor potential för den som vill renovera det till sin egna stil. Varmt välkommen på visning!

Fastigheten säljs via skriftligt budförfarande med prisindikation om 3,4 milj. SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Mangårdsbyggnaden är uppförd byggt i 1941 och har en boarea om 115 kvm och biarea 30 kvm enligt fastighetstaxeringen.

Nedervåningen består av en hall med trappa upp till övervåningen. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare som ligger i anslutning till groventré. Från hallen når man badrum med dusch, toalett och handfat. Här ligger också ett sovrum/allrum. Vidare in når man köket. I köket finns en vedspis, spis med ugn, diskmaskin och diskho, samt kyl. Innanför köket ligger vardagsrummet med en kamin, Från vardagsrummet når man huvudentrén finns ytterligare ett rum.
På övervåningen finns det två sovrum och gott om förvaring i garderober och sidovindar.

Huset har stående röd träpanel, 2glas och 3 glas fönster, och tak beklätt med betongpannor på äldre del och plåttak på del som är tillbyggd. (Tvättstuga, groventré och ett rum)

Enskilt vatten och avlopp. (ålder och skick okänt)

Uppvärmning med direktverkande el, eldstäderna och luft/luftvärmepump.

Fiber finns ej indraget.

Ladugård

Högbyggd ladugård av traditionell typ. Fähusdel med gjutna väggar med öppen yta och tre enklare boxar (generös takhöjd ) I övrigt är ladugården uppförd med en trästomme och delvis träfasad, delvis plåtfasad under ett plåttak. Förutom stalldelen finns loge, ränne, vagnskjul samt förvaringsutrymmen.

Garage

Garage byggnad med två portar. Gjutet golv. Uppmurade väggar med träpanel på övre delen. Tak beklätt med eternit.

Maskinhall

Maskinhall med vidbyggt vagnslider. Gjutet golv. Träkonstruktion och fasad av trä. Tak beklätt med eternit.

Maskinhall 2

Maskinhall uppförd i träkonstruktion. Hallen är uppdelad i trä fack som nås via skjutdörrar. Fasad och tak av plåt.

Byggnadssätt

På fastigheten finns också mindre förrådsbod och utedass.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogsmark ligger i hudsak samlat i ett skifte. Finns också två mindre utskiften. Fastigheten är barrdominerad. Enligt skogsbruksplan upprättad i juni 2021 så har fastigheten ett virkesförråd om totalt 301 m³sk. Trädslagsfördelning: Tall 16%, Gran 60% och Löv 24%. Skogsmarken har en medelbonitet om 8,5 m³sk/ha. För mer information se skogsbruksplanen i sin helhet.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 17,4 ha enligt skogsbruksplanen. Enligt taxeringen är inägomarken fördelad till 14 ha åkermark och 2 ha betesmark. God åkermark med normal beskaffenhet som för området. Inägomarken är upplåten till 2024.

Forn- och kulturlämningar

På fasigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. Källa: SeSverige

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade. Källa: SeSverige och skogens pärlor (Skogsstyrelsen)

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Försäljningssätt

Fastigheterna säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@ludvig.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheten säljs i befintligt skick.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 618 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 5 okt

Prisidé: 3 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter