fbpx

En del av Storsjön

Prisindikation

4 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 26 okt kl 17:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Unik möjlighet att förvärva större delen av Boön med tillhörande vattenareal i Storsjön strax söder om Sandviken. I försäljningen ingår även en obebyggd tomt och fyra arrendetomter som ger en intäkt om ca 26 000 kr per år. Total areal är 36,6 hektar varav 18,5 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 8 500 m3sk varav ca 1 300 m3sk nått slutavverkningsmogen ålder. Jakt-och fiskerätt följer med fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN OVANSJÖ PRÄSTBORD 1:13, 1:18, 1:90, 1:98, 1:107 och 1:119.

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
23,6 ha
Övrigmark
5,1 ha
Skogsmark
18,5 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av personal på Uppsala Stift baserad på laserskannat material. Skogsbruksplanen har digitaliserats för att kunna presenteras och kontrolerats i fält av Ludvig & Co. Skogsbruksplanen är en uppskattning och bör kontrolleras av en eventuell köpare i fält.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 18,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 8 483 m³sk som domineras av tallskog varav ca 1 300 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 459 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,0 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 132 m³sk för kommande tillväxtsäsong.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar är registrerade på fastigheterna. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt i Storsjön.

Arrende/nyttjanderätter

Följande fastigheter som är arrendetomter bebyggda med småhus ingår i fastighetsförsäljningen. Se även bifogad fastighetskarta.

- Sandviken Ovansjö Prästbord 1:18 är en arrendetomt om 1 174 m² belägen på fastlandet mellan Norrberg och Jäderfors.
- Sandviken Ovansjö Prästbord 1:98 är en arrendetomt om 2 045 m² belägen på Boön i Storsjön.
- Sandviken Ovansjö Prästbord 1:107 är en arrendetomt om 2 006 m² belägen på Stora Hackolmen i Storsjön.
- Sandviken Ovansjö Prästbord 1:119 är en arrendetomt om 969 m² belägen på Stora Hackholmen.

Tomt

Fastigheten Sandviken Ovansjö prästbord 1:90 är en obebyggd tomt om 751 m² belägen på Boön. Med tomten följer ett servitut för brygga och gångstig till brygga.

Jakt

Fastighetens jaktmark ligger som oregistrerat område vilket innebär att markägaren får bedriva enskild jakt på hela fastigheten.

Köpare

Försäljningen kan bara ske till privatpersoner.

Områdesbeskrivning

Fastigheten består av ett vattenområde av Storsjön och ett större markområde på Boön som är en av de största öarna på österfjärden. Storsjön är en poppulär sjö med prickade leder för båttrafik, långsträckta badstränder och ett av Sveriges bästa gösfisken. I området finns det gott om sommarstugor med fina lägen. Närmaste större stad är Sandviken.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 26 okt kl 17:00

Prisindikation: 4 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter